Mapuara

From BASAbaliWiki
mpuhr
Root
Other forms of "puara"
Definitions
  • caused (Mider) en
  • berakibat (Mider) id
Translation in English
caused
Translation in Indonesian
berakibat
Synonyms
Antonyms
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Yening pikobet indik plastik puniki nenten karerehang solusi, pacang mapuara nenten becik kapungkur.
English
If this plastic problem is not found a solution, it will have bad consequences in the future.
Indonesian
Jika masalah plastik ini tidak dicarikan solusi, akan berakibat buruk di kemudian hari.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Majalaran hal cenik sane kalaksanayang, pacang prasida mapuara ageng, ngwaliang rasa tresna ring panegara.
English
-
Indonesian
-
Comics Ngisin kemerdekaan, ngwangun bali
Balinese
Sepatutnyane, ring aab jagat maju sakadi mangkin, Yening indike puniki nenten kauratiang mapuara SDM Bali ka pungkur wekas sayan-sayan rered.
English
-
Indonesian
-
Literature NINCAPANG PENDIDIKAN RING PALEMAHAN 3T
Balinese
Sampun janten iraga sinamian nenten makeneh keni baya, napi malih wenten orti sane viral ring aab mangkin melaksana SPEEDING ring margine sane mapuara kaon ring anake lianan.
English
-
Indonesian
-
Government Aturan Lalu Lintas wantah Angin Lalu
Balinese
Pracihna kacatur, inggih punika parilaksana tan manut gama, bebas tanpawates sajeroning truna-truni, sane mapuara ngusakang paridabdab masekolah.
English
-
Indonesian
-
Government Bahaya minuman keras
Balinese
Panguratan madue tatujon mangdennye kauningin sapunapi panglaksanan budaya mapuara mantuka ring paiketan sosial warga bali diaspora kalawan prajana asli lan wargi transmigran sane mawit saking dura daerah.Panyuraran ngawigunayang pidabdab kuantitatif lan kualitatif majalaran saur pitaken lan matemu baos pinaka tata cara ngapupulang data.Pikolihan panyuratan mitatasang inggihan kearifan lokal Bali kantun sinanggeh kalaksanayang ring kauripan warga transmigran Bali ring Bolaang Mongondow sejaba indik pasubakan lan arsitektur Bali sane karumasayang kantun kirang.
English
It also aims to analyse how the culture representation implicates the social interaction among the Bali diasporas with the local people and the transmigrants from other regions.
Indonesian
Kajian ini juga untuk mengetahui sejauh mana representasi budaya berimplikasi terhadap interaksi sosial antara masyarakat Bali diaspora dengan penduduk asli dan transmigran asal daerah lainnya.
Scholars Room Bali Diaspora in Transmigration Areas: Representation of Balinese Local Wisdom in Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi
Balinese
Unduke ento patuh masi kaiwangang olih Ida Bhagawan Domia, duanuing ngrebutin godel, mapuara godele berag.
English
-
Indonesian
-
Folktale Begawan Domia
Balinese
Yening parindikan puniki tan kaparidabdab, pastika pacang sayan ngalimbak panglempas pangawigunan pakarangan sane tan nganutin uger uger pangawigunannyane sane mapuara ngawetuang biota lan pikobet rikalaning maridabdab wawidangan inucap.Panyuratan puniki maduwe tatujon mitelebin paobahan pangawigunan pakarangan ring wawengkon Konsolidasi Lahan ring Desa Seminyak lan separiindikan utama sane makaawinan paobahan pangawigunan inucap.Metoda kualitatif kawigunayang ritepengan mitatasin paobahan pangawigunan pakarangan lan parindikan parindikan utama inucap.
English
The phenomenon of land use that occurs in this region tends to ignore the spatial planning that has been determined by the government.
Indonesian
Fenomena penggunaan lahan yang terjadi di kawasan ini cenderung mengabaikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Scholars Room Changes Land Use in Land Consolidation Area in Seminyak, Kuta
Balinese
Praciri sosiodemografis lan praciri pakaryan mapuara ring kapatutan pakaryan mantuka ring praciri pegawe lan produktifitasnyane.
English
One of the supporting factors for employees with disabilities in working is the achievement of employees.
Indonesian
Faktor pendukung karyawan penyandang disabilitas dalam bekerja salah satunya adalah prestasi dari karyawan.
Scholars Room Characteristics and Motivation of Persons with Disabilities as employees at Nusa Dua Beach Hotel
Balinese
Pikolihan panyuratan mitatasang inggihan sesambat ngeninin genah mawisatane mapuara dahat becik lan utama ring kapracayan ipun para wisatawane ledang rauh mewali.
English
The results show that tourism attributes have a positive and significant effect on tourist trust revisit intentions.
Indonesian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan wisatawan untuk berkunjung kembali.
Scholars Room Destination Attributes, Perceived Risk, Trust, and Intentions to Visit Nusa Penida Island, Klungkung, Bali during the Covid-19 Pandemic
Balinese
Ring masalah punika iraga sepatutne nyelesaiang hal cenik dumun pacang prasida mapuara ageng iraga harus bani bertanggung jawab yening ade masalah lan taatang awig-awig kesehatan.
English
-
Indonesian
-
Comics Detik Detik Hari Kemerdekaan Tanpe Covid-19
Balinese
Ring kawentenan sane becik puniki titiang jagi nyihnanyang angga,Wastan titiang Oktavia Ramadhani saking SMKN 1 Kuta Selatan ring kawentenan puniki jagi ngungayang indik kawentenang ring Masyarakat sane mamurda “ Gen Z lan Gen Milenial napi ke mapuara ring pemilu 2024?”
English
-
Indonesian
-
Government Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024 ?
Balinese
Ring kawentenan sane becik puniki titiang jagi nyihnanyang angga,Wastan titiang Oktavia Ramadhani saking SMKN 1 Kuta Selatan ring kawentenan puniki jagi ngungayang indik kawentenang ring Masyarakat sane mamurda “ Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024?”
English
-
Indonesian
-
Government Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024?
Balinese
Pikolihan panyuratan mitegesang inggihan nilai aset mapuara becik mantuka ring instabilitas LPD.
English
The results of the study showed asset value, positive impact on the LPD's instability.
Indonesian
Hasil penelitian menunjukkan nilai aset berdampak positif terhadap instabilitas LPD.
Scholars Room Human Development Index, Liquidity Risk, Credit Risk and Financial Performance of Rural Credit Institutions in Bali
Balinese
Kaicalan hak waris inucap mapuara nenten malih wenten pedum sane patut kategen suun inggihan ring kulewarga yadian pinaka prajana adat.
English
The death of heir rights cause no obligations to be assuming both obligations towards the family and towards i ndigenous peoples.
Indonesian
Gugurnya hak mewaris berakibat tidak ada kewajiban -ke wajiban yang harus dipikulnya baik kewajiban terhadap keluarga maupun terhadap masyarak at adat.
Scholars Room Inheritance to Balinese People Regarding Heirs Who Change Religion
Balinese
Sane kaping tiga: maparilaksana sane tan manut ring agama, bebas tanpa wates sajeroning para truna - trunine sane mapuara ngusakang paridabdab ring jagate.
English
OPTIONAL
Indonesian
OPTIONAL
Government KENAKALAN REMAJA
Balinese
Saja ke yudane ento mapuara becik?
English
-
Indonesian
-
VisualArt Kala Sri Pati
Balinese
Anoman pinaka bayu, luas ngrereh tamba, tan obah sakadi utsaha nayaka praja sane sampun sakala niskala ngmargiang pangrancana nambakin gering, durung kauniningin napi sane pinih patut, mapuara sapepeking utsaha kamargiang.
English
-
Indonesian
-
Literature Bersatu Padu Usaikan Pandemi
Balinese
Gering agung covid-19 sanget mapuara kaon ring sektor ekonomi lan pariwisata.
English
-
Indonesian
-
Literature Biar Sama-sama Bisa Berjalan
Balinese
Sakewanten yening iraga nenten selektif ring kawentenan budaya asing punika sane ngeranjing ka panegaran iraga pastika pacang maprarabda utawi mapuara kaon (berdampak negatif) sekadi kabudayan iragane pacang ka sor tur ngancan ngicalang.
English
-
Indonesian
Dan upaya yang juga dapat kita lakukan adalah menyelaraskan pembiasaan budaya Bali dengan mengikuti perkembangan zaman, contohnya adalah penggunaan bahasa Bali dalam lagu yang menggunakan alunan musik modern.
Literature Memudarnya Kebudayaan Bali Seiring Perkembangan Zaman
Balinese
Pracihna kacatur, inggih punika parilaksana tan manut gama, bebas tanpawates sajeroning truna-truni, sane mapuara ngusakang paridabdab masekolah.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba bahaya
Balinese
Pracihna kacatur, inggih punika parilaksana tan manut gama, bebas tanpawates sajeroning truna-truni, sane mapuara ngusakang paridabdab masekolah.
English
-
Indonesian
-
Government Narkoba membunuh mu
Balinese
Contonyane ring sektor perekonomian, kemacetan jagi mapuara ring proses distribusi, inggih punika pengiriman barang dadosne lambat sane ngawinang para pelanggan marasa kuciwa taler nenten malih mesen ring genah punika.
English
-
Indonesian
Berbagai jalan yang menjadi titik kemacetan ini tersebar di enam kabupaten dan kota yang ada di Pulau Bali, yakni Kabupaten Bangli, Gianyar, Klungkung, Kota Denpasar, Badung, dan Tabanan.
Government Ngelimurang Kemacetan Ring Bali
Balinese
Sakancan parilaksana sane kamargian pastika pacang mapuara becik tur nenten becik ring purane.
English
-
Indonesian
-
Government Ngraksa Parhiangan Maka Taksi Jagat Bali
Balinese
Yening indike punika nenten kauratiang, pastika sampun jagi ngreredang kalistu ayuan jagat Bali drue sane sampun kajana loka, mapuara manados neraka pada, yening “PELIH AGULIKAN” rikala nitenin miwah nepasin sakancan wicara sane nibenin jagat Bali drue.
English
-
Indonesian
-
Government PELIH AGULIKAN
Balinese
Om Swastyastu Sakadi kawentenan jagate mangkin wenten pinaka cihna panyungkan sane kabaaos wabah Covid-19 mapuara kalintang kaon majeng ring saluir pamargin kahuripane ring aab sakadi mangkin.
English
-
Indonesian
-
Covid "Pandemi Covid 19 Pinaka Pecut Angge Nyujur Kaluwihan"
Balinese
Pracihna kacatur, inggih punika parilaksana tan manut gama, bebas tanpawates sajeroning truna-truni, sane mapuara ngusakang paridabdab masekolah.
English
-
Indonesian
-
Government Krisis Air Bersih
Balinese
Mapuara nemu kerahayuan sami
English
-
Indonesian
-
Covid Virus corona ring Bali
Balinese
Sareng-sareng ngrestitiang jagat Bali mapuara rahayu
English
-
Indonesian
-
Covid Virus corona ring Bali
Balinese
Aab jagate sane mapuara nenten becik limbak kabaosang sangaraning jagat.
English
-
Indonesian
-
Covid Rikalaning jagate sangara (gede hermawan)
Balinese
Cutetnyane, yening sangkaning nyelehin pisan, ortine kapastikayang iwang, ngiring tampi tur rereh sane becik, mangda nenten sangkaning ngukuhin ortine iwang punika mapuara sengkaon benjang pungkuran.
English
-
Indonesian
Jika sudah memiliki ibu yang baik dan jelas tahu dengan benar salahnya berita, tidak urung keluarganya akan selamat.
Womens Spirit Sesuluh Saking Katuturan Satua Sang Kadru
Balinese
Dados bebalihan lan sasuratan ring media sosial sedina dina, tan mari raris mapuara pari laksana tan becik minakadi masatron, masiat, parilaksana kroda, mongbongang tur sane siosan.
English
Therefore, it is very necessary to apply the ethics of political communication, especially ethics based on religious teachings.
Indonesian
Oleh karena itu, sangat perlu diterapkannya etika komunikasi politik, khususnya etika yang berdasarkan pada ajaran agama.
Scholars Room THE CONCEPT OF HINDU TEACHINGS IN POLITICAL COMMUNICATION ETHICS IN THE ERA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0
Balinese
Campuran salah ilon ring partai lan pikobet pikobet utama ring baga supply mapuara raris ngawinang andap wilangan para istri Bali sane kapilih ring Pemilu 2019.
English
-
Indonesian
-
Scholars Room The Low Representation of Women in the 2019 Legislative Election in Bali
Balinese
Kareredan tenun ikat kuna ring Julah nyihnayang kawentenan pikobet sane mapuara katunan pengelaksanan upakara upacara agama.Panyuratan puniki nanjenin daya upaya sane kawastanin"Jari Manis" ( Julah Mandiri Manajemen Investasi utawi Julah Mandiri Manajemen lan Investasi) pinaka utsaha nincapang produksi tenun rumasuk utsaha regenerasi mantuka ring para yowanane ring Julah.
English
Following closely behind is the need for a variety of processes in weaving production, and finally, a prolonged and expensive process for producing ikat.
Indonesian
Mengikuti di belakang adalah kebutuhan untuk berbagai proses dalam produksi tenun, dan akhirnya, proses yang panjang dan mahal untuk memproduksi tenun ikat.
Scholars Room The ‘Jari Manis’ Strategy: Maintaining Ikat Weaving in the Midst of Weaver Regeneration Crisis in Julah Village, North Bali
Balinese
Parindikan puniki mapuara wenten kasingsalan model ekofiminisme.Panyuratan puniki manyihnayang inggihan ritelenging kadigjayan patriarki para istri Bali kantun ngamel amongan utama rikala ngajegang kalestarian ring wawidangan majalaran antuk makudang upacara manut sima sane kamanggehang.
English
This paper seeks to demonstrate the existence of women farmers within patriarchal power with an ecofeminism approach in Subak Bulung Daya, Antap Village, Tabanan Regency.
Indonesian
Makalah ini berusaha untuk menunjukkan keberadaan perempuan tani dalam kekuasaan patriarki dengan ekofeminisme di Subak Bulung Daya, Desa Antap, Kabupaten Tabanan.
Scholars Room Women Farmer in Patriarchal Power: Eco-feminism Study in Subak Bulung Daya Antap Village Tabanan Regency Bali
Balinese
Ring kawentenan sane becik puniki titiang jagi nyihnanyang angga, Wastan titiang Oktavia Ramadhani saking SMKN 1 Kuta Selatan ring kawentenan puniki jagi ngungayang indik kawentenang ring Masyarakat sane mamurda “ Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024?
English
-
Indonesian
-
Government “ Gen Z lan Gen Milineal napi ke mapuara ring pemilu 2024?"