What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

KENAKALAN REMAJA

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

OPTIONAL

In Balinese

Matur Suksma pengater acara, santuk galah sane sampun kapaice ring padewekan titiang. Pare Ida dane, atiti miwah uleman sane baktinin titiang Sihin punikaTim BASAbali Wiki lan Bapak Ibu calon pemimpin Bali warsa 2024 sane tresnasihin titiang.

Dahat gargita pesan manah titiang santukan sangkaning sih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang pingkalih Ida Dane, prasida kacunduk saduajeng, turmaning ring galahe sane becik puniki titiang jagi matur-atur samatra ngeninin indik KENAKALAN REMAJA nanging sadurung titiang nglantur matur-atur, lugrayang titiang ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa malarapan antuk nguncarang pangastungkara.

Om Swastyastu

Ida dane sane kusumayang titiang Yening pikayuni sareng sami, ring zaman modern sekadi, akeh para yowanane sane piwal. Minab guru rupakan ipun nenten uning, napi sane kekaryanin antuk pianak-pianak ipune ring maragi utawi ring sekolah ipun. Minab sangkaning kemajuan globalisasi utawi jamane, sane ngawinang akeh para yowanane melaksana asapunika dadosne para yowanane ngangge manah ngraga, melaksana sane boya-boya. Bilih-bilih yening nenten uningine antuk i guru rupaka.

Ida dane sane baktini titiang Sajeroning pidabdab kenakalan yowana punika, yening minabang titiang, ring yowana sakadi sane mangkin akeh pisan matiosan piranti-piranti modern. Taler akeh pakrimikan olih para panglingsir muah surat kabare, mungguing kawentenan para yowanane utawi para truna-trunine sane sampun keni pinungkan kemrosotang moral, wastanin titiang ngandap ngesorang kesusilaan, wiakti makeh prihatinan ipun.

Sane kapertama : para guru pengajian, pakrengkeng, pakrimik, ngandikayang hasil evaluasi para sisiane makeh sane ring sor patakon.

Sane kaping kalih: akeh para yowana uning mamunyah-munyah, ketagihan tuak arak micah miras, yening sampun punyah napi prasida elingang, sinah ical sami papinehe sanewaras. Kantun tuak, arak, napi malih sampu keni narkoba majanten miwah pacang nambanin, sane ngaryanang keweh i rerama, keluarga ngatos banjare taler keni pakeweh, yening sampun punyah munyine ngawag-awag parisolah ngapak-apak lan ngadug-ngadug.

Sane kaping tiga: maparilaksana sane tan manut ring agama, bebas tanpa wates sajeroning para truna - trunine sane mapuara ngusakang paridabdab ring jagate.

Ida dane miwah para sameton sami sane banget baktinin titiang. Yening uratiang para yowanane mangkin akeh sane tan manut ring napi kapolihang pelajahan ring sekolah, pitutur rerama, sane ngawinang yowanane salah kanti inggih punika. Nenten cling ring galah, nenten eling ring pelajahan, mrika-mriki, gradag-grudug sareng timpal - timpal ipun, ngwinang ipun dados iwang pemargi, tan manut ring tata susila, dadosyane sekolah ipun putus ring tengah margi, ngawinang cita-cita ipun tan prasida kapolihang, pastika para yowana pacang nyeselin padewekan antuk napi sane sampun kekaryanin sane.

In Indonesian

OPTIONAL