Melaksana

From BASAbaliWiki
Other forms of "laksana"
Definitions
  • strive for behavior en
Translation in English
behaviour
Translation in Indonesian
Perilaku, tingkah laku, sifat
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
melaksana
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Manusa sepatutnyane melaksana becik nganutin Catur Purusha Artha.
English
-
Indonesian
Sebaiknya manusia hidup baik sesuai Catur Purusha Artha
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Nanging ia ganjih melaksana indik sane ngranayang ia merasa liyang tur ento manut ring budaya para wisatawane.
English
-
Indonesian
-
Literature PENGARUH WISATAWAN ASING TERHADAP BUDAYA LOKAL BALI
Balinese
Manut sakecap warga Bali para turis punika demen melaksana sane nenten patut,Sane ngawinang warga nenten becik ring manah tur kausik.Parilaksana turis ketah kawentenannyane mawinan mabuk sane kapengaruh olih alkohol sane sinalih tunggil budaya dura negara,lan para Jana asinge nenten uning indik budaya punika matiosan ring budaya lokal lan tradisi pulau Bali niki sane dados pikobet sane mawinan icalnyane budaya lokal di pulau bali.
English
-
Indonesian
-
Literature PENGARUH WISATAWAN ASING TERHADAP BUDAYA LOKAL BALI
Balinese
Selanturnyane anak istri punika mekarya gatra sane nenten patut, ngenenin indik tresnan nyane melaksana nenten patut ring pitulas diri anak istri tiosan.
English
Then the woman spread the word that the man had impregnated 17 other women.
Indonesian
Kemudian sang wanita menyebarkan kabar bahwa si pria menghamili 17 perempuan lain.
Womens Spirit Anak Lanang Maglendahang Pitulas Anak Istri
Balinese
Sampun janten iraga sinamian nenten makeneh keni baya, napi malih wenten orti sane viral ring aab mangkin melaksana SPEEDING ring margine sane mapuara kaon ring anake lianan.
English
-
Indonesian
-
Government Aturan Lalu Lintas wantah Angin Lalu
Balinese
Makueh tamu dura negara utawi wisatawane punika melaksana iwang mekawinan budaya Baline taler kakantenan nenten becik.
English
-
Indonesian
-
Government Pendapatan Asli Daerah Bali Sane Sayan Menurun
Balinese
Wenten Malih tamiu sane melaksana Ten patut melinghih ring Piasan pura sane genah iraga mebakti lan suciin.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali cantkk
Balinese
Parindikan puniki sane patut katreptiang oleh pemerintah mangda sapa sira sane melaksana iwang maiketan ring parindikan puniki prasida kakapokin antuk ngeniang hukuman sane abot, mangda nenten dados tetuladan olih jadma sane tiosan.
English
-
Indonesian
-
Literature MELESTARIKAN LINGKUNGAN ALAM BALI
Balinese
Titian yakin

pamimpin sane pantes kapilih wantah pemimpin sane jati peduli lan melaksana sane kaanggen nyegah

perundungan ring krama iraga.
English
-
Indonesian
-
Government perundungan pinaka pikobet
Balinese
Tat Twam asi puniki sane ngawetuang tata cara melaksana, mebebaosan, tur mapepineh sane patut teken anak lianan.
English
Tat Twam Asi is what determines how to act, speak, and feel towards other people.
Indonesian
Tat Twam Asi adalah yang menentukan tata cara berbuat, berbicara, dan berperasaan terhadap orang lain.
Intercultural Increasing religious tolerance so that they continue to care for each other
Balinese
Minab sangkaning kemajuang globalisasi utawi jamane, sane ngawinang akeh para yowanane melaksana asapunika dadosne para yowanane ngangge manah ngraga, melaksana sane boya – boya.
English
-
Indonesian
-
Government KENAKALAN ANAK REMAJAN
Balinese
Minab sangkaning kemajuan globalisasi utawi jamane, sane ngawinang akeh para yowanane melaksana asapunika dadosne para yowanane ngangge manah ngraga, melaksana sane boya-boya.
English
-
Indonesian
-
Government KENAKALAN REMAJA
Balinese
Krane dina niki lumrah ringmasyarakat keanggen antuk melaksana aji ugig, napi nike leak, desti lan lianan.
English
-
Indonesian
-
Government Kajeng Kliwon
Balinese
Makejang pasti lakar mati, melahang melaksana rikala idup apang lekad dadi jadma maguna
English
-
Indonesian
-
VisualArt Kala Sri Pati
Balinese
Sekadi dina sane sampun lintang akeh alit-alit utawi murid sane melaksana iwang minakadi ring pinanggal 1 November 2023, wenten murid sane kadapetang bunuh diri ring jembatan sane megenah di gianyar, nenten nike manten, ring smp di sukawati wenten masi murid sane kadapetang jagi bunuh diri.
English
-
Indonesian
-
Government Kekirangan Pemahaman utawi Sosialisasi Pemerintang indik Pisikologi para Sisya ring Sekolah-sekolah.
Balinese
Sepatutne pemerintah nulad laksana Dewi Uma, nyak melaksana melah tur rela berkorban melanin krama utawi rakyat, apang negara iragane asri, adil, lan rahayu.
English
The government should imitate Dewi Uma's behavior, be willing to do good and be willing to sacrifice to defend the people, so that our country is beautiful, just and prosperous.
Indonesian
Seharusnya pemerintah meniru perilaku Dewi Uma, mau berbuat baik dan rela berkorban membela rakyat, supaya negara kita asri, adil, dan sejahtera.
VisualArt Laksana Dewi Uma
Balinese
Disampune mesuluh irage patut uning napi sane laksanayang ring kehidupannyane mangkin sane melaksana becik utawi jelek mangde nenten bise ngetaraang kejelekan kecorahan pisage utawi timpal.
English
-
Indonesian
-
Literature BERCERMIN
Balinese
Anake ke Bali Wenten sane melaksana Becik Wenten sane melaksane Corah.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali Damai
Balinese
Sane irage sareng sami uningin, iraga nenten je lempas tekening arus globalisasi sane menuju ke era sane lebih modern, nanging iraga mangde wikan mepineh sane encen patut angge lan sane encen sane nenten patut tulad, nanging harapan sareng sami mangda tradisi lan budaya Bali ne tetep asri lan melaksana sane becik.
English
-
Indonesian
-
Literature Bali vs Globalisasi Modern
Balinese
Pengawasan sane kirang saking pihak luhur, ngeranayang mekudang-kudang oknum melaksana nenten becik marep bantuan logistic sane sepatutne kaicen ke masyarakat.
English
-
Indonesian
Pengawasan yang kurang dari pihak atas yang menyebabkan beberapa oknum melaksanakan hal tidak baik terhadap bantuan logistik yang seharusnya diberikan ke masyarakat.
Literature KEBIJAKAN PASTI PENGAWASAN TEGAS
Balinese
Tiosan Made Pasek, wenten taler Niti Mas Sastro sane ngaripta cerpen mamurda “Lobha” (Loba) sane nyatuayang indik anak ane setata melaksana corah.
English
-
Indonesian
-
Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
Balinese
Dadi pemimpin sane patut melaksana becik, bise ningehan pendapat rakyatne, ngelah integritas tinggi, bise bijaksana ritatkala nepukin masalah, ne penting sing demen korupsi.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemimpin Bali
Balinese
Duk riin ring Bali wenten silihtunggil raja sane malaksana becik, sane setata setinut ring dharma, susatia ring krama, sane melaksana adil ring krama, sane ngangge Asta Brata miwah Niti Sastra pinaka geguat ngemargiang jagate.
English
-
Indonesian
-
Literature Pemimpin di Zaman Sekarang
Balinese
Dugas sasih kapat tiang heran,biasane sasih kapat sasih panes.Ngujang Jani ujan bales.Ujane eni liyu nekaang bencana,uli bencana banjir,embad,miwah punyan punyan kayune liyu ane pungkat.Nanging bencanane eni tusing je ulian alam dogenen,nanging ulah imanusia.Imanusia ane melaksana corah sekadi ngutang luu plastik sembarangan,lan ngundulin alas.Ento sane ngeranayang liyu ada bencana.Utamanipun ring Bali.Iraga dados manusia sane ngelah pikayun sepatutne melaksana becik,sekadi ngutang luu ring tongosne,tur ngelaksanayang reboisasi ring alas alase.Yening nenten irage sane ngejaga jagate puniki sapesire malih
English
-
Indonesian
-
Literature Perbuatan rusak manusia
Balinese
Ade sane melaksana melah ade masi sane melaksana jelek.
English
-
Indonesian
-
Literature Perilaku Bule di Bali
Balinese
Nanging sane dados sebet, nyingakin sapunapi jatma sane kabaos turis asing punika ring Bali melaksana sekadi gumi Bali druwen dewekne.
English
-
Indonesian
-
Literature Prilaku Turis yang berwisata Ke Bali
Balinese
Anut saking tanggung jawab kantos para pengungsinyane iraga patut masih tanggung jawab ka Negara Kesatuan Indonesia yening para pengungsinyane melaksana sane nenten anut tekening hukum, ngusak ngasik para warga, maka iraga patut nyerahang para pengungsinyane ring pihak berwenang.
English
-
Indonesian
-
Literature Sareng Sami Ngulurin Tangan
Balinese
Boya ja titiang

nasikin segara nanging sadurung melaksana aab mangkin patut uning napi sané

kapikolihang antuk padewekan iraga soang-soang, antuk krama, antuk pamrintah.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekaté Covid-19 ada di Bali
Balinese
Lamun tusing iraga dados yowana sane melaksana, sira buin lakar tunden?!
English
-
Indonesian
-
Literature Sugih Teken Leluu
Balinese
Lianan ring punika krama pinaka sane nganggen margine, sane mabuat pisan inggih punika wargame mangda melaksana tertib miwah teratur rikala nganggen margine sumangdane mangda prasida ngirangin kerusakan margi-margi ring Nusa Penida, sekadi nenten nganggen margi sane nenten nganutin.
English
-
Indonesian
-
Government MARGI SANE NHAWETUANG PIKOBET BIUTA RING NUSA PENIDA
Balinese
Tat Twam Asi dados kebaosang silih sinungil ajahan masusila sane ngawetuang tata cara melaksana, mabebaosan, tur mapepineh sane patut teken anak lianan Tat Twam Asi puniki ngawetuang mangda napi sane kelaksanayang teken anak lianan, punika sujatine tata cara mangenehang padewekan iraga.Nganut ring ajahan Agama Hindu, Tat Twam Asi puniki ngajahin mangda sami umat sedharma tetep madue rasa tresna asih, saling asah asih asuh, tur rasa manyama braya sane patut teken anak lianan.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Maintaining Tolerance Through Tat Twam Asi
Balinese
Siosan ring punika sang meraga balu sering kasengguh melaksana dwa para.
English
Janda may need to take on additional burdens in supporting themselves and their families and are therefore economically vulnerable.
Indonesian
Janda mungkin juga harus menerima beban tambahan dari menyokong kehidupannya sendiri dan keluarganya, yang artinya menjadi lebih rentah secara ekonomi.
Scholars Room Negotiating cultural constraints, strategic decision-making by widows and divorcees (janda) in contemporary Bali
Balinese
Ngiring melaksana sane patut majalaran antuk dharma, ngemargiang swadharma malarapan antuk manah suci nirmala manut sekadi dasar panegaran irage sane ketah sakti inggih punika "Pancasila".
English
-
Indonesian
-
Comics Ngajegang Bali Melarapan antuk Pancasila
Balinese
mani ne tiang bangun tiang langsung ke sekolah melaksana yang extra, sesi 3 sesi tiang mulih. (# SalamjiwaSeNi#)🤘👋
English
-
Indonesian
-
Comics Ngisi kemerdekaan,milu extra tabuh/seni
Balinese
Kapertame mapaiketan ring akehnyane para tamu asing sane melaksana nenten becik bilih-bilih nenten nganutin uger-uger.
English
-
Indonesian
-
Government Nincapang Pariwisata ring Kabupatén Badung Mangda Setata Becik
Balinese
Sapatutnyane, I raga bangga dados anak Bali , embas ring Bali, duaning kawentenan kasucian segara Kerthi mangda asri tur ajeg, sayan-sayan ngereredang, indik parilaksana I manusa para yoana lan alit-alit sane melaksana kaon sane ngeranayang sekadi loloan tukade ngantos ka segara kaanyudin leluu.
English
-
Indonesian
-
Government Nyikiang Pikayunan Ngrajegang Segara Kerthi Ngulati Bali Sutrepti
Balinese
Tradisi puniki melaksana adina suud nyepi, patutne ring rahine ngembak geni.
English
-
Indonesian
-
Literature Omed Omedan, Tradisi Yang Mempertahankan Rasa Persaudaraan.
Balinese
Malarapan pikobet puniki, titiang ngaptiang ring Angganing Nayaka Praja Bali sane jagi kaadegang pinaka DPD Bali ring warsa 2024-2029, mangda prasida ngrincikang sistem tata hukum sane tegas tur nenten tebang pilih rikala ngrajegang hukum, mangda prasida tamiu manca negarane sane melaksana corah rumasa kapok lan nenten kaicen malih rauh ka Bali.
English
-
Indonesian
-
Government PELIH AGULIKAN
Balinese
Nanging, para wisatawan sane melancaran ring Bali sering melaksana corah tur menyimpang tekening awig-awig sane wenten ring Bali.
English
-
Indonesian
-
Government Pikobet Pariwisata Bali : Parilaksana Kaon Wisatawan sane Ngrusak Kebudayaan lan Tatanan Kauripan Krama Bali
Balinese
Titiang taler nyingak ring kewentenan punika wenten taler sane melaksana ten patut inggih punika sane meurusan sareng kepolisian minakadi kejahatan sekadi sane cingak titiang ring tv lan orti-orti ring medsos lianan.
English
-
Indonesian
-
Literature Lestarikanlah Budaya Bali
Balinese
Nruwenang laksana sane awidya puniki iwang pisan, punika sane makada mangda melaksana sane tidong tidong sekadi iri ati, sombong, sakita-kita, mrasa paling ririh.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Sakita-kita dados Raja
Balinese
Om Swastyastu, Suksma titiang atur majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa antuk paican Ida, iraga sareng sami prasida melaksana becik.
English
Well, to the readers I thank you for reading my speech.
Indonesian
Yang kedua lingkungan, kemacetan jika terjadi dengan kurun waktu yang lama akan menyebabkan pencemaran polusi di udara akibat asap kendaraan yang digunakan pengendara baik motor maupun mobil.
Government kemacetan di Bali
Balinese
Punike calon pemimpin Bali mangde presida melaksana antuk jagi ngadepin Pikobet-pikobet punike,calon pemimpin Bali mangde presida melaksana sareng pihak-pihak Sane tiosan,lan pemimpim bali mangde tegas antuk ngambil kebijakan utawi laksanan Sane becik mangde Bali Tetep sejahtera,Ajeg,lan lestari.
English
CHALLENGES THAT PROSPECTIVE LEADERS OF BALI MUST BE ABLE TO FACE
Indonesian
TANTANGAN ATAU MASALAH YANG HARUS DI HADAPI CALON PEMIMPIN BALI
Government Tantanga yang harus mampu dihadapi calon pemimpin Bali
Balinese
Piteket punika, pemerintah patut melaksana nganutin ajah-ajahan astabrata pemerintahe nika mula ring sor, kewala pemerintahe patut ngargain kramane mangda sida nincapang kerahayuan
English
the government is expected to implement it like the ogoh-ogoh tapak batis, where the position of a government is indeed at the top but, in fact the government must have a sense of respect for society in general to achieve prosperity.
Indonesian
pemerintah diharapkan mengemplementasikan seperti layaknya ogoh-ogoh tapak batis, dimana kedudukan seorang pemerintah itu memang berada diatas namun, sejatinya pemerintah harus memiliki rasa menghargai masyarakat pada umumnya untuk mencapai kemakmuran.
VisualArt Tapak Batis