CONSERVING BALI'S NATURAL ENVIRONMENT - Sagung Ratna Prabandari

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Affiliation
  SMA Negeri 1 Tabanan
  Category
  High School
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Oneday


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What do you think about Bali today?

   Description


   In English

   In Balinese

   Manawita ida dane sareng sami sampun ngawikanin kawentenan jagat Bali sakadi mangkin, sane sayan lami sayan kebus, panes kadi bara, sarahina morbor jagat ngeseng sahananin maurip ring jagate. Ring kauripan sakadi mangkin puniki sane kabaos pemanasan global. Sane ngametuang parindikan puniki nenten ja wenten tios wantah sangkanin kawentenan palemahan jagate utawi alam sane sampun nenten lestari malih. Minakadinipun akeh pencemaran bahan-bahan anorganik utamannyane sampah plastik sane ngawinang usaknyane kauripan utawi ekosistem ring jagate.

   Maiketan ring parindikan punika, wenten makudang-kudang utsaha sane prasida kalaksanayang mangda palemehan jagat Bali utamasayan becik, sayan lestari miwah hijau, manut sakadi Pemkab Tabanan sane ngulatiang program TAKTIK. TAKTIK inggih punika Tabanan Anti Sampah Plastik. Minakadinipun ngalaksanayang penghijauan, ngupapira palemahan Bali mangda setata asri, miwah wusan ngusak asik palemahan jagate utawi ngusak alam iragane. Taler sane pinih utama kirangin ngangge sarana plastik ring sajeroning kauripan, minakadi nenten ngangge pamungkus plastik utawi tas kresek rikala matumbasan.

   Yening wenten upacara Yadnya ring merajan utawi pura, sekadi purnama, tilem, miwah wenten piodalan ring pura, ida dane sareng sami patut makarya sarana upakara punika, nenten wenten sane ngangge sarana plastik. Sami ngangge sarana ramah lingkungan, mangda sejeroning ngaturang upakara nglaksanayang pamujaan majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, irage masih ngupapira jagat utawi palemahan jagat Bali magda lestari, hijau miwah resik.

   Parindikan puniki sane patut katreptiang oleh pemerintah mangda sapa sira sane melaksana iwang maiketan ring parindikan puniki prasida kakapokin antuk ngeniang hukuman sane abot, mangda nenten dados tetuladan olih jadma sane tiosan.

   In Indonesian