What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Bali Jengah, Adat lan Budaya Sayan Punah

20231119T050900684Z897137.jpg
Title
Bali Jengah, Adat lan Budaya Sayan Punah
Affiliation
SMA Negeri 2 Abiansemal
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://blog.misteraladin.com/7-rekomendasi-wisata-budaya-di-bali-untuk-bikin-liburan-kamu-lebih-berkesan/
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Kaping ajeng, para angga panureksa sane dahat kusumayang titiang. Taler, para atiti sinareng sami sane dahat mustikayang titiang. Pinih ajeng lugrayang titiang ngaturang angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan sangkaning pasuecan ida, titiang prasida ngaturang orasi puniki ring ajeng ida dane sareng sami. Ring galah sane becik puniki titiang jagi ngaturang orasi sane mamurda Bali Jengah, Adat lan Budaya Sayan Punah. Inggih, sadurung titiang ngelantur, ngiring sareng sami iraga ngaturang pangastungkara malarapan antuk panganjali, Om Swastyastu Ida dane sareng sami sane kusumayang titiang. Iraga sareng sami sampun uning Pulo Bali pinaka pulo seribu pura, pulo sane wisata budayanyane sampun kaloktah ka dura negara. Akeh tamu dura negara melancaran ke jagat Baline. Tamu dura negara punika oneng melajahin indik adat lan budaya Bali. Nanging, nenten sami kebudayaan Bali sane kaplajahin utawi kauutin punika prasida becik antuk nglaksanayang. Makueh tamu dura negara utawi wisatawane punika melaksana iwang mekawinan budaya Baline taler kakantenan nenten becik. Upamine, rikala ipun malancaran ring genah objek wisata sane wenten ring wewidangan suci utawi pura, raris silih sinunggil wenten wisatawan sane sebel ring angga ngeranjing ring wewidangan genahe punika, napi pamidandanyane? Guru wisesa utawi pemerintah katunas mangda sida makarya lan netepang indik pamidanda sane janten tur pastika. Pangempon wewidangan suci utawi pura taler madue uger-uger sane pastika majeng ring tamu dura negara utawi wisatawan sane ngeranjing utawi malancaran ring ring wewengkon wewidangan pura. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, Bali madue silih sinunggil igel-igelan inggih punika Joged Bumbung. Sapemargin aab jagate sekadi mangkin, igel-igelan punika sampun ngansan lempas saking uger-uger igel sane sujati. Napi malih makeh konten sane kapanggihin ring media sosial sane ngunggah igelan Joged Bumbung sampun lempas saking kasujatian igelan Joged Bumbunge punika. Napike iraga nenten lek nyangakin? Kebudayaan druen iraga padidi kacampahin olih iraga padidi. Guru wisesa mustikane madue pamargi pematut rikala pragina Joged ngigel ring kalangan nenten patut utawi kaon bilih-bilih mabuang-buangan. Guru wisesa taler ngrereh prakanti nginenin indik puniki, umpami sareng Lembaga Pendidikan Negeri lan Lembaga Pendidikan Swasta nyarengin Guru Wisesa ngicen pawarah-warah majeng ring sanggar-sanggar, sekaa-sekaa utawi pagubugan kesenian ring Bali rikala ngelaksanayang igel-igelan utawi ngigel manut ring uger-uger ngingel sane patut tur becik kakantenin. Tiosan malih, wewangunan villa ring wewengkon genah suci ring Bali pamekasnyane sane wenten ring Pura Gumang, Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem. Villane punika kawangun ring genah wewidangan suci. Pangempon utawi krama nenten cumpu indik wewangunane punika, nanging Pemerintah utawi Guru Wisesa dereng nyelehan indik punika. Makeh para jajane ngrugrag wewangunane punika, mekada enem belas diri katetepang pinaka kasengguh utawi tersangka. Napike Guru Wisesa meneng nyingakin indike punika? Napike nyantos mangda sami genah suci ring Bali magentos dados villa utawi resort? Ngansan makelo-kelo ngansan rered adat lan budaya Baline. Guru Wisesa kasarengin wakil rakyate mustikane ngeruruh darma tetimbang lan darma panuntun sane patut muputang pikobet puniki, sadereng adat lan budaya Baline ical. Inggih, Ida dane sane dahat mustikayang titiang. Wantah asapunika prasida titiang matur ring galah sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikenohipun. Yening wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa Ida sane sareng sami, titiang nunas geng rena pengampura. Puputang titiang antuk parama santhi, Om Shanti, Shanti, Shanti Om

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Bali pinaka pulo seribu pura, pulo sane kebudayaannyane sampun kaloktah ka dura negara. Iraga patut bangga madue kebudayaan sane akeh sekadi puniki. Ring aab jagate sekadi mangkin, ngiring lestariang adat lan budaya iraga, yening nenten iraga sane ngelestariang, sira malih?" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.