What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

PELIH AGULIKAN

20231113T142519470Z031302.jpeg
0
Vote
Title
PELIH AGULIKAN
Affiliation
SMA NEGERI 1 KINTAMANI
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Renis
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu, sane Mustikayang titiang para Angga panureksa, asapunika taler semeton sareng sami sane tresna asihin titiang. Pinih rihin ngiring sareng sareng ngrastiti bakti majeng ring ida sang Hyang Widhi wasa santukan sangkaning asungkerta waranugrahan Ida titiang punika taler Ida dane sinamian state ngemolihang kerahayuan lan kerahajengan. Ring galahe sane becik kadi mangkin Lugrayang titiang ngaturang orasi sane mamurda : PELIH AGULIKAN Bali, pulau sane kaloktah rauh ka dura negara wit sangkaning tradisi, adat, budaya lan pariwisatannyane. Sira sane nenten uning kawentenan wisata ring Bali? Bali sane rajeg sekadi sane sampun kebaosang iwawu pacang uwug. Punika boya ja sangkaning parilaksana krama Baline, sakewanten kewentenan para tamiu saking dura negara sane maparilaksana kaon miwah nenten patut tur pacang ngranayang gumi baline leteh.

Pinaka conto wenten tamiu manca negara sane melanggar peraturan lalu lintas, minakadi makta montor nganggen plat bodong, asapunika taler akeh tamiu manca negara sane mekarya illegal ring Bali sekadi ring widang kesehatan akeh sane membuka praktik pengobatan illegal, ring widang ekonomi wenten bule sane mekarya dados fotografer lan bisnis penyewaan villa taler wenten sane membuka kursus pelatihan mengemudi, lianan ring indike punika taler wenten tamiu manca negara maparilaksana sane ngranayang genah suci ring Bali leteh utawi cemer, minakadi mekarya foto telanjang ring genah suci. Wenten taler tamiu manca negara sane kebut- kebutan ring margi ageng ngantos katiben panca baya. Parilaksana punika majanten sampun melanggar peraturan berwisata lan melanggar tata susila.

Akeh pisan pikobet sane kawetuang wit sangkaning parilaksanan tamiu manca negarane, ri kalaning dane rauh malila cita ring jagat Bali. Kawentenane punika boya ja pikobet sane dangan utawi alit, nanging wantah pikobet sane mabuat pisan kauratiang. Ri satsat Bali sampun kapicundangin olih tamiu manca negarane sane meparilaksana corah, duaning dane sane purun prasangga menginjak injak harga diri tanah kelahiran I raga pinaka krama Bali Mula.

Yening indike punika nenten kauratiang, pastika sampun jagi ngreredang kalistu ayuan jagat Bali drue sane sampun kajana loka, mapuara manados neraka pada, yening PELIH AGULIKAN rikala nitenin miwah nepasin sakancan wicara sane nibenin jagat Bali drue. Iraga pinaka krama Bali patut sutindih tur mabela pati ring kawentenan parilaksanan tamiu manca negarane punika. Kawentenane sakadi asapunika taler dados wiwilan, sayan-sayan surud tamiu manca negarane sane lianan jagi malila cita ring Bali. Yadyastun Angganing Nayaka Praja sampun madue kebijakan mendeportasi mwali budal ka panegarannyane, sakewanten kantun kemanten wenten tamiu manca negara sane purun mlaksana corah.

Malarapan pikobet puniki, titiang ngaptiang ring Angganing Nayaka Praja Bali sane jagi kaadegang pinaka DPD Bali ring warsa 2024-2029, mangda prasida ngrincikang sistem tata hukum sane tegas tur nenten tebang pilih rikala ngrajegang hukum, mangda prasida tamiu manca negarane sane melaksana corah rumasa kapok lan nenten kaicen malih rauh ka Bali. Pangaptin titiang pinaka krama Bali Mula, mangda tamiu sane rauh malila cita ring jagat Bali wantah tamiu sane setata maparilaksana becik, tur prasida sareng-sareng nyaga keasrian, kasutreptian lan kelestarian jagat Baline ka pungkur wekas.

Inggih wantah sekadi asapunika orasi sane prasida aturang titiang Yening wenten bebaosan utawi parilaksana sane nenten manut ring kayun Ida dane titiang nunas pengampura cutetang titiang antuk parama santih Om Santih Santih Santih Om.

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Malarapan pikobet turis asing sane ma parilaksana nenten besik ring Bali, titiang ngaptiang ring Angganing Nayaka Praja Bali sane jagi kaadegang pinaka DPD Bali ring warsa 2024-2029, mangda prasida ngrincikang sistem tata hukum sane tegas tur nenten tebang pilih rikala ngrajegang hukum, mangda prasida tamiu manca negarane sane melaksana corah rumasa kapok lan nenten kaicen malih rauh ka Bali. Pangaptin titiang pinaka krama Bali Mula, mangda tamiu sane rauh malila cita ring jagat Bali wantah tamiu sane setata maparilaksana becik, tur prasida sareng-sareng nyaga keasrian, kasutreptian lan kelestarian jagat Baline ka pungkur wekas." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.