Caption - Rikalaning Jagate Sangara - Gede Hermawan

Wki.jpeg
0.00
(0 votes)
Title
Caption - Rikalaning Jagate Sangara - Gede Hermawan
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Caption

    Description


    In English

    In Balinese

    Maosang indik aab jagate mangkin, akeh sane maka wiwitan ipun, wenten sane mapikenoh becik taler sane mapikenoh nora becik. Aab jagate sane mapuara nenten becik limbak kabaosang sangaraning jagat. Yaning anutang kawentenan jagate mangkin wantah keni sasab mrana sane marupa trimi. Trimine punika mangkin ketah kabaos virus. Virus sane nglimbak ring panegarane mangkin inggih punika kabaos virus korona. Trimine punika ngamedalang panglimbak ring para janane utaman ipun ring Widang ekonomi. Akeh janane mangkin sane keni phk utawi dirumahkan, bilih-bilih janane ring desa sane makarya ring Widang pariwisata. Majanten sampun nenten prasida makarya ring kawentenan jagate sekadi mangkin. Akeh mangkin janane ring desa sane nenten madue pakaryan, yadiastun wenten Pastika sampun upahnyane utawi penghasilan sane kapikolihang wantah akidik. Akeh taler jananne ring desa sane ngaruruh pangupajiwa ring media sosial utawi media online, umpami : madolan ajengan, pakaryan tangan, miwah sane tiosan. Yaning selehang amangkinan wantah madolan ring media sosial sane mabuat pisan ring sajeroning nyokong program guru wisesa mangdane nenten malelungan ka jaba.

    In Indonesian