Briuk Sapanggul Muputang Gering

01587629546leader.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Abian telah, bangkung mati. Punika anggen sesenggak kahanan krama, pamekase di Bali, ane kelangan payuk jakan ulian pandemi Covid-19. Sampun katah kauningin yening payuk jakan krama Baline setata maglanting ring panglimbak pariwisata. Kewanten mangkin pariwisatane suung mangmung, ngawinang krama makeh ngambil sektor tiosan, meh-mehan akeh sane nganggur. Sinah meweh pisan guru wisesa ngencanin gering calep sane nglahlah puniki, sapisanan taler ngencanin abot kramane sangkaning kelangan geginan. Tan pang siki, tan pang pindo sang mawa rat ngmedalang warah-warah, ngulati karahajengan sesamen manusa. Sane kaping anyar marupa PPKM-Darurat, nglantur PPKM manut leveling, kemaon taler durung ngreredang biaparaning gumi. Sekadi satuan Sang Anoman, dawege kandikain ngrereh tamba ka gununge, kewanten goban tambane ento nenten kaweruhin, ngawinang sadaging gununge kakeberang, tur katur ring sang sesuunan. Anoman pinaka bayu, luas ngrereh tamba, tan obah sakadi utsaha nayaka praja sane sampun sakala niskala ngmargiang pangrancana nambakin gering, durung kauniningin napi sane pinih patut, mapuara sapepeking utsaha kamargiang. Galahe mangkin, krama sane keni sungkan tur padem sampun akeh, ngawinang sajeroning pawarahe yen rinasa titiang sampun madan kasepan. Sekadi mademang api di umah anak puun, sinah yen apine kakantenan kantun alit, saksana mangda kasiamin toya, sampunang kasuryak-suryakin dumun, pangantine rikala apine sampun mageng wawu paling ngrereh timba. Sane pinih patute mangkin, nguratiang upaya ngempahang gering, sekadi nincapang serapan vaksinasi, nitenin sarana kesehatan, tamba, makadi oksigen. Yen tuturang raos kutang-kutang, masesuluh saking pamargin nagara selat jeladi, dawege kapertama geringe wawu ngrisebin, umpami sajebag Bali bilih-bilih sajebag Indonesia ka-lockdown total ngantos abulan utawi lebih, tur pemerintah ngicenin wantuan soang-soang kuren umpami 5-10 yuta anggen negepin sapulah-palih sane kabuatang abulan, minab makehan pacang ngiringang parilaksanane punika. Sakewanten krama mangda tan mamengkung, tur katreptiang para petugas, prajuru desa tur sane madue kawenangan, yen wenten piwal, musti ngwaliang jinah tur wantuanne ka pemerintah. Yen sapunika minab ja taler geringe ten akeh sekadi mangkin panglimbaknyane, tur anggaranne prasida inih malih kedik. Kenten dumun orta puyung, itung-itungan nak belog, toh punika durung janten patut lan tuara nyidaang madingang jaum jam. Sayuwakti pemerintah ring pusat nenten prasida ngatur krama ring desa paradesa. Sane sampun kakantenang, ring Bali krama setata satinut ring tepak kulkul, ngawinan yening anggen nreptiang krama sinah mawit saking dadya, banjar, desa adat malarapan antuk pararem, warah prajuru, napi malih sulinggih. Nika mawinan ritatkala nreptiang krama, guru wisesa lan krama ring soang-soang undagan nagara patut briuk sapanggul, sampunang nyalahang pemerintah, sampunang taler nyalahang krama, soang-soang madue pamatut. Maosang indik ngentasin pikobet pangupajiwa krama, seken-seken meweh sadurunge gering matilar, yadiapi wenten sektor lian anggen alternatif pariwisata, nanging nyumunin ngambil pakaryan tios punika sukil, tur merluang wantuan khusus. Sajabaning pemerintah, iraga sareng sami pinaka krama pamekasne dados tameng dada jagate. Krama sane sampun waneh mamegeng di pakubon, mangdane nenten sumingkin waneh, kapatutang pisan sareng-sareng nincapang uratian ring kahanan geringe, mangda geringe gelis mamargi, yen geringe ical, sinah dabdabang alon-alon tata titi sekadi nguni. Sareng sami pastika ja sampun uning sane ken patut sane ken singsal. Sampunang nulad prakpak somi, mamunyi guar-guer, nanging tan wenten parilaksana sane nyandang tulad anggen sareng-sareng ngwantu pemerintah.

  In Indonesian