Puisi Bali: Virus corona ring Bali olih Pande Mirah

Corona ring Bali.jpeg
Title
Puisi Bali: Virus corona ring Bali olih Pande Mirah
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    Photo Credit
    Video Credit

    Description


    In English

    In Balinese

    Jagat Bali jagat pinih wibuh

    Kaloktah indik kawentenan sami ngruruh

    Budaya Bali pinaka gambar masyarakat sami patuh

    Ngupapira jagat madasar agama sane kaduluh

    Astiti bhakti nreptiang jagat Bali saking nguni

    Mapuara nemu kerahayuan sami

    Saling asah, asih, lan asuh masikian deriki

    Tan dumade ring warsa 2019 puniki

    Wenten gering agung, sasab, merana embas numadi

    Ipun kasengguh mawasta virus corona

    Magejeran jagat pada

    Sarwa prani pinaka cihna

    Medal gering agung covid-19 virus corona

    Padem paglentek sarwa buron pada manampa

    Duh dewa Ratu

    Gering agung virus corona piniki mamatu

    Siep sipeng saru tanpa suara sane katuju

    Jagat Bali meneng ngruruh pisarat jagi katiru

    Guru wisesa ngamedalang gaguat pinaka siku-siku

    Sareng-sareng ngrestitiang jagat Bali mapuara rahayu

    Ratu batara

    Ring dija Bulane ten ngendag manyapa?

    Peteng sipeng gumine siep tanpa suara

    Pati kaplug ngruruh margi kadi tuke anyud uyak virus corona

    Meneng jumah

    Sampunang osah, sambilang malajah

    Takep bibih, takep irung, anggen kasna, sampunang ngendah

    Wajikin tangan ngicalang sarwa letuh mogi mabuah

    Tungilang kayun sami mulat sarira sambil masadah

    Antuk kaluwihan laksana sang ngamong rat

    Ngamedalang gaguat, sarwa karya, laksana, pinaka sarat

    Sami trepti mamargi ngicalang pabaat

    Mulat sarira, nyiksik bulu, pinaka pangruat

    Mogiwastu gelis ical sarwa mala papa klesa sebel kandel virus corona

    Bali sane kasumbung sida mulih kadi mula

    Pakedek pakenyung nyujuh trepti lan sukerta

    In Indonesian