Virus corona ring Bali olih Pande Mirah

Corona ring Bali.jpeg
Title
Virus corona ring Bali olih Pande Mirah
Related Places
  Related Biographies
   Reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Jagat Bali jagat pinih wibuh Kaloktah indik kawentenan sami ngruruh Budaya Bali pinaka gambar masyarakat sami patuh Ngupapira jagat madasar agama sane kaduluh Astiti bhakti nreptiang jagat Bali saking nguni Mapuara nemu kerahayuan sami Saling asah, asih, lan asuh masikian deriki Tan dumade ring warsa 2019 puniki Wenten gering agung, sasab, merana embas numadi Ipun kasengguh mawasta virus corona Magejeran jagat pada Sarwa prani pinaka cihna Medal gering agung covid-19 virus corona Padem paglentek sarwa buron pada manampa Duh dewa Ratu Gering agung virus corona piniki mamatu Siep sipeng saru tanpa suara sane katuju Jagat Bali meneng ngruruh pisarat jagi katiru Guru wisesa ngamedalang gaguat pinaka siku-siku Sareng-sareng ngrestitiang jagat Bali mapuara rahayu Ratu batara Ring dija Bulane ten ngendag manyapa? Peteng sipeng gumine siep tanpa suara Pati kaplug ngruruh margi kadi tuke anyud uyak virus corona Meneng jumah Sampunang osah, sambilang malajah Takep bibih, takep irung, anggen kasna, sampunang ngendah Wajikin tangan ngicalang sarwa letuh mogi mabuah Tungilang kayun sami mulat sarira sambil masadah Antuk kaluwihan laksana sang ngamong rat Ngamedalang gaguat, sarwa karya, laksana, pinaka sarat Sami trepti mamargi ngicalang pabaat Mulat sarira, nyiksik bulu, pinaka pangruat Mogiwastu gelis ical sarwa mala papa klesa sebel kandel virus corona Bali sane kasumbung sida mulih kadi mula Pakedek pakenyung nyujuh trepti lan sukerta

   In Indonesian