How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Ngraksa Parhiangan Maka Taksi Jagat Bali

20231113T141433762Z694321.JPG
0
Vote
Title
Ngraksa Parhiangan Maka Taksi Jagat Bali
Affiliation
SMA Negeri 1 Semarapura
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA Negeri 1 Semarapura
Location
Dusun Lepang, Desa Takmung
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Naenin Ida Dane mabakti ka pura? Sinah makasami sampun uning. Parhiangan makasi pura misah mrajan wiadin sanggah wantah genah Ida Dane ngaturang bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi. Ring sakancan genah wantah pura wiadin mrajan punika genah dapat suci punika kawinan genahnyane utama pisan ring genahe purwa utawi kaja kangin ponakan genah Ida Sang Hyang Surya medal. Yen mabhakti sane rasayang wantah rasa tis tur rasa kumasih, nilarang sakancan parikedeh ring manah. Inggih pastika jadi ada punika riantukan pura wantah genah sane mencarang vibrasi positif. Ring Bali kasub kabaos pulo seribu pulo, sakancan parhiangan maideran. Punika ngawinang taksi Bali sayan mawibawa tur adiluhur. Nyaga karesikan tur kasucian pura pinaka genah suci patut kamkamin pisan. Ila-ila dapat gening maparilaksana kain ring pura. Sakancan parilaksana sane kamargian pastika pacang mapuara becik tur nenten becik ring purane. Bilang pujawali pastika pacang akeh para pamedek sane tangkil tetujone wantah muspa. Nanging bhakti sane kau lengang sampun sapamargi sareng laksane rindukan muspa? Punika Ida Dane pastika cara bhakti ring nguni daweg gunung Agung maletus kantos mangkin era digitalisasi pastikaanknayan. Yen dumun anake masarana don kangen piranti wiadin kadadosang ales genah ngenahang misah sane lianan. Kantin alami nenten nyemerin wewidangane. Nanging yen mangki makasami sarwa plastik, karet napimalih rindukan kangen pastika pacang paglantes gemhanyane. Mangkin jadi ada punika kaiwangane sami musla nanging nenten eling asapunapi ngraksa palemahan utama nnya pura. Pura sane sepatutnyane genah ngeningang kayun, genah nunas pabresihan. Manadoa genah lulu plastik. Napi malib aturan-aturannyane serba plastik. Pastika Ida Bathara pacang sungkan sungkawa ngaksinin indike punika. Soang-soang sampun kaemerin antuk plastik. Punika sane ka pertama. Sane kaping kalih indik perlakuan para wisatawan mancanegara. Dumun viral kasus wisatawan asing negakin padmasana, turis sane ngangkang tur ngejitin palinggih patirtan. Sane pilih kaon nenten wenten pengawasan wiadin saksi sane prasida nglarang parilaksanane punika. Kaiwangan sane ageng. Dahat mawalik pisan kahannyane. Napike wenten pablesat isin keneh ringanah Ida Dane soang-soang. Napi sane iwang driki. Puniki patut kamkamim pisan olih calon Sang angawa rat, kawentenan parhiangan patut raksain pisan. Bali maurip boya sangkan pariwisata ke manten bangun wenten makudang kurang aapek penunjang sekali seni budaya miwah agama. Makatetiga punika wantah jiwa pramanan jahat Baline. Sampun ang kantos turun taksun jahat Baline baan parisolang turise sane pangkah.

In Indonesian