Kangen

  • pity: desire, feel sorry for, feel homesick for, yearn or long for
  • love
Media
kangen
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Iriki Pragina Sasolahan Manuk sumeken ngatonang ring Ida Gusti Ayu Suartini, bajang Bali sane madue sindrom Tourette. Krama desa genanhnyane meneng, nyingakin saha ngwalek utawi antuk rasa kangen. Kakungkung ring kasunian, gusti raris nakenang napi sujatine unteng urip idane wusan tan sumanggem ring sekancan tamba, inggihan tamba tradisional miwah barat sane kamargiang ida. Pragina Sasolahan Manuk nginutin utsaha ida sane banban alon, karasang sakit, lan wani ring sajeroning makarya urip sane pageh anggen raganyane, sapisan nyingak puaran sane ageng saking panampen miwah panulak kulawarga miwah para kramane majeng pamargin urip anake sane keni kasungkan neuropskiatri.
[example 1]
The Bird Dancer focuses on Gusti Ayu Suar­tini, a young Bali­nese woman liv­ing with Tourette’s syn­drome. Mem­bers of Gusti’s small rural com­mu­nity regard her with scorn or pity. Mired in lone­li­ness, Gusti begins to ques­tion the mean­ing­ful­ness of her exis­tence after treat­ment by West­ern and tra­di­tional prac­ti­tion­ers fails. The Bird Dancer fol­lows her slow, painful, and coura­geous effort to cre­ate an inde­pen­dent life for her­self and addresses the pro­found impact of fam­ily and community’s accep­tance or rejec­tion on the life­course of per­sons liv­ing with a neu­ropsy­chi­atric disorder.

⚙ Automatically collected usage examples

No examples collected yet.

  1. Elemental Productions (permission from Robert Lemelson): http://elementalproductions.org/portfolio/films/