What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Pisolah Para Yowanene Nyansan Nincapang

0
Vote
Title
Pisolah Para Yowanene Nyansan Nincapang
Affiliation
SMK N 2 BANGLI
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu Sane Wangiang Tityang Para Angga Panureksa. Sapunike taler, para Semeton Yowana sane tresna sihin titiang.

Angayubagia uningayang titiang majeng ring Sang Hyang Parama Wisesa, duaning sangkaning pasuecan ida, titian ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul I riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Ring galahe sane becik kadi mangkin, lugrayang titiang ngaturang orasi sane mamurda Pisolah Para Yowanene Nyansan Nincapang.

Angayubagia pisan titiang polih ngemiletin orasi puniki. Titiang uning ring padewekan belog, jugul apunggung, tur pangkah milu-milu tuung. Meled manah titang sareng ngrameang wali warsa sekolah.

Wiwara Wenten ring ajeng yayasan Al. Falah ring margi Gunung Talang Denpasar Barat, ring rahina Refute Pinanggal 26 Maret, wiware punika mewiwit sakeng mekudang yowana sane saling tangtang jagi perang sarung. Siki warga sane mekayun jagi melasang, sakemaon warga punike malah dados korban.

Para semeton sinamian, pakrimikan para penglingsire, muah surat kabare mungguing kawentenan I raga, para truna trunine sampun keni pinungkan kemerosotan moral, wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilaan. Wiakti makeh pracihnan ipun, umpami: kaping siki, para gurune pakrengkeng pakrimik, ngandikayang evaluasi para sisiane mangkin makeh sane ring sor patakon, tur kocap tan prasida urukang. Jengah manah titiang miragiang indike puniki. Praciri kaping kalih, makeh para trunane oneng mapunyah-punyahan, katagihan tuak arak, miwah miras sane tiosan. Yening sampun punyah, napi malih sampun keni narkoba, obat berbahaya punika.

Meweh sampun nambanin meweh sami, rerama, kluarga jantos banjare taler keni pakeweh. Yening sampun punyah, munyine ngawag, parisolah ngapak-apak, ngadug-adug. Pedih rasane ngatonang indike puniki. Praciri kaping tiga, para sisiane makeh katelimpung matungkas majaguran ring margi-margi sareng sami sisia ngawinang paiketan para sisiane belah buyar, ngicalang kagilikan masemeton sejeroning sisia. Yening nglimbak patungkas puniki prasida nguugang Negara Kesatuan I ragane. Pracihna kacatur, inggih punika parilaksana tan manut gama, bebas tanpawates sajeroning truna-truni, sane mapuara ngusakang paridabdab masekolah. Jejeh ngeri titiang ngrawatang di mata parisolah sakadi puniki.

Para semeton sinamian, titiang nunas pangampura, santukan titiang ngelanturang sane wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilan truna-trunine I wau, menawi I raga keni silih sinunggil ipun. Nangin dumadak para sisa iriki bebas saking catur mala punika. Ngiring mangkin midabdabin mangda pinungkan I wau tan nglahlah ngrangsuk ring padewekan. I raga para sisia patut eling ring swadarmaning sisia, inggih punika seleg malajah, sumungkem ring pituduh rerama, susrusa ring pawarah guru. Wantah ring mungpung truna pinih becika murukang rage. Saking pikobet puniki, titiang ngaptiang pemimpin Bali sane pacang kapilih ring warsa 2024 mangda nguratiang indik Pisolah Para Yowanene Nyansan Nincapang sane mangkin dados permasalahan driki ring Bali. Pemimpin Baline kaaptiang prasida ngicenin titiang solusi mangda ten sue wenten permasalahan Pisolah Para Yowanene Nyansan Nincapang puniki ring Bali.

Inggih asapunika atur titiang indik Pisolah Para Yowanene Nyansan Nincapang, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti,

Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian