Anggen Pemineh Rikala Ngamolihang Informasi

IMG-20210410-WA0013.jpg
Photo credit
Contributor
Cokorda Istri Anom Febrianti


SukadanaIGd04

13 months ago
Score 2
Becik pisan niki, jeeg mantap

Silviaxu

13 months ago
Score 1
,🙏🏻

Anandagayatrii

13 months ago
Score 1
🙏🙏

Ayutriva

13 months ago
Score 0
🙏🙏

Wayan Murdana

13 months ago
Score 0
Napi sane kawedar ring tulisan puniki kesayuwaktianyane becik pisann pinaka edukasi ring iraga sareng sami, manumadi dados manusa iraga kabekelin antuk tri pramana, silih tunggil ipun mewasta idep utawi pikiran utawi pemineh sane tam kadruenang antuk sarwa prani sane tiosan, duaning punika ngiring iraga sareng sareng nyelehin, minehin lan nenten setata percaya rikala molihang berita utawi orti sane ten sida kabuktyang kepatutanyane, lan dumogi sangkaning tulisan puniki prasida ngugah kayun krama istri sareng samii pinaka benteng utama rikala ngelawan berita berita hoax

Komang Erika Maharani

13 months ago
Score 18
Semeton sami.. ingetang yening iraga polih informasi sampunang langsung percaya miwah nyebarang informasine punika, alih dumun informasi sane patut wawu iraga dados share informasine apang tusing iraga nyebarang disinformasi🙏

You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Om Swastyastu, dumogi rahayu sareng sami. Ring jaman sane mangkin, jaman serba instan, teknologi nyansan maju, jaman serba digital, punika mawinan iraga dangan ngamolihang informasi tur dangan nyobyahang informasi. Puniki taler sane mawinan disinformasi makeh kapanggihin. Ri kala iraga manggihin informasi utawi orti ring sosial media, iraga patut disiplin ring sajeroning pamineh mangda iraga sida nureksa informasi utawi fenomena-fenomena sane kapanggih ring media sosial. Tedun manumadi dados jadma pinaka rariptaan sane utama duaning iraga madue sane kabaos Tri Pramana, inggih punika Sabda, Bayu, lan Idep. Saking Idep puniki iraga prasida nureksa sane encen informasi sane patut, sane jakti, lan sane encen informasi sane kaon tur guyu. Utamanyane iraga dados krama istri sampun seyogyanyane nenten wantah nyarengin rasa utawi hati ri kala manggihin orti ring media sosial. Disinformasi puniki sering pisan kakeniang duaning orti sane pateh raris kasobyahang terus utawi berulang-ulang, ngawinang istri-istri sane ngawacen sampun biasa lan menganggap orti punika patut tur jakti. Ring para krama istri sareng sami, ngiring anggen pamineh wiweka rikala manggihin orti orti ring media sosial. Sepatutnyane selehin dumun sadurung nyobyahang orti inucap mangda iraga nenten sareng nyobyahang berita hoax.

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )