KALANTUR NGIWANGIN PARILAKSANA ok

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
KALANTUR NGIWANGIN PARILAKSANA ok
Affiliation
SMAN 3 Denpasar
Regency/City
Gianyar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

KALANTUR NGIWANGIN PARILAKSANA

Gumi Bali inggih punika jagat sane sangat bakti pisan ngupapiara taler ngalestariang budaya para leluhur. Budaya sane sampun katedunan utawi sane sampun kalestariang olih para leluhur sampun sepatutnyane kalestariang mangda nenten padem kalebleb zaman. Budaya nenten ja manten ngawit saking benda-benda peninggalan. Maparilaksana sane patut, masemetonan sareng anak lianan sane kaon, punika wantah silih sinunggil budaya becik krama Baline. Ring aab jagat Baline sakadi mangkin, mapiralaksana sane kaon utawi maparilaksana sane melah punika yakti sukil pisan kapangguhin tur kalaksanayang olih ida dane masyarakat Bali. Rauh rika ring para yowana nglantur ring para rerama. Rauh ring krama desa nglantur ring krama kota. Napi mawinan dados kadi asapunika? Punika wantah krana iraga mangkin sampun nelebang kemajuan zaman utawi kemajuan era sane kebaos Zaman Globalisasi miwah Zaman Modernisasi. Kemajuan zaman punika ngawit saking dura negara. Sekadi conto inggih punika ngawit saking panegara-panegara ring Benua Eropa. Kemajuan zaman punika ngranayang akeh pisan wenten pernak-pernik anyar hal-hal baru ring kehidupan jagat miwah kramane mangkin. Ngawit saking parilaksana sane anyar, tata-titi nganggen kwaca pakaian , ngantos ring tata-titi masemetonan saking anak bergaul atau berinteraksi , miwah sane lianan. Kemajuan zaman ring Era Globalisasi taler Modernisasi nenten ja ngamangguhin parilaksana sane kaon utawi parilaksana sane becik sakemanten. Sakewala, wenten taler parilaksana sane kiwa utawi sane iwang sane kapangguhin olih kawentenan Globalisasi taler Modernisasi punika. Pinaka conto inggih punika parilaksana utawi budaya nginem ineman arak sane kalintang liwat. Kasujatiane arak inggih punika sarana upakara agama krama Hindu ring Bali. Nanging para yowana Bali khususnyane para yowana lanang ngawonin indik kawigunanipun saking arak punika. Bapak Gubernur Bali I Wayan Koster saking peraturan sane kacetus utawi kawedar, sujatinyane sampun ngalegalin yening iraga nginem arak. Nanging sekadi sane sampun kauningin, yening kainem liwat, arak punika ngamangguhin kakawonan, inggih punika ngranayang mabuk. Yening sampun mabuk, sinah lakar akeh pisan kasungkanan-kasungkanan sane kapanggih. Mangda nenten sakadi punika, budaya nginem arak sane kaliwat saking para yowana lanang punika sepatutnyane kapademin. Kenken carane? Uning ring soang-soang raga sadar diri krana budaya punika iwang wantah silih sinunggil tata-titi cara mangda budaya nginem arak punika padem. Selanturnyane, ngawentanang sosialasi-sosialisasi saking pemerintah sane patut indik bala saking nginem arak punik, pinika taler tata-titu ngamademang budaya kaon saking nginem arak.

In Indonesian