Kenken

  • how, give orders
Andap
kenken
Kasar
tunden
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

"Kenken, indayang matur anake teken ajin ceninge apang melah!"
[example 1]
No translation exists for this example.

Kenken, i meme ajak i bapa nyak pada seger?
[example 2]
No translation exists for this example.

Yoga: Kenken kabare, Yu? Ayu: Becik Beli, wenten napi niki adi tumben singgah mriki?
[example 3]
Yoga: How are you, Yu? Ayu: I’m good Brother, on what occasion are you stopping by here?

Kenken kabare?
[example 4]
How are you?

No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Ane kenehang jani tuah abesik kenken nasib tiange dadi murid yening kene dogenan, ulangan semester suba paek nanging tiang nu masih ngoyong dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken panadine Luh Ayu Manik lan timpal-timpalne?

In English:   What will happen to Luh Ayu Manik and her friends?

In Indonesian:   Bagaimana jadinya Luh Ayu Manik dan teman-temannya?

In Balinese:   Kewala cai apang masamaya tur tusing dadi linyok tekening janji!” “Kenken keneh caine to.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken unduke selanturne?

In English:   Then one night she has a dream.

In Indonesian:   Apa yang terjadi kemudian?

In Balinese:   Kenken kasujatian caine, apa sandang tulungin?”

“Icang pelih ngelekang mamahan,” saut I Cicing Alas. “Ada tulang nyelekak di kolongan icange.

In English:  

In Indonesian:   Apa yang terjadi, dan adakah yang perlu kubantu?”

“Aku salah makan, Kolibri!” jawab Serigala. “Sekerat tulang tertinggal di kerongkonganku.

In Balinese:   Kenken ben ngitungang gumine apang kerta raharja, ngenehang apang panjake satinut teken raja.

In English:  

In Indonesian:   Dewi Durga muncul dan bertanya kepada si anjing. “Wahai kau anjing kudisan, kenapa kau datang lagi.

In Balinese:   Yen i dewek dadi Anak Agung kenken ya legan kenehe nunden-nunden dogen,” keto kenehne I Cicing Gudig.

In English:  

In Indonesian:   Jadi patih akan cepat kaya, ada kesempatan korupsi pajak rakyat.

In Balinese:   Yen suba nawang buka keto, lan jani kenken caranne iraga makeneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukatne mrana Covid-19 ene nglimbak di negri Chinane, liu anak ane paling tur tusing nawang kenken pajalan ane luung apang ia selamet tur tusing kena mranane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Udarane dadi seger, nah dadi ba raga ngoraang idupe cara idup di desa-desa ane udarane enu seger, jani iraga nyidaang ngrasaang kenken sih udara ane seger ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken carane apang iraga tusing kena gering corona ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang lega masih kenehe yen deweke tusing kenken telung minggu sasubane ento, apang bani mulih matemu teken rerama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, kenken ja suba, jeg tuutin dogen lan tetep nunasica mogi ja gumine ngansan ngaluungang tur virus koronane sayan-sayan ilang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan rembugang, rincikang naya upaya ane patut andelang!” saut kelinci ane lenan. “Usul cai nyaine makejang melah, kewala kenken carane ngaruh-ngaruhin beburon gede ento apang nyak mekad uling gumin gelahe?” pitaken sang prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia narka pianakne kabegal di jalan sawireh batisne matatu pesu getih.

Kenken to De, kal matatu batise, kena begal di jalan?” “Sing Me, jeg gedeg basange.

In English:  

In Indonesian:   Dia menduga anaknya kena jambret di jalan karena kakinya terluka dan berdarah. “Kenapa kamu De, kakim terluka, kamu kena begal di jalan?”

“Tidak bu.

In Balinese:   Lan pragaang kenken pajalan buute!” I Samong lan I Botol cumpu tekening I Kancil.

In English:  

In Indonesian:   I Samong berada dalam perangkap yang tertutup.

In Balinese:   Jani jalan ngeka daya, kenken baan madaya apang nyidang ngematiang I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Gajah merasa nyaman dan matanya semakin berat menahan kantuk.

In Balinese:   Masaut anake aeng totonan. “Yeah, nyai Ni Ranjani, kenken tumben nyai teka ka pondok dadonge.” Masaut Ni Ranjani, “Tulungin icang dong, memen icange nyakitang basang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, ane jani sawireh cai nyadia ngubadin pianak icange, kenken patutne icang tekening cai?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kecut bungeng nepukin unduke ento.

“Nak kenken reraman caine glalang gliling ngeling?” I Kecut makesiab nepukin Dadong Geget subaa ada di sampingne. “Kecut, dadi julukang dadong ka semere?” “Yen sing julukang, dadong tusing bersih,” keto pasautne I Kecut. “Kenken jani, payu anggon dadong kurenan?” “Icang sing juari makurenan ajak dadong, sawireh yusae tusing masaih.” “Sing juari?”

“Aa dong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Demen kenehne lakar ngamah biu nasak, laut ia masaut enggal, " Aguh Sang Lutung, yen keto apa kaden melahne, nanging kenken kema, sawireh pondoke ento joh, tukad cengcenge linggah, buina keweh pesan ngliwat".

In English:  

In Indonesian:   sebulan yang lalu aku sempat lewat sana.

In Balinese:   Cutetne tusing nyak, icang jejeh sakit caine nglalahin,” saut I Kambing. “Kenken matan caine to?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang tusing ngenot apa, olasin ja icang, tulungin ja icang!” I Sampi kauk-kauk ngidih tulung.

“Cai kenken to?” patakone I Kambing.

“Upinin jep matan icange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara keto munyin I Sangsiahe, jeg gedeg tur jengah I Bojog, lantas masaut bangras I Bojog. “Ih, iba kedis Sangsiah, kenken to munyin ibane to i busan?

In English:   Just started talking to the bird, the monkey spontaneously was angry and embarrassed, then the monkey responded fiercely. "Hei, you bird, how did you say that?

In Indonesian:   Om Swastiastu.

In Balinese:   Dikenkene ngidih tulung ngalihin kutu muang ngedasin nyanyad di bulune. “Kul, kenken kabare?” I Geruda maenceg di pundukane tur nakonin I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Si Tikus yang baru keluar dari lubangnya mendekati garuda. “Kabarku bai.

In Balinese:   Mara galang krama banjare ningeh tuturne I Kaki Lingsir. “Men daya kenken ane andelang kaki anggon ngalahang I Kidang?” keto patakon keliang banjar.

In English:  

In Indonesian:   Emosi si Kijang memuncak mendengar jawaban si Ular seperti itu. “Kurang ajar perkataanmu itu.

In Balinese:   Kenken masa cai kalah nglawan icang?”

In English:  

In Indonesian:   Aku menantangmu adu cepat berlari sampai di puncak gunung.

In Balinese:   Men kenken ane jani?” “Ngiring lanturang malih mamargi Gusti Prabu.

In English:  

In Indonesian:   Jangankan rusa, tikus pun tak ada melintas.

In Balinese:   Lan kajumunin baan patakon sadarana: kenken yen?

In English:   And it begins with a simple question: What if…?

In Indonesian:   Dan dimulai dengan pertanyaan sederhana: Bagaimana jika...?

In Balinese:   Adin-adin tiang maan matakon kenken carane apang buin manian ngidang idup luung, seken tusing uyut ngajak rerama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane nawang kenken pajalan idupe di gumi ane nyansan ngwayahang.

In English:  

In Indonesian:   Banyak dampak negatif atau buruk dari merebaknya Virus Corona dalam kehidupan manusia.

In Balinese:   Kenken carane apang iraga tusing kena gering corona ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken pajalanné jani sasukat mrana corona?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing kenken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buka kenken jani pola hidup iaragane, pola keuangan di kaluwargan iragane patut apang matata nyumunin buin di masa normalbarune ane jani.

In English:   As with our lifestyle, the pattern of family finances needs restructuring in this era.

In Indonesian:   Sebagaimana pola hidup kita, pola keuangan keluarga perlu ada penataan ulang di era ini.

In Balinese:   Yen i dewek dadi nak muani bajang, kenken ya demene.” Mare ia suud ngrengkeng keto, lantas teka anak luh, kene abetne teken Ni Daha Tua, “Nyai Daha Tua, eda nyai ngrengkeng, ngorahang Widine mabaat-baatan mapaica, anak mula asah antuk Ida.

In English:   If you want to be a young healthy man, then it shall be granted.” that’s what that elderly woman said, and vanished.

In Indonesian:  

In Balinese:   Undukne I Naga Basukih buka keto kaaksi olih Ida Betara Guru, mawanan di gelis Ida ngandika, “Nanak Naga Basukih, men kenken nyidaang apa tuara I Nanak nguluh Gunung Sinunggale?”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, sing kenken yadiastun nyakitang awak nanging manah lan keneh ngancan nyegerang.

In English:  

In Indonesian:   Aduh, Tuhan...dua jam seluruh badan kaku dan kesemutan, kepala masih mumet urus kerjaan dan perintah atasan.

In Balinese:   Nah, tegarang baca dogen malu kenken panadinne, awanane iraga nawang unduk ane besik bisa ngranaang unduk ane len-lenan. . ..

In English:   Well, read about what happened to him, and you'll see how one thing can lead to another, and another, and another...

In Indonesian:   Yah, coba saja baca dulu apa yang terjadi dengannya, sehingga kamu menjadi tahu satu kejadian mengakibatkan kejadian lain, yang mengakibatkan kejadian lain lagi, dan kejadian lain ...

In Balinese:   Indayang jero bendesa adat mangkin nakonang ipun, apa ia nyak nyaup tur ngedaar tain cicinge punika!”

“Men, men kenken Pan Balang Tamak.

In English:  

In Indonesian:   Bagaimana denganmu?”

“Baiklah jero bendesa adat dan saudaraku sekalian.

In Balinese:   “Men kenken polisine eh solusine, Kak?”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Men, tiang kenken kak?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Kenken kak, malenan sajan pekak jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Video niki lakar nyatuang conto kenken carane ngajiang tradisi agama len ritatkala irage idup medampingan ngajak timpal-timpal sane beda agama lan budaya.

In English:   This video will tell us an example how to respecting differences tradition when we live side by side with friends of different religions and cultures.

In Indonesian:   Video ini akan menceritakan bagaimana caranya menghargai tradisi agama lain saat kita hidup berdampingan dengan teman-teman yang berbeda agama dan budaya.

In Balinese:   “Kenken goban manusane ento?

In English:  

In Indonesian:   “Bersabarlah tuanku,” pinta gajah melanjutkan ceritanya. “Ketika hamba mengatakan kepadanya, hai manusia jagalah perkataanmu.
  1. (Novel) Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang karya Djelantik Santha tahun 1981 hal 14
  2. sulibra
  3. BASAbali software
  4. Cinta Bahasa Balinese/Indonesian Language School
  5. Youtube channel "Speak Balinese"