Kenken

  • how, give orders
Andap
kenken
Kasar
tunden
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

"Kenken, indayang matur anake teken ajin ceninge apang melah!"
[example 1]
No translation exists for this example.

Kenken, i meme ajak i bapa nyak pada seger?
[example 2]
No translation exists for this example.

Yoga: Kenken kabare, Yu? Ayu: Becik Beli, wenten napi niki adi tumben singgah mriki?
[example 3]
Yoga: How are you, Yu? Ayu: I’m good Brother, on what occasion are you stopping by here?

Kenken kabare?
[example 4]
How are you?

No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Ane kenehang jani tuah abesik kenken nasib tiange dadi murid yening kene dogenan, ulangan semester suba paek nanging tiang nu masih ngoyong dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken panadine Luh Ayu Manik lan timpal-timpalne?

In English:   What will happen to Luh Ayu Manik and her friends?

In Indonesian:   Bagaimana jadinya Luh Ayu Manik dan teman-temannya?

In Balinese:   Kewala cai apang masamaya tur tusing dadi linyok tekening janji!” “Kenken keneh caine to.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken unduke selanturne?

In English:   Then one night she has a dream.

In Indonesian:   Apa yang terjadi kemudian?

In Balinese:   Kenken kasujatian caine, apa sandang tulungin?”

“Icang pelih ngelekang mamahan,” saut I Cicing Alas. “Ada tulang nyelekak di kolongan icange.

In English:  

In Indonesian:   Apa yang terjadi, dan adakah yang perlu kubantu?”

“Aku salah makan, Kolibri!” jawab Serigala. “Sekerat tulang tertinggal di kerongkonganku.

In Balinese:   Kenken ben ngitungang gumine apang kerta raharja, ngenehang apang panjake satinut teken raja.

In English:  

In Indonesian:   Dewi Durga muncul dan bertanya kepada si anjing. “Wahai kau anjing kudisan, kenapa kau datang lagi.

In Balinese:   Yen i dewek dadi Anak Agung kenken ya legan kenehe nunden-nunden dogen,” keto kenehne I Cicing Gudig.

In English:  

In Indonesian:   Jadi patih akan cepat kaya, ada kesempatan korupsi pajak rakyat.

In Balinese:   Kenken carane apang iraga tusing kena gering corona ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang lega masih kenehe yen deweke tusing kenken telung minggu sasubane ento, apang bani mulih matemu teken rerama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, kenken ja suba, jeg tuutin dogen lan tetep nunasica mogi ja gumine ngansan ngaluungang tur virus koronane sayan-sayan ilang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan rembugang, rincikang naya upaya ane patut andelang!” saut kelinci ane lenan. “Usul cai nyaine makejang melah, kewala kenken carane ngaruh-ngaruhin beburon gede ento apang nyak mekad uling gumin gelahe?” pitaken sang prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia narka pianakne kabegal di jalan sawireh batisne matatu pesu getih.

Kenken to De, kal matatu batise, kena begal di jalan?” “Sing Me, jeg gedeg basange.

In English:  

In Indonesian:   Dia menduga anaknya kena jambret di jalan karena kakinya terluka dan berdarah. “Kenapa kamu De, kakim terluka, kamu kena begal di jalan?”

“Tidak bu.

In Balinese:   Lan pragaang kenken pajalan buute!” I Samong lan I Botol cumpu tekening I Kancil.

In English:  

In Indonesian:   I Samong berada dalam perangkap yang tertutup.

In Balinese:   Jani jalan ngeka daya, kenken baan madaya apang nyidang ngematiang I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Gajah merasa nyaman dan matanya semakin berat menahan kantuk.

In Balinese:   Demen kenehne lakar ngamah biu nasak, laut ia masaut enggal, " Aguh Sang Lutung, yen keto apa kaden melahne, nanging kenken kema, sawireh pondoke ento joh, tukad cengcenge linggah, buina keweh pesan ngliwat".

In English:  

In Indonesian:   sebulan yang lalu aku sempat lewat sana.

In Balinese:   Mara keto munyin I Sangsiahe, jeg gedeg tur jengah I Bojog, lantas masaut bangras I Bojog. “Ih, iba kedis Sangsiah, kenken to munyin ibane to i busan?

In English:   Just started talking to the bird, the monkey spontaneously was angry and embarrassed, then the monkey responded fiercely. "Hei, you bird, how did you say that?

In Indonesian:   Baru begitu bicara si burung manyar, si kera spontan marah bercampur malu, lalu si kera menyahut galak. “He, kamu burung manyar, bagaimana itu perkataanmu tadi?

In Balinese:   Dikenkene ngidih tulung ngalihin kutu muang ngedasin nyanyad di bulune. “Kul, kenken kabare?” I Geruda maenceg di pundukane tur nakonin I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Si Tikus yang baru keluar dari lubangnya mendekati garuda. “Kabarku bai.

In Balinese:   Kenken masa cai kalah nglawan icang?”

In English:  

In Indonesian:   Duh, ramai sekali yang menonton pertandingan itu.

In Balinese:   Mara galang krama banjare ningeh tuturne I Kaki Lingsir. “Men daya kenken ane andelang kaki anggon ngalahang I Kidang?” keto patakon keliang banjar.

In English:  

In Indonesian:   Siput Kalahkan Kijang

In Balinese:   Men kenken ane jani?” “Ngiring lanturang malih mamargi Gusti Prabu.

In English:  

In Indonesian:   Jangankan rusa, tikus pun tak ada melintas.

In Balinese:   Lan kajumunin baan patakon sadarana: kenken yen?

In English:   And it begins with a simple question: What if…?

In Indonesian:   Dan dimulai dengan pertanyaan sederhana: Bagaimana jika...?

In Balinese:   Tusing ada ane nawang kenken pajalan idupe di gumi ane nyansan ngwayahang.

In English:  

In Indonesian:   Banyak dampak negatif atau buruk dari merebaknya Virus Corona dalam kehidupan manusia.

In Balinese:   Adin-adin tiang maan matakon kenken carane apang buin manian ngidang idup luung, seken tusing uyut ngajak rerama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba nawang buka keto, lan jani kenken caranne iraga makeneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukatne mrana Covid-19 ene nglimbak di negri Chinane, liu anak ane paling tur tusing nawang kenken pajalan ane luung apang ia selamet tur tusing kena mranane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Udarane dadi seger, nah dadi ba raga ngoraang idupe cara idup di desa-desa ane udarane enu seger, jani iraga nyidaang ngrasaang kenken sih udara ane seger ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken carane apang iraga tusing kena gering corona ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken pajalanné jani sasukat mrana corona?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing kenken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Undukne I Naga Basukih buka keto kaaksi olih Ida Betara Guru, mawanan di gelis Ida ngandika, “Nanak Naga Basukih, men kenken nyidaang apa tuara I Nanak nguluh Gunung Sinunggale?”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, sing kenken yadiastun nyakitang awak nanging manah lan keneh ngancan nyegerang.

In English:  

In Indonesian:   Aduh, Tuhan...dua jam seluruh badan kaku dan kesemutan, kepala masih mumet urus kerjaan dan perintah atasan.

In Balinese:   Nah, tegarang baca dogen malu kenken panadinne, awanane iraga nawang unduk ane besik bisa ngranaang unduk ane len-lenan. . ..

In English:   Well, read about what happened to him, and you'll see how one thing can lead to another, and another, and another...

In Indonesian:   Yah, coba saja baca dulu apa yang terjadi dengannya, sehingga kamu menjadi tahu satu kejadian mengakibatkan kejadian lain, yang mengakibatkan kejadian lain lagi, dan kejadian lain ...

In Balinese:   Indayang jero bendesa adat mangkin nakonang ipun, apa ia nyak nyaup tur ngedaar tain cicinge punika!”

“Men, men kenken Pan Balang Tamak.

In English:  

In Indonesian:   Bagaimana denganmu?”

“Baiklah jero bendesa adat dan saudaraku sekalian.

In Balinese:   “Kenken kak, malenan sajan pekak jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Men kenken polisine eh solusine, Kak?”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Men, tiang kenken kak?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Kenken goban manusane ento?

In English:  

In Indonesian:   “Jangan,” jawab harimau.
  1. (Novel) Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang karya Djelantik Santha tahun 1981 hal 14
  2. sulibra
  3. BASAbali software
  4. Cinta Bahasa Balinese/Indonesian Language School
  5. Youtube channel "Speak Balinese"