What could we do to reduce traffic jams? Post your comments here or propose a question.

Kenken

kenken

ek enÐ n/
  • how, give orders en
  • Merupakan kata tanya untuksuatu keadaan id
Andap
kénkén
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
punapi
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect

Usage Examples

"Kénkén, indayang matur anaké tekén ajin ceningé apang melah!"
[example 1]
No translation exists for this example.

Kénkén, i mémé ajak i bapa nyak pada seger?
[example 2]
No translation exists for this example.

Yoga: Kenken kabare, Yu? Ayu: Becik Beli, wenten napi niki adi tumben singgah mriki?
[example 3]
Yoga: How are you, Yu? Ayu: I’m good Brother, on what occasion are you stopping by here?

Kénkén kabaré?
[example 4]
How are you?

Kékén éda domah nongos?
No translation exists for this example.
Dialect Nusa Penida

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Kenken panadine Luh Ayu Manik lan timpal-timpalne?

In English:   What will happen to Luh Ayu Manik and her friends?

In Indonesian:   Bagaimana jadinya Luh Ayu Manik dan teman-temannya?

In Balinese:   Sawireh raga bise nawang kenken sudut pandang pendapat nak sane lianan.

In English:   In this way, we can find out how people view things or issues that are circulating.

In Indonesian:   Dengan demikian kita bisa mengetahui bagaimana susut pandang orang –orang tentang hal –hal atau isu-isu yang beredar.

In Balinese:   I raga dadi anak belog, sesaian tusing nawang kenken carane nampenin pakeweh gumi.

In English:  

In Indonesian:   Sebagai masyarakat jelata, kadang kit tidak tahu harus bersikap seperti apa.

In Balinese:   Disubane Balian Sandi teked jumah lantas ia ka sanggah negak di tongos ibi puane, lantas ia ngomong teken pianakne.

“Cening, kenken kakeneh baan cening unduk ento.” “Bapa, tiang suba nawang bapa mapi-mapi ngorahang sing nawang, nanging liat bapane nyiriang bapa nawang artin entale ento, tiang ngidih olas teken bapa, apa isin entale ento?” “Cening Tantra, ane munggah di entale ento mantra mauttama pesan tur tusing ada anak nawang di jagate.

In English:   After Balian Sandi arrived home, he went to the family temple to sit in the usual place like yesterday, then he said to his son. "My son, have you thought about it?" "Father, I already know that you are pretending to say you don't know, but your gaze indicates that you know about the meaning of the lontar library, I beg your father, what is the content of the lontar library?" “My son Tantra, what is written in the papyrus is a very secret spell and no one in this world knows.

In Indonesian:   Setelah Balian Sandi sampai di rumah kemudian ia ke pura keluarga duduk di tempat biasa seperti kemarin-kemarin, kemudian ia berkata kepada anaknya. “Anakku, Apakah kamu sudah kepikiran tentang hal itu.” “Ayah, saya sudah tahu ayah berpura-pura mengatakan tidak tahu, namun pandangan ayah menandakan ayah tahu tentang arti pustaka lontar itu, saya memohon kebada ayah, apa isi pustaka lontar itu?”

“Anakku Tantra, yang tersurat dalam pustaka lontar itu adalah mantra yang sangat rahasia dan tidak ada yang tahu di dunia ini.

In Balinese:   Kewala cai apang masamaya tur tusing dadi linyok tekening janji!” “Kenken keneh caine to.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken unduke selanturne?

In English:   Then one night she has a dream.

In Indonesian:   Apa yang terjadi kemudian?

In Balinese:   Kenken kasujatian caine, apa sandang tulungin?”

“Icang pelih ngelekang mamahan,” saut I Cicing Alas. “Ada tulang nyelekak di kolongan icange.

In English:  

In Indonesian:   Apa yang terjadi, dan adakah yang perlu kubantu?”

“Aku salah makan, Kolibri!” jawab Serigala. “Sekerat tulang tertinggal di kerongkonganku.

In Balinese:   Yen i dewek dadi Anak Agung kenken ya legan kenehe nunden-nunden dogen,” keto kenehne I Cicing Gudig.

In English:  

In Indonesian:   Jadi patih akan cepat kaya, ada kesempatan korupsi pajak rakyat.

In Balinese:   Kenken ben ngitungang gumine apang kerta raharja, ngenehang apang panjake satinut teken raja.

In English:  

In Indonesian:   Dewi Durga muncul dan bertanya kepada si anjing. “Wahai kau anjing kudisan, kenapa kau datang lagi.

In Balinese:   Kenken nasib kramane sane ten ngelah gae ulian kene PHK lan tendados medagang?, ap buin wenten warta sane beredar wenten oknum sane nyemak kesempatan untuk melog-melog ajak nganti alat swab ajak sane bekas demi ngemolihang keuntungan sane lebih tinggi.

In English:   What about the fate of people who do not have jobs because they have been laid off and are prohibited from selling, especially when there is news circulating that there are people who take the opportunity to make a fool of themselves by replacing swab equipment with used ones in order to get higher profits.

In Indonesian:   Sekarang seluruh dunia sedang dilanda wabah virus ini termasuk juga indonesia, indonesia sekarang masuk dapam fase kritis dalam penanganan wabah covid-19, bukan hanya itu indonesia juga kritis dalam bidang ekonomi.

In Balinese:   Pangaptine tuah mapitulung yadiastun ngemasin mati. “Yadiastun kola mati sing kenken, bandingang idup nandang lara, setata kawalek tur kaejohin olih kramane mara rupan kolone bocok.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu tiang buin matakon, “Yan anak luh mogbog buin pidan lakar kenken ?” “Anu, lakar dadi anak luh cungih”, Anake ento buka kamemegan nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kar kenken panadian jagat iragane ?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken carane apang iraga tusing kena gering corona ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang lega masih kenehe yen deweke tusing kenken telung minggu sasubane ento, apang bani mulih matemu teken rerama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, kenken ja suba, jeg tuutin dogen lan tetep nunasica mogi ja gumine ngansan ngaluungang tur virus koronane sayan-sayan ilang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan rembugang, rincikang naya upaya ane patut andelang!” saut kelinci ane lenan. “Usul cai nyaine makejang melah, kewala kenken carane ngaruh-ngaruhin beburon gede ento apang nyak mekad uling gumin gelahe?” pitaken sang prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia narka pianakne kabegal di jalan sawireh batisne matatu pesu getih.

Kenken to De, kal matatu batise, kena begal di jalan?” “Sing Me, jeg gedeg basange.

In English:  

In Indonesian:   Dia menduga anaknya kena jambret di jalan karena kakinya terluka dan berdarah. “Kenapa kamu De, kakim terluka, kamu kena begal di jalan?”

“Tidak bu.

In Balinese:   Neked di pateluan desane, ia inget teken pabesen memene. “Yen sing kecesang, kenken nawang coloke nyak ngending,” keto ia mineh-minehang pabesen memene.

In English:   Arriving at the T-junction of his village, he remembered his mother's message. "If you don't rub, how will you know the match will light," he thought of his mother's message.

In Indonesian:   Sesampainya di pertigaan desanya, ia ingat dengan pesan ibunya. “Jika tidak gesekkan, bagaimana bisa tahu koreknya bisa menyala,” begitulah ia memikirkan pesan ibunya.

In Balinese:   To makrana ia nyautin, “Yen saja buka keto, kenken jani?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken yen keto?”

“Nah icang nyak, sakewala cai da pesan linyok teken janji,” keto pasautne I Bikul.

“Nah yan buat ento da cai sangsaya teken icang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan pragaang kenken pajalan buute!” I Samong lan I Botol cumpu tekening I Kancil.

In English:  

In Indonesian:   I Samong berada dalam perangkap yang tertutup.

In Balinese:   Jani jalan ngeka daya, kenken baan madaya apang nyidang ngematiang I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Gajah merasa nyaman dan matanya semakin berat menahan kantuk.

In Balinese:   Masaut anake aeng totonan. “Yeah, nyai Ni Ranjani, kenken tumben nyai teka ka pondok dadonge.” Masaut Ni Ranjani, “Tulungin icang dong, memen icange nyakitang basang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, ane jani sawireh cai nyadia ngubadin pianak icange, kenken patutne icang tekening cai?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kecut bungeng nepukin unduke ento.

“Nak kenken reraman caine glalang gliling ngeling?” I Kecut makesiab nepukin Dadong Geget subaa ada di sampingne. “Kecut, dadi julukang dadong ka semere?” “Yen sing julukang, dadong tusing bersih,” keto pasautne I Kecut. “Kenken jani, payu anggon dadong kurenan?” “Icang sing juari makurenan ajak dadong, sawireh yusae tusing masaih.” “Sing juari?”

“Aa dong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia lantas matolihan, tepukina I Cetrung matinggah di carang kayune di samping I Lelipan nongos.

“Ih Cetrung kaden nyen makaukan.”

“Cai kenken to, ngudiang ngangsur angkihan caine.

In English:  

In Indonesian:   Sementara angin sudah mulai tenang, hujan pun tinggal gerimis.

In Balinese:   Kenken sulure cai teked dini.

In English:  

In Indonesian:   Ia terkejut saat ada yang bertanya.

In Balinese:   Demen kenehne lakar ngamah biu nasak, laut ia masaut enggal, " Aguh Sang Lutung, yen keto apa kaden melahne, nanging kenken kema, sawireh pondoke ento joh, tukad cengcenge linggah, buina keweh pesan ngliwat".

In English:  

In Indonesian:   sebulan yang lalu aku sempat lewat sana.

In Balinese:   Icang tusing ngenot apa, olasin ja icang, tulungin ja icang!” I Sampi kauk-kauk ngidih tulung.

“Cai kenken to?” patakone I Kambing.

“Upinin jep matan icange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cutetne tusing nyak, icang jejeh sakit caine nglalahin,” saut I Kambing. “Kenken matan caine to?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara keto munyin I Sangsiahe, jeg gedeg tur jengah I Bojog, lantas masaut bangras I Bojog. “Ih, iba kedis Sangsiah, kenken to munyin ibane to i busan?

In English:   Just started talking to the bird, the monkey spontaneously was angry and embarrassed, then the monkey responded fiercely. "Hei, you bird, how did you say that?

In Indonesian:   Om Swastiastu.

In Balinese:   Jeg maimbuh-imbuh lacure nibenin, kadirasa Widhi suba magedi, men kenken idupe jani,” keto Ni Ubuh ngrengkeng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jeg maimbuh-imbuh lacure nibenin, kadirasa Widhi suba magedi, men kenken idupe jani,” keto Ni Ubuh ngrengkeng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dikenkene ngidih tulung ngalihin kutu muang ngedasin nyanyad di bulune. “Kul, kenken kabare?” I Geruda maenceg di pundukane tur nakonin I Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Si Tikus yang baru keluar dari lubangnya mendekati garuda. “Kabarku bai.

In Balinese:   Mara galang krama banjare ningeh tuturne I Kaki Lingsir. “Men daya kenken ane andelang kaki anggon ngalahang I Kidang?” keto patakon keliang banjar.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan, pada tengah malam warga Siput sawah berkumpul membahas tantangan si Kijang. “Kamu cari gara-gara saja, kenapa kau ladeni tantangan si Kijang.

In Balinese:   Kenken masa cai kalah nglawan icang?”

In English:  

In Indonesian:   Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.

In Balinese:   Men kenken ane jani?” “Ngiring lanturang malih mamargi Gusti Prabu.

In English:  

In Indonesian:   Jangankan rusa, tikus pun tak ada melintas.

In Balinese:   Lan kajumunin baan patakon sadarana: kenken yen?

In English:   And it begins with a simple question: What if…?

In Indonesian:   Dan dimulai dengan pertanyaan sederhana: Bagaimana jika...?

In Balinese:   Ping ngedil jelanan kamarne kagetok, Ni Luh Made Wali lantas mukakang jelanan.

“Iluh kenken, gelem?”

“Sing me, tiang tusing ja gelem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas carane mastiang kenken?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas kebijakan ane cara kenken ane paling luung?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba nawang buka keto, lan jani kenken caranne iraga makeneh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasukatne mrana Covid-19 ene nglimbak di negri Chinane, liu anak ane paling tur tusing nawang kenken pajalan ane luung apang ia selamet tur tusing kena mranane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Udarane dadi seger, nah dadi ba raga ngoraang idupe cara idup di desa-desa ane udarane enu seger, jani iraga nyidaang ngrasaang kenken sih udara ane seger ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane nawang kenken pajalan idupe di gumi ane nyansan ngwayahang.

In English:  

In Indonesian:   Sebelum adanya peraturan dari pemerintah untuk tinggal di rumah saja, tidak sedikit orang yang jarang dapat berkumpul dengan keluarganya.

In Balinese:   Ane dadi permasalahan jani, kenken carane apang bedik masyarakat kene Covid?

In English:  

In Indonesian:   Akhir-akhir ini banyak sekali yang terkena Covid.

In Balinese:   Kenken carane apang iraga tusing kena gering corona ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Men yen topik utawi isu wikithon tusing karasaang baan kramane, kenken carane kramane mapanampen?

In English:   There, the public can complain to the Public Works Department and complete it with photos of the damaged roads.

In Indonesian:   Mungkin semua siswa bila ada tugas Bahasa Bali, pasti membuka BASAbali Wiki.

In Balinese:   Menurut tiange, ane dadi prioritas nak tuah kenken carane pariwisata Baline apang enggal pulih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang nu kelas 2 SMA, tur ngrasang sajan kenken masekolah online suba atiban lebih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken pajalanné jani sasukat mrana corona?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Seharusne pamerintah ngemaang contoh rakyatne kenken ngelola pipis.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas yen cara buruh, perusahaane enu cerik tonden nyidang ngasukang kariawane ka BPJS lalar cara kenken.

In English:  

In Indonesian:   Selanjutnya, negara juga harus menghentikan seluruh aktivitas ekstraktif skala besar.

In Balinese:   Ane kenehang jani tuah abesik kenken nasib tiange dadi murid yening kene dogenan, ulangan semester suba paek nanging tiang nu masih ngoyong dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Begeh masyarakat cenik magih maang aspirasi suara nanging tusing nawang kenken carane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing kenken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Adin-adin tiang maan matakon kenken carane apang buin manian ngidang idup luung, seken tusing uyut ngajak rerama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buka kenken jani pola hidup iaragane, pola keuangan di kaluwargan iragane patut apang matata nyumunin buin di masa normalbarune ane jani.

In English:   So the key is not to panic, stay calm and keep thinking clearly.

In Indonesian:   Kita akan lebih mudah mengetahui jumlah dana darurat dengan selalu mencatat cash flow secara rutin.

In Balinese:   Undukne I Naga Basukih buka keto kaaksi olih Ida Betara Guru, mawanan di gelis Ida ngandika, “Nanak Naga Basukih, men kenken nyidaang apa tuara I Nanak nguluh Gunung Sinunggale?”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jerone jadma saking dija?” Ngandang-nganjuh pasautne I Belog. “Sisip kenken, anak saja kedis beler melog-melog.” Mara keto pasautne I Belog, ngenggalang I Parekan ngapuriang matur teken Ida Anake Agung kauningang saindik-indikne I Belog.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken ja pedeman caine, apang keto masi pedeman jaranne, tur amah-amahanne keto masi, yan cai naar nasi misi be, jaranne ngamah nasi misi be masi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen i dewek dadi nak muani bajang, kenken ya demene.” Mare ia suud ngrengkeng keto, lantas teka anak luh, kene abetne teken Ni Daha Tua, “Nyai Daha Tua, eda nyai ngrengkeng, ngorahang Widine mabaat-baatan mapaica, anak mula asah antuk Ida.

In English:   If you want to be a young healthy man, then it shall be granted.” that’s what that elderly woman said, and vanished.

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, sing kenken yadiastun nyakitang awak nanging manah lan keneh ngancan nyegerang.

In English:  

In Indonesian:   Aduh, Tuhan...dua jam seluruh badan kaku dan kesemutan, kepala masih mumet urus kerjaan dan perintah atasan.

In Balinese:   Nah, tegarang baca dogen malu kenken panadinne, awanane iraga nawang unduk ane besik bisa ngranaang unduk ane len-lenan. . ..

In English:   Well, read about what happened to him, and you'll see how one thing can lead to another, and another, and another...

In Indonesian:   Yah, coba saja baca dulu apa yang terjadi dengannya, sehingga kamu menjadi tahu satu kejadian mengakibatkan kejadian lain, yang mengakibatkan kejadian lain lagi, dan kejadian lain ...

In Balinese:   Kenken carane ngorahang ajak anak liu, peken ene sube bisa ka tuju.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pesawitran niki sangat penting karena yening hidup tanpe rase pesawitran hidup niki ten mungkin tenang lan damai lian teken nike, pesawitran sane nyambungin tali silaturahmi sareng umat sane beragama non-hindu.pesawitran medasar uli rase empati atau perasaan, iraga sane idup di indonesia patut ngelah rasa pesawitran karena di indonesia irage berbeda beda agama wenten agama hindu, wenten agama islam ,wenten agama kristen,wenten agama budha, wenten agama konguchu.lan irage megae kadang kadang sareng anak uli luar negeri misalne uli amerika irage harus masi bise melajah bahasa amerika,anak uli amerika ento harus masi bise melajah bahasa indonesia apang ngidang irage saling takonin ,misalne nakonin keseharian di amerika kenken atau nakonin jani jam kude di amerika, mungkin masi ye metakon yen di indonesia dije luung melali dije luung hotel ne atau dije restoran ane luung,irage ngidang masi saling berbagi ilmu,ngidang masi ngajak melali anak uli amerika melali di indoneisa misalne di bali ajak ye ke pantai sanur dan sebagainya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Indayang jero bendesa adat mangkin nakonang ipun, apa ia nyak nyaup tur ngedaar tain cicinge punika!”

“Men, men kenken Pan Balang Tamak.

In English:  

In Indonesian:   Bagaimana denganmu?”

“Baiklah jero bendesa adat dan saudaraku sekalian.

In Balinese:   Suba pada negak di ampike, lantas makaukan Pan Brengkak. “Memenne, memenne, ne tamiune suba makejang teka, kenken suba lebeng pada makejang?” “Suba,” keto pasautne ane luh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen cara Nyama, kenken carane ngae apang pariwisata Bali tetep idup nanging apang torise tetep nyak trepti?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken carane ngorahang ajak anak liu, peken ene sube bisa ka tuju.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening pastika ipun kaon, wawu ja kocap titiang dados yunan palungguh cokor idéwa.” “Kenken to Sampi, I Lelasan dot matanding wiriag ngajak gelah?

In English:  

In Indonesian:   Aku akan bersedia membantumu, biarkan aku yang akan melawan I Sangmong.

In Balinese:   Nak kenken keneg caine mailehan ngaba tumbak?” “Aruh Jero Luting, tiang milehan ngaba tumbak sawireh tragia tekening awak.

In English:  

In Indonesian:   Karena demikian perkataan I Tumisi, I Lutung bertanya kepada I Capung Bangkok. “Eh kamu Capung Bangkok, sekarang aku bertanya kepadamu, mengapa kamu kesana-kemari membawa tombak belang?

In Balinese:   “Men kenken polisine eh solusine, Kak?”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Men, tiang kenken kak?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Kenken kak, malenan sajan pekak jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pesawitran niki sangat penting karena yening hidup tanpe rase pesawitran hidup niki ten mungkin tenang lan damai lian teken nike, pesawitran sane nyambungin tali silaturahmi sareng umat sane beragama non-hindu.pesawitran medasar uli rase empati atau perasaan, iraga sane idup di indonesia patut ngelah rasa pesawitran karena di indonesia irage berbeda beda agama wenten agama hindu, wenten agama islam ,wenten agama kristen, wenten agama konguchu.lan irage megae kadang kadang sareng anak uli luar negeri misalne uli amerika irage harus masi bise melajah bahasa amerika,anak uli amerika ento harus masi bise melajah bahasa indonesia apang ngidang irage saling takonin ,misalne nakonin keseharian di amerika kenken atau nakonin jani jam kude di amerika, mungkin masi ye metakon yen di indonesia dije luung melali dije luung hotel ne atau dije restoran ane luung,irage ngidang masi saling berbagi ilmu,ngidang masi ngajak melali anak uli amerika melali di indoneisa misalne di bali ajak ye ke pantai sanur dan sebagainya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tetujon saking nyanggra agama nika kenken jantenan amerta penyanggra nika meguna lan bermakna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Video niki lakar nyatuang conto kenken carane ngajiang tradisi agama len ritatkala irage idup medampingan ngajak timpal-timpal sane beda agama lan budaya.

In English:   This video will tell us an example how to respecting differences tradition when we live side by side with friends of different religions and cultures.

In Indonesian:   Video ini akan menceritakan bagaimana caranya menghargai tradisi agama lain saat kita hidup berdampingan dengan teman-teman yang berbeda agama dan budaya.

In Balinese:   “Kenken goban manusane ento?

In English:  

In Indonesian:   “Hai, manusia,” gertak harimau. “Apakah kau manusia yang telah membinasakan banyak harimau?

In Balinese:   Kenken ja carane apang maimpas di jalan.

In English:  

In Indonesian:   Kalau sudah lepas, akan ku kembalikan padamu,”kata kambing.

In Balinese:   Ragane sareng kalih ngajahin kenken carane nerima lan ngicenin, yadiastun ragane ajaka 3 melenan agama

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh raga bise nawang kenken sudut pandang pendapat nak sane lianan.

In English:   In this way, we can find out how people view things or issues that are circulating.

In Indonesian:   Dengan demikian kita bisa mengetahui bagaimana susut pandang orang –orang tentang hal –hal atau isu-isu yang beredar.

In Balinese:   Sawireh raga bise nawang kenken sudut pandang pendapat nak sane lianan.

In English:   In this way, we can find out how people view things or issues that are circulating.

In Indonesian:   Dengan demikian kita bisa mengetahui bagaimana susut pandang orang –orang tentang hal –hal atau isu-isu yang beredar.

In Balinese:   Kenken Yowana Baline rikala nyuarayang kemerdekaan Indonesia?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, kenken carane irage menghargai atau menghormati agama lain?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh raga bise nawang kenken sudut pandang pendapat nak sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ragane sareng kalih ngajahin kenken carane nerima lan ngicenin, yadiastun ragane ajaka 3 melenan agama

In English:   To unify the mind is very difficult.

In Indonesian:   Ketika kita mencela orang lain, maka kita pun tercela.
  1. (Novel) Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang karya Djelantik Santha tahun 1981 hal 14
  2. sulibra
  3. BASAbali software
  4. Youtube channel "Speak Balinese"