What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Kenkenang

kenkenang

  • what is to be done withe en
Andap
kenkenang
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Kenkenang men asil panene sing nyandang tuun.
[example 1]
That is the reason why the harvest is declining.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Duaning suba ulung munyin memene, kenkenang ngwaliang munyine buka keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngancan jejeh Bulan Kuning kerana takut lakar tadaha teken I raksasa. “Kaki, kaki bakal kenkenang tiang jani?” “Sing, kaki sing ngengkenang cucu, dini cucu nongos ajak kaki.” Ajaka lantas Bulan Kuning ka paon.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening kenten kenkenang apang ngidaang ngardi jagate shanti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas ia pesu ngalih I Belog.

“Ih Belog nguda cai ngejang anak mati jumahan meten?” “Nguda meme ngorahang kurenan icange mati?” I Belog lantas ajaka kumahan meten teken memenne. “Ih Belog, ento apa suba berek, buina bengu pesan bonne.” “Meme, yen anake mati, bengu bonne?” “Aa, yen anak mati bengu bonne, buina nyem awakne” “Kenkenang ia jani?”

“Pulang ke semere!” sambilanga memenne ngomong keto, lantas bangkene ento jemaka tur pulanga ka semere.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani kenkenang madaya,” keto pamineh I Bikule meselselan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anu ngomong I Rumpuh, “beli jalan ja luas ka umah-umah anake ngidih-idih, tusing duga baan icang naanang basange seduk.” Masaut beline, “kenkenang beli ngalih ambah-ambahang, beli tuara ngenot apa-apa.

In English:  

In Indonesian:   Suatu hari si Lumpuh menyampaikan ide kepada kakaknya, “Kak, ayo kita meminta-minta ke rumah-rumah penduduk.

In Balinese:   Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenkenang jani baan madaya?”

In English:  

In Indonesian:   Sambil berkata "Tauhukah kamu yang memanggil- manggil tadi?

In Balinese:   Makejang burone ane ningehang pada jejeh sawireh I Macan Poleng tusing ada ane bani nandingin. “Kenkenang abete jani, apang alase dedeg rahayu, tusing ada I Macan ane sesai ngae duhkita.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaden suba saja sakti, kaden saja ia ririh, Sada nagih masiat nglawan ratun alase, buka ia I Macan Poleng.” Masaut lantas I Rase, “Men kenkenang jani abete madaya?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah antosang jani pawales Ki Balian Batur!” “Yening keto keneh gurune, kenkenang carane?” Ni Biang Putu mataken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenkenang tusing banjir, anak iraga pedidi ane ngaenang gumi Baline kaketo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenkenang sing tengkejut virusne malune bakate di Wuhan, Cina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenkenang apang maju Baline, yening makejang generasi mudane ngomong nganggo basa Indonesia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makesyab lah rage, kenkenang sing?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas, kenkenang carane apang ring warsa sane kaping 77 warsa Indonesia ngidayang bangkit ring implasi makudang-kudang bidang, sinalih tunggil ekonomi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenkenang tusing banjir, natah umahe liunan suba mabeton.

In English:  

In Indonesian:   Setiap hujan, langganan banjir.

In Balinese:   Naaa magaé uling jumah koné Yén dadi buruh kenkenang magae uling jumah?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kel Kenkenang Jani

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nangis Ida Brahmana lanang, “Aduh… Adi, kenkenang jani baan madaya apang prasida luput teken kapatutanne?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging kel kenkenang buin tiang harus nuutin aturan ne ade.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software