How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature Sok berani !

What do you think about Bali today?

Description


In English

In Balinese

Ring rahina redite tiang jalan-jalan kedenpasar sareng kurnan tiange. Lega pesan kenehe kerana maan jalan-jalan ngajak ne paling sayangang. Nanging teked di Gatsu Barat sube agak inguh kenken kaden asane, krana mulai macet cet cet. Mobil mederek tusing majalan, care mobil parker. Klaksone munyi tatttttt .tiiittt .tattt .tiiiittt. Ane herane ade nak muani makecog uli mobile, misi nigtig tangkah laut ngomong eeeee nani jak makejng adi makejang nelik ? adi tusing jalanang mobile ? Sing nawang awake sibuk ade undangan pejabat ? ciciiiiingg .. Makejang sing ade ane ngenemin, nak tusing pedidi ngelah rurunge, sing padidi masi nganggon rurunge, jalan pade saling gelahang, saling ngerti ring jalan. Makejang ngelah kesibukan, nanging amen be macet dijalan lakar tusing ngidang ngelidin. Mebesen ja bedik gen jak bos satu, yen ngidaang gaenang je jalan alternatif len, apang tusing je kanti macet, apang tusing uyut dirurunge ulian macet.

In Indonesian