Teked

teked

 • until
 • arrive at a place, or home
Andap
teked
Kasar
teked
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

teked jumah ia lantas masirep
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Kacrita suba teked di tongos delimane, saget punyan delimane ngenah mabuah abesik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumah kenyel ia sirep.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud te nyebrang makudang-kudang negara teked lantas ring Indonesia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Covid-19 ne ene viral krana ia suba ngemademang anake liu di sajebag jagate, Ne jani ia suba teked di Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ja gumi Baliné dogén, makejang uli kaja teked kelod, uli kangin teked kauh ngrasayang gelem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacaritayang sane mangkin I Cupak ajaka I Grantang suba teked di sisin goane I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked dipondokne pretenina teken Men Bekung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked di puri hut panjake pati kaplug melaib, kadene I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked di tengah goane dapetange I Benaru nagih melagandang Raden Dewi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kramane tusing ada bani pesu bantas teked di telajakan umahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked di tongose linggah, I Geruda Sakti nyander I Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumahne I Kesuna ngomong pati kacuh apanga memene brangti tur nigtig dewekne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngutang-ngutang lampah I Bawang nganti teked di alase.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Covid-19 ne ene viral krana ia suba ngemademang anake liu di sajebag jagate, Ne jani ia suba teked di Bali.

In English:  

In Indonesian:   Virus yang tidak ada duanya sangat mematikan di Dunia yang bernama COVID-19.

In Balinese:   Tusing teked ditu dogen, ngliunang jan banggul Widine ngaku maan pawuwus apang tapakan panembahane nglawang macecingak nyomia gering.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked itu, makajeng milu magending.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked di warung, ia nyambatang teken dagange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked ditu lantas I Dukuh matakon, “Cening, Cening nyen ngelah panake, nyen kajak mai dadi paturu cerik dini?” Ditu lantas Ida Raden Mantri ane paling duura nuturang indik ragane kakutang antuk Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:   Pada waktu Dukuh Sakti sedang berjalan-jalan, terdengar olehnya anak kecil menangis, anak kecil itu segera didekatinya.

In Balinese:   Teked di pondokne Ni Ranjani, dapetanga suwung mangmung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pajalane mekad tukad ngalih umahne, nanging I Dadong nyidang masuunan teked ditu. “Pih dadong apa ya ne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah kema jani iba majalan.” Gelisang satua teked I Kelesih sig purin Ida Sang Prabu sane nruweyang asu Blanguyang ento tur ngojog ka pawaregan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenken sulure cai teked dini.

In English:  

In Indonesian:   Ia terkejut saat ada yang bertanya.

In Balinese:   Suud anake odah madaar, lantas ngomong kene, “Cai Sigir, ne sampin kakine tegakin, apang enggal cai teked ditu.”

Masaut I Sigir, “Sampi galak, bani tiang?” Masaut anake odah, “Nguda sing bani.”

Suba keto camoka bungut sampine baan anake odah, baanga I Sigir talinne, penekanga ia ka tundun sampine tegakanga, negak ia ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud anake odah madaar, lantas ngomong kene, “Cai Sigir, ne sampin kakine tegakin, apang enggal cai teked ditu.”

Masaut I Sigir, “Sampi galak, bani tiang?” Masaut anake odah, “Nguda sing bani.”

Suba keto camoka bungut sampine baan anake odah, baanga I Sigir talinne, penekanga ia ka tundun sampine tegakanga, negak ia ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked ditu I Sigur ia matur, “Ratu Bhatara Surya, Ratu reko ngardi titiang, mawinan wenten titiang sapuniki, mrupa tan genep masikian, mangkin titiang rauh nangkilang dewek ring Bhatara, mangda cokor I Dewa ngaksi titiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumahne lantas ia gelem makelo.

In English:   Many people didn't like I Sugih.

In Indonesian:   Banyak orang tidak menyukainya.

In Balinese:   Suba teked laut ngomong, “Ih Tiwas, ene baase enu misi latah dadua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumah ia luas ka pande.

In English:   I Tiwas immediately went home, and cooked the rice.

In Indonesian:   I Tiwas segera pulang, dan memasak beras itu.

In Balinese:   Novelet Basa Bali “Tresna Tuara Teked” (2019) 6.

In English:   He is the founder of Sanggar Tutur (1999) and the Lentera Literary Community (2008), Klungkung: Old Land, Land of Love (2016).

In Indonesian:   Dia pendiri Sanggar Tutur (1999) dan Komunitas Sastra Lentera (2008), Klungkung: Tanah Tua, Tanah Cinta (2016).

In Balinese:   Teked di carike, ia nepukin sampi sedeng ngamah padang.

In English:  

In Indonesian:   Lho, kamu kok kalah melawan aku yang kecil ini?”

In Balinese:   Tan kacerita di jalan, teked ajak dadua di alase. ”bih, demene Ni Mesaba ajak Ni Wingsali, nepukin amah-amahan ane nguda-nguda.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian ia berlari tunggang langgang.

In Balinese:   Leluhur icange ngaenang Sang Rama Dewa kreteg apang nyidang megat pasih lan teked di Puri Alengka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening kasepan teked ditu, teruni ento pastika kaplegandang teken raksasane.” “Da sumanangsaya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kala ento Ki Balian Batur sane nyuti rupa dadi leak teked di Desa Cau.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyaluk peteng, balawadwa Puri Kawyapura teked di tanggun Desa Karang Kedangkan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu I Lubdaka mapanganen teked sanja, tusing masih ada beburon teka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumah dane dukuh ngaukin pianaknyane Luh Ayu Kantrungan, tur tundene ngae basa, sawireh lakar nampah I Kakua, anggon lawar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked ba duur, I Lutung negak masila.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada beburon liwat, jani sedeng luwunga cai teka ngajakin mapatung.” Tan kaceritayang di jalan, I Macan ajak I Lutung suba teked di pasih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumah, buin kone ia ngrengkeng. “Beh, Widine mabaat-baatan gati mapaica.

In English:   The merchant, as a woman, sells things and gets so much money.

In Indonesian:  

In Balinese:   Mrana corona ane teka uli Cina teked ka Indonesia masih karasayang ajak makejang krama Baline.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minab teked dini jatu karmane
       Sesek tangkah e
       Sebet pesan keneh e
       Nusuk hati paling dalem
       Anak ane sayangan
       Makelo ban nimpalin
       Jani ngalahin matilar
       Ulian ban Ego ane ngiyasin
       Buka nyemak bunga mawa ne madui
       Ngeling....tuah ngeling di kamar e
       Mangenehang kenangane pidan
       Mangkin sampun matilar
Nanging....

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia lantas mulih tur kebonné kutanga di pangangonan. "Kenapa cai dadi ngeling, Cening?" patakon memene disubane Rareangon teked jumahné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumahné, macané ento lantas pastuna tekén kurenanné apang dadi lesung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked sig para nagane, Sang Garuda nyerahang teken para nagane.

In English:  

In Indonesian:   Silakan bawa ke tempat para naga.

In Balinese:   Di subane teked beten, Sang Lanjana laut ngenggalang makecog masangkliban di bête.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Tusing teked ditu dogen, ngliunang jan banggul Widine ngaku maan pawuwus apang tapakan panembahane nglawang macecingak nyomia gering.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Penyakite ene mase suba teked di Pulo Bali, suba ada penyatusan anak ane kena lan mati.

In English:  

In Indonesian: