Laut

  • afterwards (sasubane)
  • pass: follow, continue, rest, then, take a rest from work (but not from walking), time to quit
  • work is over
  • indicator of past tense
Andap
laut
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Putu: Ainggih,..e..wastan tiang I Putu Widastra. Tiang saking Selat Tengah, Susut, Bangli. E..geginan tiang sawai-wai nika, semengan,..tiang dados guru. Tapi tiang kari guru kontrak ring SMP Negeri Satu Atap, Satu Susut, sane wenten ring Desa Pengiangan. Baler driki. Kenten…. ampun dari pagi nika ngajahin, kenten. Yen ampun usan ngajahin nika, tiang balik, tiang ngukir, ngukir ring..ring Puri, sambil nyemak gae tambahan, kenten. Nggih, niki hasil-hasil tiange ngukir sakadi niki, nggih. Nggih, niki.

Guna: oi becik, becik. Putu: Lenan (te)ken niki tiang…wenten malih keneh tiang sakadi ngukir-ngukir sanggah, biasane saka, kenten. Lambang-lambang bale nika, kenten, pikir tiang. Tapi tiang durung ja begitu bisa san niki ngukir. E….terus yen ampun sore, sekitar jam lima tiang laut ampun. Pun istirahat tiang. Yen ten, langsung tiang ke lapangan sareng timpal-timpal, mesepak bola nika. Sambil mekekedekan drika ring lapangane. Nggih, wantah asapunika, nggih.

Guna: Inggih, suksma.
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Hah…..nguda kene layu idup tiange jani, pragat sepi tusing taen nawang makedekan, Tusing karasa matan aine suba enceb Adeng-adeng tiang bangun laut majalan mulih sawireh gumine suba sanje.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Budal saking sekolahan, dané angripta satua horor ring buku tulis, laut kadumang ring sawitran dané ring sekolah.

In English:   One of his best short stories is entitled “Barong Brutuk” (2019) which tells about the mysticism of Terunyan Village.

In Indonesian:   Salah satu cerpennya berjudul Barong Brutuk (2019) yang mengisahkan tentang mistikisme Desa Terunyan.

In Balinese:   Laut asapunika, makasami dados sipeng, peteng detdet jagat tigane.

In English:   The Babad Brahmana Catur tells about the journey of Dang Hyang Nirartha, a Hindu priest from the late Majapahit era (1489 A.D.).

In Indonesian:   Babad Brahmana Catur mengisahkan perjalanan Dang Hyang Nirartha, pendeta Hindu dari zaman majapahit akhir.

In Balinese:   Babad puniki utamannyane nlatarang indik genah-genah lan pradesa-pradesa sane kasimpangin Ida ring Jawi, Bali, Lombok lan Sumbawa, laut pamuputnyane Ida ngayukti kamoksan sane langgeng ring luhur karang Uluwatu.

In English:   This chronicle mainly describes about the places that he had visited in Java, Bali, Lombok and Sumbawa, until finally he reached spiritual elevation on the crest of Uluwatu.

In Indonesian:   Babad ini mengisahkan tempat-tempat yang pernah beliau singgahi di Jawa, Bali, Lombok maupun Sumbawa, hingga pada akhirnya beliau mencapai keheningan yang kekal di puncak karang Uluwatu.

In Balinese:   Sasampun gerhanane wusan, pinih becik yaning anake mesiram laut kalanturang antuk ngaturang bhakti ring Ida Bhatara.

In English:   After the eclipse is over, it's best to take a shower and pray.

In Indonesian:   Setelah gerhana berakhir, sangat baik jika kita mandi lalu bersembahyang.

In Balinese:   Kabupaten Buleleng mawatesan sareng Laut Jawa ring sisi kaler, selat Bali ring siis kauh, Karangasem ring sisi kangin miwah Tabanan saha Badung ring sisi kelod.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Benaru matolihang tur matbat I Grantang. ” “Eh iba manusa cenik, wanen iba teka mai, Yan iba mabudi idup matulak iba mulih ! ” Disubane keto ada munyine I Benaru, laut I Grantang masaut wiring, “Apa..apa..orahang iba Benaru?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah ne enu lad-ladne jalan gagah ajak dadua.”Disubane ada raosne I Cupak buka keto laut masaut I Grantang, “Nah daar suba beh, tiang tusing merasa seduk” I Cupak medaar padidiana, ngesop nasi nginem yeh, celekutang nitig tangkah, suud madaar I Cupak taagtaag nyiriang basang betek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak laut ngomong, ” Adi…adi Grantang antos kola Adi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang jagi ngaturang ayah, ngemademang ipun I Benaru. “Duaning asapunika wenten pabesene I Grantang, laut I dagang nasi gagesonan nangkil ka puri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak laut majalan mulih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gedeg basang Pan Bekunge, laut tikehe abane menek tur kagagah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacarita ane jani i Cupak suba neked diwangan umahe, ditu laut I Cupak gelur-gelur ngeling.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ningeh Bapane makalukang tur epot laut I Grantang nyagjag.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak morahang teken adine. “Adi…adi Grantang mareren malu, kola kenyel tur bedak pesan, kola lakar ngalih yeh ditu di telagane. “Kasautin laut pamunyin Beline teken I Grantang, “Eda beli ditu ngalih yeh, ento anak yeh encehne I Benaru tusing dadi inem, beli, “Ningeh munyin adine keto I Cupak makesiab ngatabtab muane putih lemlem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud keto laut bapane ngrumrum I Cupak. “Nah, mendep dewa mendep, buin ajahan lamun teka I Grantang lakar tigtig bapa, lakar tundung bapa uli jumah. “Lega pesan kenehne I Cupak ningeh bapane pedih teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak laut ngomong ” Adi ….

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong laut I Grantang, sakewala raosne pegat-pegat duaning sambilange ngeling. “Nah, Bapa yan suba keto keneh bapane, nundung anake buka tiang….uli jumah, tiang nerima pesan tresnan bapane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang tanggu ka sanggah antuk i angsa lua muani laut kakeberang beneng kangin.

In English:  

In Indonesian:   Abang ada akal untuk bisa mengajak kalian pindah dari tempat ini.

In Balinese:   Di Cina, virus korona suba ada uling bulan Desember 2019, laut tanggal 11 Januari 2020 ada parajana Cina abesik ané mati ulian virusé ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu laut I Durma kaangen parekan di puri, kadadiang panyarikan sedehan agung purine.

In English:   Prade ada anak kuma tresna, suka olas teken cening, ento eda pesan engsapanga.

In Indonesian:  

In Balinese:   Nuju sanja, I Rajapala ngaukin pianakne laut negak masila.

In English:   Dadine, I Durma tusing kuangan pangan kinum muah satata mapanganggo bungah.

In Indonesian:  

In Balinese:   Demen kenehne lakar ngamah biu nasak, laut ia masaut enggal, " Aguh Sang Lutung, yen keto apa kaden melahne, nanging kenken kema, sawireh pondoke ento joh, tukad cengcenge linggah, buina keweh pesan ngliwat".

In English:  

In Indonesian:   sebulan yang lalu aku sempat lewat sana.

In Balinese:   Ngenggalang ia kumah I Tiwase, laut ngomong kene, “Ih Tiwas, ene icang maan kutu aukud.

In English:   I Sugih was very rich, but stingy.

In Indonesian:   I Sugih sangat kaya, namun pelit.

In Balinese:   Nyananne buin teka I Sugih laut ngomong, “Ih Tiwas, I tuni bena nyilih api teken saang.

In English:   Also jealousy, nosy with the poor.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Upahina ia baas, laut encol mulih lakar nyakan.

In English:   Many people didn't like I Sugih.

In Indonesian:   Banyak orang tidak menyukainya.

In Balinese:   Wewidangan Kabupaten Karangasem kewatesin antuk Laut Jawa ring sisi kaler, Samudera Indonesiaring sisi kelod, Kabupaten Klungkun, Bangli, Buleleng ring sisi kauh, taler Selat Lombok ring sisi kangin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di Cina, virus korona suba ada uling bulan Desember 2019, laut tanggal 11 Januari 2020 ada parajana Cina abesik ane mati ulian viruse ento.

In English:  

In Indonesian:   Dalam kehidupan ini memang ada berbagai tantangan.

In Balinese:   Bakatanga I Kakua, ia kijap-kijap, laut abane mulih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Silih sinunggil salinan punika kasimpen ring Leiden tur kasalin malih laut kagenahang ring Museum Gedong Arca, Gianyar.

In English:   Two prominent versions are that from Puri Cakranegara, Lombok and Puri Karangasem.

In Indonesian:   Salah satu versi itu disimpan di Leiden dan salinannya ada di Museum Gedong Arca, Gianyar.

In Balinese:   Anak Bali Aga mateges dane sane maduwe lalintihan saking Bali sadurung pangrawuh wong Majapahit duk satawarsa ping-14 laut ping-16.

In English:   The Bali Aga people are those who have a lineage from Balinese people before the exodus of the Majapahit immigrants in the 14th to 16th centuries.

In Indonesian:   Orang-orang Bali Aga adalah mereka yang memiliki garis keturunan dari Bali sebelum eksodus orang-orang Majapahit pada abad ke-14 hingga ke-16.

In Balinese:   Di subane teked beten, Sang Lanjana laut ngenggalang makecog masangkliban di bête.

In English:  

In Indonesian:   Setelah itu, Sang Lanjana menjawab “ Walaupun kamu jadi ratu, aku tidak menjadi bawahanmu.

In Balinese:   Laut ngamaluin Sang Lanjana makeber.

In English:  

In Indonesian:   Setelah itu, Sang Lanjana menjawab “ Walaupun kamu jadi ratu, aku tidak menjadi bawahanmu.

In Balinese:   Laut ia makaukan, “Sang Lanjana, Sang Lanjana!” “Uuuh,” keto pasautne Sang Lanjana.

In English:  

In Indonesian:   Tumben saya lihat di sini, ikut mencari makan.

In Balinese:   Mare keto, Sang Lanjana laut kirig-kirig tumuli makecos di duur tain kebone, sambilange ngomong, “Ih, iba Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:   Setelah itu, Sang Lanjana menjawab “ Walaupun kamu jadi ratu, aku tidak menjadi bawahanmu.

In Balinese:   Ane jani jalan mategeh-tegehan makeber!” Keto abetne Sang Muun, laut nimbal Sang Lanjana, “Jalan!

In English:  

In Indonesian:   Tumben saya lihat di sini, ikut mencari makan.

In Balinese:   Dening karasa Sang Lanjana nu ba duuran, laut Sang Muun ngietang makeber negehang.

In English:  

In Indonesian:   Biar kamu tahu saja, coba kamu buang kotoranmu sekarang.

In Balinese:   Tusing sida baan kai nutug cai, jalan suba jani tuun!” Sang Muun laut ngencolang masliuk nuunang.

In English:  

In Indonesian:   Tumben saya lihat di sini, ikut mencari makan.

In Balinese:   Ring jero soang-soang, angga kulawarga mulpulang sekancan buku, laut kapuja masarana canang sari, sanganan miwah woh-wohan.

In English:   In the morning, students come to school to pray.

In Indonesian:   Pagi hari, siswa datang ke sekolah dengan berpakaian adat, lalu bersembahyang bersama-sama, memuja Dewi Saraswati, dewi ilmu pengetahuan.

In Balinese:   Daweg punika ring pamargi Ida Pedanda Sakti Wawu Rauh utawi Dang Hyang Dwijendra rauh ring genah sane matanah bencel utawi benyek, nguningin tanah sane bencel punika laut Ida Pedanda Sakti Wawu Rauh sane madue kesaktian mastu tanah sane bencel punika dados padet utawi biuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Laut kelompok punika kawastanin Pebogaan utawi genah ajengan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging liu kramane ngae wangun nasi wong-wongan soleh, mirib mamarna mabanyolan laut kaedengang di medsos.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging liu kramane ngae wangun nasi wong-wongan soleh, mirib mamarna mabanyolan laut kaedengang di medsos.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uning indik patapan Ida sane gulgula, Ida Bhatara Siwa laut ngembak panyingakan Ida sane wenten tetiga tur ngeseng Bhatara Kama lan rabin ida, Bhatari Ratih, nyantos dados abu.

In English:   This Kakawin tells the story of the burning of Bhatara Kama (cupid) who tried to disturb Bhatara Shiva's deep meditation.

In Indonesian:   Kakawin ini mengisahkan tentang peristiwa terbakarnya Bhatara Kama (dewa asmara) yang mencoba mengganggu pertapaan Bhatara Siwa.

In Balinese:   Ida tan prasida malih ngraremin indriyan idane, laut gumanti punyah, nglaleng pikahyun Ida.” (kasalin basa olih ahli)

In English:   This Kakawin was written by Mpu Dharmaja during the reign of king Kameswara in Kediri in the 12th century.

In Indonesian:   Kakawin ini ditulis oleh Mpu Dharmaja pada masa pemerintahan raja Kameswara di Kediri pada abad ke-12.

In Balinese:   Ring panguntat upacara, sakancan daging gumine sane katumpukang ring dangsile laut kadumang ring sami wargine.

In English:   There are two special dangsils that will be mounted by descendants of the king of Klungkung and Karangasem.

In Indonesian:   Ada dua dangsil khusus yang akan dinaiki oleh keturunan raja Klungkung dan Karangasem.

In Balinese:   Laut punika, Bali kagempur olih prajurit Majapahit sane kaprakarsa olih Gajah Mada sane corah tur madaya.

In English:   Eventually, Bali is subdued.

In Indonesian:   Setelah Dalem Kresna Kepakisan bertahta di Samplangan, timbul pemberontakan orang Bali Aga, Patih Gajah Mada datang ke Bali untuk memberi bantuan kepada Dalem dalam mengatasi kemelut yang terjadi.