What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Historical Sites and Places About Puputan Badung

Description

https://www.youtube.com/watch?v=wPTHfRAn0ZU


In English

Puputan Badung Square was taken to commemorate the patriotism services of I Gusti Ngurah Made Agung, he was in driving out the Dutch colonialists. The incident occurred on September 20, 1906, so to commemorate the Puputan Badung war, the VII King of Badung at that time, a Tugu monument was built on the north side of the Puputan Badung field. In addition to recreation, we can also learn about the history of war in Bali.

In Balinese

Puputan measal ring kata puput artin ipun seleai, telas, lan padem. Puputan inggih punika tradisi warga Bali inggih punika peyudan, sane nenten nyerah sareng musuh, berjuang kanti titik darah penghabisan keto anake ngorahang. Perang puputan kasebar ring makudang-kudang genah ring Bali inggih punika perang puputan badung, perang puputan jagaraga, perang puputan klungkung, lan perang puputan Margarana. Perisriwa punika kapimpin olih raja Badung I Gusti Ngurah ring pinanggal 20 September 1906. Sedung peristiwa punika kawentenang kano dagang sane terdampar sane mewasta Sri Komala ring pinangggal 27 Mei 1904 ring pasih sanur. Kapal sane mabendera Welanda berlayar ring Banjarmasin sane makta barang anak Cina sane mawasta Kwee Tek Tjiang. Ulihan makrana terdampar punika bongkar muat ring pasih sanur. Sane sampun kelaporang olih Kwee Tek Tjing, makesami barang ipun sampun turun, kepastiang jumlah ipun pateh sane sampun kalaporang. Pemetekan barang punika kasarengin 11 anak sane mekarya. Selanturnyane bin puan ipun ka utus olih raja Badung nolih barang ring sanur. Lan ring drika Kwee Tek Tjiang ngaryanang laporan palsu ring utusan raja Badung, nika sane ngranayang perang puputan Badung. Pedagang ring Cina nglaporang wenten pipis 700 ringgit pis perak, lan 2300 pipis kepeng sane sampun kapaling. Kacritayang Van Heutsz nenten uning napi maksud lan ganggap nika samian wantah patuh nenten wenten perbedaan. Ring pandangan Van Heutsz sane ngelah daya antuk ngambil genah kerajaan Bali. Penjajah welanda nangih ganti rugi majeng Raja Badung wantah 3000 ringgit. Raja Badung ring masa ipune I Gusti Ngurah Made Agung, sane merasa wargan ipun jujur, raja Badung ngemolihang waktu 9 Januari 1905 nenten mresidayang nguliang ekonomi punika koloni welanda lakar ngirim kapal angkatan laut lakar ngehadang pelabuhane. Nanging neneten punika lakar kakeniang denda. Selanturnyane gubernur Hindi welanda ring Batavia ngirimang ekspedisi militer lan sampun neket ring selat Badung ring pinanggal 12 September1906, selanturnyane utusan punika kakirim mangda raja Badung lan raja Tabanan ngedukung Badung mangda nyerah. Pemuput nyane kawentenang pertempuran wayah ring pinanggal 15 SEPTEMBER 1906 ring Desa Sanur. Puncak ipun ring pinanggal 20 September 1906, pasukan Welanda nyerbu ring arah Barat, lan nembakang meriam ipun ka puri Pemecutan Denpaar, kawentenang makesami rusak olih bom punika. Raja I Gusti Ngurah Made Agung kesarengin pengikut ipun medal ring puri makta senjata wenten makta tombak lan keris. Raja miwah warga bertempur kanti titik darah penghabisan. Fakta sejarah perang puputan Badung puniki inggih punika cerminan ring perlawanan raja kesarengin wargan ipun sane sampun ngejaga tanah kelekadan ragane. Perang puputan Badung punika nenten pati kaengsapang, wantah slalu terkenang ring manah iraga karama Bali. Sane mangkin perang Puputan Badung punika sampun kaubah dados alun-alun, lan kakenang antuk lapangan puputan Badung, kawentenang monument ring jadan lapangan ipun, ring baduur monument kawentenang kalih anak sane ngisiang tombak lan keris kesarengin wenten asiki anak alit. Sesampun wusan ring pinanggal 10 septeber 2009 ring SK walikota 2009, lapangan tongos melinngih monument puputan Badung punika ka wastanin lapangan puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung. Sane kaanggen antuk ngingetang perjuangan Raja Badung lan Wargan ipun sane sampun ngebela Bali. Magenah ring jalan Surapati Denpasar ring samping Catur Muka tengah kota Denpasar. Sane kanti mangkin lapangan punika kaange objek wisata lan kreasi karma Bali, ngehiburang marah lan kangge paru-paru kota.

In Indonesian

Lapangan Puputan Badung diambil untuk mengenang jasa patriotisme I Gusti Ngurah Made Agung, beliau dalam mengusir penjajah Belanda. Peristiwa terjadi pada tanggal 20 September 1906, sehingga untuk memperingati peristiwa perang Puputan Badung tersebut Raja Badung ke VII pada waktu itu, maka dibuatkan monumen Tugu disisi utara lapangan Puputan Badung. Selain tempat rekreasi kita juga bisa sambil belajar bagaimana sejarah peperangan yang ada di Bali.