UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Foto-New Normal luas malali? Jejeh Bani -Ni Wayan Antari

From BASAbaliWiki
268BB2A5-D400-4B64-B053464363463.jpeg
0
Vote
Title
Foto-New Normal luas malali? Jejeh Bani -Ni Wayan Antari
Year
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    082236260629
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Photo


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Description


    In English

    In Balinese

    Beh saget suba petang bulan gumine uyak korona, musim pandemi kone adanne. Makejang mengkeb di jumah dogen. Magae uli jumah, masekolah uli jumah, mablanja uli jumah, kanti maturan tuah uli jumah tusing dadi ka pura. Med saja med makurung buka keto. Tan bina buka tahanan lapas, klitak-klituk di natahe dogen.

    Yen anake ane sugih, sedeng antuk sandang pangan, pipis liu, magajih bulanan dong aluh. Yen buat masyarakat menengah ke bawah, apabuin ane tuah magae dadi buruh yadin petani tusing nyidaang idup ulian di jumah dogen. Ento makada liu pesan kontraversi sukat koronane ene. Masyarakate liu paling engken caranne apang ngidaang nekaang pipis diapin dijumag dogen. Pemerintahe pastika patuh paling, apa kagae apang masyarakate tetep makmur. Nah, intinne makejang paling ulian koronane. Ekonomi di Bali karasayang maglebug, tuun buka iyusan Bom Baline pidan.

    Ane jani, ada kone kabar gumine di Bali lakar nyalanang adaptasi kebiasaan baru utawi masa new normal. Lega pesan kenehe, gumine suba lakar mawali kadi jati mula diastun wabah koronane enu idup di masyarakat. Ane ngae tiang demen ento tuah lakar payu luas masuk, payu maturan, tur payu malali. Bih, apabuin ada arahan pemerintah yen sakancan objek wisata di Bali lakar mabukak di tanggal 9 Juline. Sinah lakar ngidaang luas malali, ngisinin kenehe ane tusing ngidaang katekedang ulian korona. Sakewala rasa jejehe enu tetep karasayang. Jejeh yen jani makejang anake bebas pesu, wabah viruse lakar ngansan maliah. Meh mehan deweke padidi lakar kena panglalah. Diastun suba ada arahan uli pemerintah apang nerapang kebiasaan baru kadi tetep nganggo masker, jaga jarak lan sering ngumbah lima yen ada acara disisi. Cager ya masyarakate makejang lakar nuutin? Beh asanne tusing.

    Buin kenehang tiang, yen tusing ada penerapan new normal kene, ekonomine lakar tileh mone-monean dogen, tusing ada ane lakar ngidaang ningtingang idup. Gumine lakar sepi latig krana pariwisatane di Bali lumpuh. Nah, kenken ja suba, jeg tuutin dogen lan tetep nunasica mogi ja gumine ngansan ngaluungang tur virus koronane sayan-sayan ilang.

    In Indonesian