How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Beh

beh

eb;
  • (exclamation) en
  • aduh id
Andap
beh
Kasar
beh
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Yening keto, pateh sareng tiang. Beh, sing tawang. Sujatinne iraga ‘nak kari manyama.
[example 1]
In that case, it's the same as mine.Wow, I never knew. Apparently we are related.

Beh, ngudiang keto?
[example 2]
Oh my, why is it like that?

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Ngrengkeng kone I Marakarma,

Beh, dija sih tongosné I Kedis Nuri?” Mara keto abetne I Marakarma, I Kedis Nuri lantas masaut. “Ih nyen ento nakonang kai?” “Iba lakar ajak ka umah kainé.”

“O, lamun keto, jalan malu singgah ka umah kaine,” kéto munyine I Kedis Nuri.

In English:  

In Indonesian:   Mau katanya I Marakarma mampir.

In Balinese:   Minab taler wenten semeton sane mabawos ring hati kadi puniki “ beh, cara ye sing dogen”; pidabdab puniki taler anggen tiang nuturin dewek tiange pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita jani, teka Nyoman Jater uli di umane dapetanga be banone enu magantung. “Beh, nguda enu masi magantung be banone?” keto kenehne, laut makaukan, “Wih… Blenjo, ne dadi depin Nyai be banone, kaden tunden icang nglablab, anggon be makuah?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas dina redita tiang melali ke pasih,bek pesan ade bule.Binjepne sing sengaje matepuk bule ane mabaos kene(antuk arti bahasa baline) "kone Bali terkenal ulian alamne indah,budayane melah,nanging ngude jani tiang nepuk bek pesan luu di jalan lan di pasihe?".Beh jek lek bane di kenehe ningehang baos kto.Jani sing ngidang saling pelihang nak to ulah irage jak makejang.Sepatutne irage sadar,pariwisata nike salah satu sumber pemasukan tergede di Bali,yen kene nyen lakar rugi?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas dina redita tiang melali ke pasih,bek pesan ade bule.Binjepne sing sengaje matepuk bule ane mabaos kene(antuk arti bahasa baline) "kone Bali terkenal ulian alamne indah,budayane melah,nanging ngude jani tiang nepuk bek pesan luu di jalan lan di pasihe?".Beh jek lek bane di kenehe ningehang baos kto.Jani sing ngidang saling pelihang nak to ulah irage jak makejang.Sepatutne irage sadar,pariwisata nike salah satu sumber pemasukan tergede di Bali,yen kene nyen lakar rugi?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Belog, apa daar cai ento mirib jaen pesan?”

Masaut I Belog, “Taluh kakul ane duduk icang di pundukane.” Buin lantas mamunyi Pan Sari, “Yen keto tegarang balin bedik, kal cicipin!” Masaut I Belog, “Beh, Bapa tusing ja bisa naar taluh kakul cara naar jaja begina magoreng.”

Sawireh bas mamelas Pan sari nagih ngidih, baanga teken I Belog nyicipin jaja beginane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Diolas, tulungin ja icang apang nyidang seger!”

Beh, pantes cai mamerag.

In English:  

In Indonesian:   Tolonglah, Kolibri!”

“Pantas badanmu tambah kurus.

In Balinese:   I Cicing Gudig lantas kanikaang dadi Patih, ditu ia ngiring di puri.

Beh keweh pesan dadi pepatih, tusing maan ngudiang bene.

In English:  

In Indonesian:   Pekerjaan patih sungguh berat!”

“Pekerjaan patih sungguh gampang, paduka.

In Balinese:   Ningeh satuane sang nuenang pondok, I Cupak kedek ngrikik di kenehne. “Beh, di Puri Kediri masih keto, ane nyidang ngalahang I Benaru kajodohang ajak Raden Galuh tur kaadegang agung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   A : beh ajan, sebenehne tiyang dot ngelah pemimpin ane seken seken ngelah sifat kepemimpinan.

In English:  

In Indonesian:   A: Bih ajan, sebenarnya saya ingin memiliki pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan.

In Balinese:   Beh ...bisa kanti makelo macet ekonomine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh asanne tusing.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh saget suba petang bulan gumine uyak korona, musim pandemi kone adanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Alu mapineh kene, “Beh… lacur sajan awake buka jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang lan nyaman-nyaman icange munduhang mamahan anggon kembulan, pang sing paling di masan paceklik,” saut I Semut.

Beh, demen tuyuh!” I Balang ngwalek parisolah I Semut buka keto.

In English:  

In Indonesian:   Kami mempersiapkan diri agar bisa bertahan hidup saat paceklik,” jawab Semut. “Hah, repot!”

Belalang mengejek sikap dan persiapan kawanan Semut menghadapi paceklik.

In Balinese:   I Belog lantas ngomong, “Luh, iluh, nyak makurenan ajak icang?”

Anake ento mendep dogen. “Beh ia nyak tekening iraga, jeg gandong jani ajak mulih.”

Bangkene ento lantas abana ka umahne tur celepanga ka meten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Beh…adi makejang tidong.

In English:  

In Indonesian:   Ya.......

In Balinese:   “Beh…adi makejang tidong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita mamunyi I Bikul, “Beh… aeng san corah dayan I Semale.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas Ida Raden Galuh nangkil teken ajine muah rakane makakalih, ngaturin ida mangda numbasang bojoge ane ubuha teken wang praune ento, lakar anggen ida palalian, lantas Ida Sang Prabu ngandika, “Beh nanak Galuh, dadi buka anake alit papak raosang Cening, raga suba duur, dadi nagih mapalalianan keketo.

In English:  

In Indonesian:   Pada suatu malam beliau duduk di sebuah balai yang diletakkan di tengah telaga di taman.

In Balinese:   I Kancil ngeling, “Beh, sing payu menang, tusing masi makatang timpal”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anu ia matekap di umane, saget ada anak tua madan dadong Greget makaukan. “Kecut, Kecut,” keto munyine.

“Cang.” “Dija ada dagdag candung, Kecut?” “Peh, eda ja mai dadong, sampin icange rengas!” “Ah, dija ada dagdag, Kecut?”

Beh suba tuara baanga masi kauk-kauk, Kecut, Kecut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, jejeh pesan keneh tiange.

In English:  

In Indonesian:   Kalau ada yang mememanggil- manggil selain ibu, jangan dibukakan pintu!"

In Balinese:   Beh, jerit-jerit I Ketimun Mas ngeling.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas menangis sambil menjerit- jerit

In Balinese:   I Lutung dot ngajakin I Godogan maabian biu. “Yen biune suba mabuah tur pada tasak, ajak puponin bareng-bareng,” keto I Lutung masemaya. “Beh, melah pesan keneh caine, Tung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, prejani ilang sedukne I Kekua, mara ningeh orta keto.

In English:  

In Indonesian:   Dipinggir kebun ada banyak pohon pisang.

In Balinese:   I Lutung sedek masayuban di beten kayune, saget dingeha I Kekua nyesel iba, kene munyine, " Beh, kene lacure, masan ujan-ujan keweh pesan ngalih amah, yen makelo kene, sing buungan deweke lakar mati".

In English:  

In Indonesian:   I Kakua diberikan hanya kulitnya.

In Balinese:   Diolas, acepok kanggo ba, nah Cil, bang ngedig kulkule?” Masaut I Kancil “Beh, eda ngendah, Tung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sangkaning gedeg, Ni Ubuh payu mamisuh. “Beh, jeg bebeki Ida Bhatara Surya teken kai ane lacur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sangkaning gedeg, Ni Ubuh payu mamisuh. “Beh, jeg bebeki Ida Bhatara Surya teken kai ane lacur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Erang keneh ipune tur sahasa nyander-nyander sakancan ane tepukina. “Beh, wanen cai di jumah icange,” keto Pan Cangklung ngrenggeng maimbuh nyemak sampat lidi tur nglanteg I Tabuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pesu raosne kene, “Beh… kene suba icena pusaka, sakewala tusing tawang caranne nganggo, anggon apa kaden kerise ene?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh demen kenehne I Kidang, kerana suba liu beburone ane kalahanga.

In English:  

In Indonesian:   Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.

In Balinese:   ”beh, yen beli kema tusing buungan beli mati.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   ”Beh, i dewek bayahange utang teken i Bojog, ” keto kenehne.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   Titiang, kulawarga, miwah semeton sareng sami pastika sampun ngrasayang Pakébeh saking covid-19 puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh yen keto pamargine, lega dadi kenehe yening positif santukan nenten kirang dadaaran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kar antosang tiang masi, ane ngedek-ngedekang jani, buin pidan lakar ngorahang dot berag cara tiang, ulian ia mokohne overdosis.” Beh, dong saja buka ane kenehang tiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaden suba bangka?” “Beh pelih sajan tebakan caine.

In English:  

In Indonesian:   Mereka sangat menyayangiku.

In Balinese:   Yen tusing nyakang, padalem I Bapa ngulah kedis padidiana.” “Beh, mara lakar maan briak-briuk saget buung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Memene teka ngabaang nasi. “Beh, demen atine ngajeng di carike,” Putu Sucita ngrieng padidina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Belandane ngebug gumi Klungkunge.”

Beh galak gati Belandane.”

“Adane dogen pajajah makejang galak-galak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane saking dumun polih terus ipun polih, sane ten, ten pisan ipun polih kadi titiang, padahal titiang pateh terdampak Covid 19.titiang nunas mangde pemerintah bersikap adil tur mengevaluasi bantuan pinika ring masyarakat. Sane mangkin malih wenten PPKM darurat sane kaambil olih pemerintah saantukan ngakehang penglalah Covid 19 puniki, beh nyangetang pakeweh titiang dados rakyat kecil.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh payu makejengan I Naga Basukih, krana tusing naen-naen gati dadi jog nyeleg Ajine di sampingne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani disubane neked di Bali, buina suba kacaplok Gunung Sinunggale, beh kaling ke lakar nguluh, ajin bantas mara muncukne dogen suba sing nyidaang I Naga Basukih ngepet-ngepetang muncuk gununge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I wau Aji mamaosang jagat Baline selat pasih raris mialang pajalan titiange ka Bali, beh elah antuk titiang ngentap pasihe wantah aclekidek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Payu ngrengkeng I Naga Basukih, kene kone krengkenganne I Naga Basukih, “Beh bes sanget baana I Aji melog-melog deweke, suba seken gumi Baline amul taluhe dadi mahanga lakar keweh kone deweke ngalih sameton di gumi Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala pamuput ngandika Ida Betara Guru teken I Naga Basukih, “Nanak Bagus Naga Basukih, Aji sing ja buin lakar mialang pajalan I Nanak ka jagat Bali, nah majalan I Nanak apang melah!” Mara keto kone pangandikan Ajine, beh ngrigik kone I Naga Basukih, jog menggal-enggalan nunas mapamit ring Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh ngencorong paningalan I Naga Basukih neeng Gunung Sinunggale, yan rasa-rasaang tulen ja buka kedis sikepe di benengan nyander pitike kagangsaranne I Naga Basukih ngepet-ngepetang muncuk gununge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara jemaka puyung buina banehne telah. “Beh bantug sajan makena bubu, sepalanan tektek bubune.” Mara ukana tekteka bubune, saget ada Kedis Selem teka uli kaja kangin, jeg macelep ka tengah bubunne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba jani semengan, beh saling pamaluin ane luh ajaka ane muani ngampakang jelanan dot lakar mulihan ka umah meten kanti saling kedeng, “Icang baang maluan cang baang maluan,” keto abetne ajaka dadua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumah, buin kone ia ngrengkeng. “Beh, Widine mabaat-baatan gati mapaica.

In English:   The merchant, as a woman, sells things and gets so much money.

In Indonesian:  

In Balinese:   Saking ja cai tumitisan pitara ane di entip kawahe jenenga.” Cendek liu pesan munyinne ane luh ngwelang ane muani, lantas masaut Pan Brengkak. “Beh, aeng liun munyin nyaine ngwelang awake, kanti bekbekan kuping awake madingehang munyin nyaine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh dadi tusing bisa matilesang awak, ia tusing nawang gelah?

In English:  

In Indonesian:   Cepatlah ke sana, katakana agar aku yang dimangsa”.

In Balinese:   I Yuyu ngancan cenidra kerana jani I Kedis Cangak ane tua, uling semune masem cara buin egar binar sasukat ngeberang ebene ngalih tongos telaga ane lenan. “Beh, mirib I kedis cangak nyalanang daya corah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh jani jeg sakadi payuk prumpunge ane puyung tuara ada misi apa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan ningeh munyine Sang Lanjana keto, jengah gati Sang Muun lantas ia ngomong, “Beh degag pesan iba mesuang peta.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Nganistayang musuh lan ngagungang dewek padidi.

Beh, cai makejang beburon belog!

In English:  

In Indonesian:   Merendahkan lawan dan mengunggulkan kelompok sendiri.

“Duh, kalian semua binatang bodoh!

In Balinese:   Jagjagina baan Luh Lancah, “Beh begeh-begeh pesan biu dak rajane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh da pesu-pesu men jani ngudiyang adané né?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh apa kaden lega kenehne ningalin ombake ane kasunarin baan i bulan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, sing kodag baan ledang kayune brahmana istri tur ngedengin ngajakin masuka-rena di paturuan.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software
  2. I Gusti Made Sutjaja, Concise Balinese Dictionary, Tuttle (2009)