Pejalan Gumi

Pejalan Gumi.jpg
0.00
(0 votes)
Title
Pejalan Gumi
Related Places
  Writer(s)
  • Ni Putu Meitha Ardiani Martatilopa
  Photographer(s)
   Reference
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Caption

   Description


   In English

   In Balinese

   Mai mulih Ngoyong jumah De bengkung nah Jagat sampun wayah,gumi ngangsan benyah. Ulian penglalah ane madan I Oppa Corona. Duang bulan sampun iraga ngoyong jumah ,tuara ngidang ngayah ,geginane wantah nuutin awig-awig pamerintah. Ipidane desan titiange sering pisan kaucap desa wisata ,duaning desan titiange ngelah ane madan danu masampingan jak gunung ,pidan rame sajan, sakancan turis dura negara muah turis lokal sami rauh ke batur . Beh jani jeg sakadi payuk prumpunge ane puyung tuara ada misi apa. Pidan saja jani apa sang ada. Boya je ngayah manten ,sakemaon mekejang sektor usahane minakadi pendidikan,sosial budaya,pariwisata, muah sane tiosan mati nyaglatig ulian I Oppa Corona. Sekadi sane sampun kacingakin mangkin, Manusane sampun bincuh, inguh buina ngacuh ,ngorte kangin mekauh, makasami usahane runtuh ngulung tikeh. Ida dane sareng sami ngiring mangda stata eling teken ane madan I Oppa Corona punika. Pejalan I Oppa Corona punika wantah sakadi toya sane maembah tanpa suara. Buine yening nirgamayang titiang, I Oppa Corona punika sakadi anake nglana ngumbara tuah ngidang metekin karma phala, sakemaon ten wenten sane uning buin pidan je karmane punika pacang telas tanpa sisa.

   In Indonesian