UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Pemikiran Si Sinting

From BASAbaliWiki
Cats.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Reference for photograph
  https://www.topsumbar.co.id/wp-content/uploads/2021/02/cats.jpg
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   opini


   Dicky pradana

   34 months ago
   Votes 0++
   PPKM boye je solusi baang masyarakat di masa pandemi puniki,,PPKM malah mempersulit perekonomian rakyat, makejang mebates, ape ulian Ade dana pemerintah tuun ppkm darurat keledangan? Pidan pas masa pemilihan bupati nadak pesu himbauan bersama ngajak pandemi, mogi mogi awig awig sane kawedar olih pemerintah solusi terbaik untuk masyarakat mangkin di masa pandemi, mangde awig awig punika nenten batan sibak ring masyarakat
   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   Description


   In English

   In Balinese

   Tusing karasa, suba lakar duang tiban yusane i corona ngusak asik ring jagat Bali. Makenta suba dadi nasib sane sabilang wai karasayang. Yadiastun suba akeh peraturanne kamedalang olih guru wisesa, tusing masih ngidayang ngawinang coronane matilar. Kramane suba kanti ngekoh nuutin titah saking narapraja, kene kone papineh kramane PPKM kone pada pada kuangan madaar . Yaning jakti lakar ngamargiang PPKM sane pineh tiang artosnyane tusing dadi pesu stay at home kewala apang seken kramane ngidayang madaar, apang seken kramane polih wantuan. Suba PPKM, tongos magae matutup, nanging pemesuan i pipis terus mabukak sinah lakar telah, ngantos madaar suba tusing nyidayang. Lantas gelem, nadaksara orahanga positif. Nanging agetne sakadi ring gumin tiange, sane positif covid laut polih sumbangan baas akampil teken lauk pauk tusing suud-suud ada sane nyumbangin. Beh yen keto pamargine, lega dadi kenehe yening positif santukan nenten kirang dadaaran. Jeg ngendah pamargi jagat kali yugane. Jani yaning tiang dados nyuratang akedik indik pamargi sane patutnyane kaambil tur kalaksanayang olih pemerintah pinaka pangaptin tiang mangda kramane mawali malih prasida nincapang kasukertan yadiastun stata kairing antuk i covid, minab sane tunasang titiang inggih punika: Keping siki, yaning jakti pemerintahe malih ngamedalang intruksi sakadi PPKM punika, nunas mangda kasarengin antuk sumbangan majeng i krama minakadi baas utawi jinah mangda prasida anggen penjamin olih i krama antuk nyambung idup. Punika taler yaning madue dana malih dados anggen nureksain ring soang-soang i krama, wenten napi nenten sane positif covid. Minab yaning sampun sami katureksa minakadi anggen PCR utawi Antigen utawi sane lianan sinah gelis i coronane sida kacingak tur gelis kapuputang. Keping untat, niki dados pitaken tiang manten indik kawigunan vaksinasi punika. Yening umpamiang antuk vaksin polio majeng alit-alite daweg rare pastika anggen ngawatesin mangda alit-alite punika nenten keni pinyungkan polio. Raris yening vaksinasi covid sampun ke sida ngawatesin utawi dados panampen i covid? minab tiang nyingakin ring gatra-gatra sane munggah ring sosmed, wenten sane keni positif covid, yadiastun ragan ipun sampun mavaksin. yaning sakadi asapunika napi dadosnyane kawigunan vaksinasi covid nika? bilih-bilih mangkin sertifikat vaksin sampun dados surat sakti sane ngawinang i raga dados luas, sane jejehang tiang yaning sertifikat vaksin puniki dados syarat anggen ngrereh KTP utawi administrasi sane lianan. Yening papinehang jeg ngendah karasayang pemerintahe boya sangkaning titiang lengid nanging yening selehin ring pamarginyane ngancan ala sane katampi olih kramane. Nanging ngiring semeton sami tunas titiang mangda stata madue pikayunan sane positif, margiang sane patut kamargiang manut ring sasananyane. Sasuratan puniki boya sangkaning tiang nenten satinut sareng pamerintahe nanging puniki wantah anggen midartayang papineh tiange sane kantun senglad kalintangin tambet puniki. Mogi Bali gelis mewali

   In Indonesian