madaar

mdh(
  • to eat, used commonly for family and friends (Andap) (Verb)
Andap
madaar
Kasar
ngamah; nega; mantet; nyegseg
Alus sor
nunas
Alus mider
-
Alus madya
ngajeng
Alus singgih
mrayunan
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect

Usage Examples

“Gedebong goyang demen gati di Bali.

Wenten saking Swiss, Amrik, jak Itali. Demen madaar nasi misi sambel matah.

Yen lawar barak to wantah kapah-kapah.”
[example 1]
No translation exists for this example.

Lan luas pesu madaar petengne.
[example 2]
Let's go out to eat tonight.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Suud madaar lantas buin ia majalan, nepukin lantas tegal.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lumayan anggo madaar sehari-hari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bulan Kuning sing nyak milu madaar tur nyambatang basangne tusing seduk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tepukina ada anak madaar di dagang nasine.

In English:  

In Indonesian:   Suatu hari, si anjing cari makan di pasar.

In Balinese:   Nah ne enu lad-ladne jalan gagah ajak dadua.”Disubane ada raosne I Cupak buka keto laut masaut I Grantang, “Nah daar suba beh, tiang tusing merasa seduk” I Cupak medaar padidiana, ngesop nasi nginem yeh, celekutang nitig tangkah, suud madaar I Cupak taagtaag nyiriang basang betek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nganteg di peken dapetange I Cupak masehin lima mara suud madaar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Basang gede madaar kereng pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patuh buka di satua Bawang Kesunane, I Cupak misunaang adine lengit magae tur madaar gasa teken reramane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu mapanganggo sekolah ia sepan-sepan madaar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu mapanganggo sekolah ia sepan-sepan madaar.

In English:  

In Indonesian:   Buku rapor ditaruh sembarangan di lumbung padi.

In Balinese:   Iraga konyangan sing dadi pesu patut ngoyong jumah yen bisa magae jumah eda bengkung nagih pesu, madaar ané luung-luung, tetep nyaga karahayuan iraga ajak konyangan apang satata seger oger, sing kenénina virus Corona lan penyakit ané lénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang wai kulawargan tiange madaar jagung lan sela.

In English:   Especially if it is known that my husband works in tourism, the Task Force Team is becoming increasingly vigilant.

In Indonesian:   Maksud suami saya agar kami tinggal di kampung sambil bercocok tanam, sekaligus juga bisa membantu orang tua bekerja di sawah.

In Balinese:   Idup tiange sesai motah, sing taen buin madaar jumah, sesai madaar di restoran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga konyangan sing dadi pesu patut ngoyong jumah yen bisa magae jumah eda bengkung nagih pesu, madaar ané luung-luung, tetep nyaga karahayuan iraga ajak konyangan apang satata seger oger, sing kenénina virus Corona lan penyakit ané lénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Depang kramané madagang kanti dagangané telah, kéwala ané mablanja tusing dadi madaar di tongosé mablanja, utawi patut ngaba mulih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto masi nutur sambil ngisi hp, madaar ngisi hp, kanti masare masi kadampingin hp.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Belog ngenggalang pesu, morahan teken memenne. “Meme, meme, kurenan icange sube madaar, buina ia tusing demen teken nasi, be dogen demenina”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kerana ia tuara nyidayang nyemak gae, bisa awai ia ajak dadua tuara madaar.

In English:  

In Indonesian:   Mereka berdua tidak bisa bekerja apa pun, kadang seharian mereka tidak makan.

In Balinese:   Suud anake odah madaar, lantas ngomong kene, “Cai Sigir, ne sampin kakine tegakin, apang enggal cai teked ditu.”

Masaut I Sigir, “Sampi galak, bani tiang?” Masaut anake odah, “Nguda sing bani.”

Suba keto camoka bungut sampine baan anake odah, baanga I Sigir talinne, penekanga ia ka tundun sampine tegakanga, negak ia ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud anake odah madaar, lantas ngomong kene, “Cai Sigir, ne sampin kakine tegakin, apang enggal cai teked ditu.”

Masaut I Sigir, “Sampi galak, bani tiang?” Masaut anake odah, “Nguda sing bani.”

Suba keto camoka bungut sampine baan anake odah, baanga I Sigir talinne, penekanga ia ka tundun sampine tegakanga, negak ia ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugase daring ento tiang pragat madaar sirep tur mecil Hp dogen tusing inget teken jam lan nulungin reraman tiange magarapan jumah .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen kramane terus orahina nengil nongos di jumah dogen, nyan lakar orahin meli lakar anggo madaar sarahina – rahina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada makudang-kudang utsaha ane suba jalananga ajak pamerintahe apang nyidang nyaga Baline setata stabil ekonomine tur apang para kramane nyidang nu madaar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani tiang tuah ngidang madaar nasi mimbuh jukut jepang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen idup di Desa enu dogen nyidayang madaar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada anak luh madan Rara ane konden madaar semengane suba liu naar biskuit. . .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba pragat maang jarane ngamah, lantas tamiune kedenga madaar baan I Belog.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah selamet neked jani tiang enu ngidang madaar nasi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiapin keto, sawireh ia madaar ajaka liu, dadi pepesan masi kuangan dare pegaene.

In English:   Ni Daha Tua came to envy Pan Rendah, because he could carry more firewood and sold it every day.

In Indonesian:  

In Balinese:   I manusa tusing nyidayang idup yén tusing madaar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kramane suba kanti ngekoh nuutin titah saking narapraja, kene kone papineh kramane "PPKM kone pada pada kuangan madaar".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pakerengin ngumbah lima yadiastun tusing ada anak nanjénin madaar, ingetang nganggon masker yadiastun mengkeb kebagusan lan kejegégané buin abedik, setata jaga jarak yadiastun ngajak gegélanné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli semengan majemuh ngarit padi di carike kanti tengai, suud ento mulih akejep madaar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Malebengan lan madaar suba anggon tiang hobi jani, lenan teken hobi nyait canang ane suba gelahang tiang uling cenik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dagang-dagang ajengan apa buin mall dadi mabukak apang ngelah pelanggan, krana sistem ane sing dadi madaar di dagangne ngrayanang keweh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I pidan, yening suud madaar di bale timbange, yeh ane anggona goh nasine tui-tuah nyelong yeh umane dogen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Napike iraga ten madaar?

In English:  

In Indonesian:  
  1. Grup Gedebong Goyang, https://www.youtube.com/watch?v=svBB7OMhqHg
  2. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010