Caption - Mancing Paku - I Ketut Wardiana Angga Kusuma

IMG-20200602-WA0013.jpg
Title
Caption - Mancing Paku - I Ketut Wardiana Angga Kusuma
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Sekat COVID-19 ada di Bali, panglalahne neked ka panepi siring. Liu nyaman tiange uling Badung mawali mulih ke Desa. Bapan lan Belin tiange suba kena PHK saja panglalah geringe ngae keweh. Ekonomi anjlok, apa-apa konyangan maal ajine. Yen idup di Desa enu dogen nyidayang madaar. Sakewala makanggo-kanggoang, tiang manyama ngajak liu apa ada ento daar. Sabilang sanje ulian medalem I Meme tiang luas mamancing, saget mancing lindung, saget mancing be nyalian di tukade. Tiang nawang tusing ja kaluwargan Tiange dogen keweh, ane len masih patuh. Konyang anake di Desa suba nawang yen tusing maan kangkung ada paku dadi alih. Uling dini tiang marasa yen amen cen kewehe palemahane dadi tunasin.

   In Indonesian