What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

“Guru Wisesa Miwah Yowana sane UTAMA, Ngirangin Angka Stunting ring Bali”

20231113T064926031Z013674.jpg
0
Vote
Title
“Guru Wisesa Miwah Yowana sane UTAMA, Ngirangin Angka Stunting ring Bali”
Affiliation
SMAN 2 Semarapura
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://puskesmaskutaselatan.badungkab.go.id/artikel/42457-cegah-stunting-untuk-masa-depan-anak-yang-lebih-baik
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu, inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sadurung titing ngaturang orasi ring galah sane becik sekadi mangkin. Pinih riin titiang ngaturang rasa angayubagia miwah suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning, malarapan antuk asung kertha wara nugraha ida, ida dane sareng sami, taler titiang. Prasida mangguh rahayu tur masadu ajeng sekadi mangkin. titiang, Ni Luh Komang Chika Widhi Sari saking SMAN 2 Semarapura jagi maktayang orasi sane mamurda.

Guru Wisesa Miwah Yowana sane UTAMA, Ngirangin Angka Stunting ring Bali

Yowana, sane pinih ageng lan utama, sane madue pengapti mangda prasida ngelimbakang Bali Dwipa jaya ngantos ring dura negara. Ring aab jagate kadi mangkin akeh pikobet-pikobet sane majanten nuju majeng ring para yowanane. Panampen lan tuntunan saking para rerama miwah guru wisesa patut becik pisan kaanggen ngamolihang pangupajiwa sane becik ring aab sane jagi rauh. Ring warsa 2021 kacatet 439 kasus kekerasan seksual san mamargi ring Bali miwah nincap ring warsa 2022 ring angka 516. Stunting n nten malih dados paripolah san n nten patut. Ring Indon sia, manut saking Survei Status Gizi Indon sia SSGI Kamentrian Kesehatan, prevalensi balita stunting nyantos 21,6 ring warsa 2022. Angka puniki tedun 2,8 saking warsa 2021. Napi malih ring warsa 2024 presiden republik Indonesia Joko Widodo ngic nin tugas ageng ring pamerintah mangda nurunang angka prevalensi stunting ring Indonesia dados 14 saking 21,6 . Nanging kasus kekerasan seksual punika kantun dados omong kosong ring kalangan publik tanpa w nten advokasi sane real utawi nyata saking pemerintah mangda ngirangin angka kriminal ring Indon sia utaminnyan ring kasus kekerasan seksual.

Ngedongkrak indik kasus kekerasan seksual ring Bali prasida nguwah panglalah indik kasus stunting ring Indonesia miwah ring Bali utaminnyan . Para yowana sane keni kekerasan lakar ngalamin trauma sane nenten prasida katarka. Yaning mapaiketan sareng stunting, inggih punika anak istri san mobot patut nagingin kebutuhan nutrisi ipun mangda kadar HB ring getih, ukuran lingkaran tangan baduur, ind ks masa awak, miwah bobot janin ring rahim prasida manut ring ukuran minimal kesehatan janin. Indike punika mapiteges, mungguing anake sane kantun ring tengahing sikiannyane punika prasida kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anak sane keni kekerasan seksual, sane durung ngamolihang kerahayuan, raris makurenan tur mobot, akeh pikobetnyane ngembasang anak alit sane kantun bajang. Pikobet psikologis ngranayang anake tusing ngidang madaar. Kaw ntenan nutrisi san n nten becik ring tengahing mobot taler prasida nincapang r siko anak alit san embas n nten becik.

Puniki indik peran pamerintah pinaka pamucuk ring Bali mangda prasida nurunang angka kriminalitas utaminnyan kasus stunting ring Bali. Guru wisesa sepatutnyane makarya inovasi sane becik lan ngewigunayang Yowana sane kalimbak majeng ring komunitas, kaangge ring nedunang angka stunting ring Bali. Solusinyane inggih punika antuk makarya komunitas Yowana UTAMA, inggih punika Yowana sane Urati, Tresna, Asih, Masikian, lan Adiluhung. Pamerintah antuk wantuan saking para stakeholder utama miwah key opinion leader patut prasida ngaryanin pauwahan san becik miwah kondusif ring sajeroning nyanggra pikobet san abot san sampun ketah kaselehin. Malarapan antuk Yowana UTAMA iraga dados yowana sane prasida ngwantu pamerintah prasida ngaryanin pauwahan sajeroning nambakin indik kekerasan seksual miwah indik stunting ring Bali prasida katedunang.

Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titian, asapunika sane prasida aturang titian ring rahinane kadi mangkin dumogi wenten pikenoh ipun. Maka wenten kirang langkung titiang nunas geng rena pengampura, lan maka wesananing atur titiang ngaturang parama santhi. Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

In Indonesian