More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Literature Yeh

Yeh.jpeg
Title (Other local language)
Photograph by
google
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Jakarta
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description

  Youtube


  In English

  In Balinese

  Yeh. . . .

  Anake wikan narka, buin pidan perange kone tusing ja ulian merebutin anak luh cara satuan Ramayanane. Tusing masih ulian merebutan warisan buka perang Bharata Yuddhane. Apabuin ulian merebutin kepatutan agama buka ane ada di dura negara jani. Cutetne, panangkan perange kone ulian yeh.

  Anake ane idup di desa mirib tusing percaya, yening perang kone madasar baan merebutin yeh. Apa krana keto? Di desa kelebutane enu liu, tukad enu ada, telabah enu ening, muah ane len-lenan. Sukat nganggon pestisida cari jani dogen patanine tusing biasa naar yeh umane. I pidan, yening suud madaar di bale timbange, yeh ane anggona goh nasine tui-tuah nyelong yeh umane dogen. Tusing perlu liunan mapineh. Jeg siup. Sing kenken. Yeh umane tusing ngrabdain. Malenan i pidan, tusing patuh jani. I pidan dugas pengusaha yeh minerale mara nyumunin usaha mlastikin yeh lakar adepa, liu anake ane ngedekin. Tusing bedik ane campah, ngoraang tusing ja lakar sukses. Sakewala jani, anake ane nongos di kota tusing nyidaang idup tan padagang yeh mineral. Mabudi mulih ka desa ngalih yeh, bes joh. Yen tusing meli yeh, suba pasti tusing nyidaang idup. Buka mabading, i pidan liu anake ane ngedekin pengusaha ngadep yeh, ane jani dagang yehe ane kedek nyansan liu anake tusing nyidaang idup tan payeh ane adepa.

  Tusing ada ane pelih unduk dagang yeh minerale. Sakewala, i raga di Bali bas lambihan maagama menek. Yen suba unduk dewa, pastika nomor satu. Suba biasa di Bali anake bani ngadep tegal ulian upacara, bandingang teken nyekolahang panak ngadep sampi. Suba biasa masi i raga ngupkupin yeh di june aji api kanti magadang ka lemah apang ada anggon lakar tirta. Di subane makupkup, yehe ento isinina bunga mategepan ane miik ngalub.

  Di ajeng Ida Padanda, yeh kupkupane ento mantrain Ida aji mantra pangarga tirta. Yening sampun Ida Sang Wiku ngrangsukang Siwa, patuh kone pamargin Idane tatkala ngarga tirta tekening salampah lakun Ida Batara Siwa tatkala Ida nyupat wisyan yeh Kalakutane dadi tirta amerta siwamba. Tan pawantuan Ida Batara Siwa, para dewatane ane kena wisya yeh Kalakuta dugase ngingsirang Gunung Mahameru, pastika tusing purna. Keto satuan lontare ane mamurda Tantu Panggelaran. Sandang anggon tetimbang di masane jani.

  Patakone, yening para penelitine di Jepang suba nawang, yeh ane kone isinin tutur ayu lakar ngubah molekul-molekulne dadi anggon nyegerang awak. To ngudyang i raga di Bali tusing bani ngae yeh kupkupan misi sarwa bunga tur mantra pangarga tirta? Yeh kupkupane ento lantas wadahin galon tur limbakang teken masyarakate. Ida Batara pasti ica, yening ulian suecan Idane nyansan bakti para panjake. Yehhhh saja ngupkup tur ngarga tirta bas repot, luungan ke warung meli yeh ? . Tinggal clegek-clegek, sambilang mabalih TV unduk gumine di Jakarta telah uyak blabar ulian yehe tusing ngelah jalan mulih. Mulih kija? Ngalih memene di tengah sagarane GunaBasaBaliWiki

  In Indonesian