UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Yehe

From BASAbaliWiki


ey eh
yehe
Root
Other forms of "yeh"
Definitions
  • the water en
Translation in English
the water
Translation in Indonesian
air
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
yehe
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
toya
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Buka yehe di don keladine.
English
Like water on a keladi leaf Keladi is taro. Its leaves are waxy, and water runs off very quickly. Water is like someone’s thought. Sometimes the keladi leaf has a concave depression on top that fills with rain water. When the wind blows, this water is unsteady. It wobbles. The word is ‘goyah’. This is used when someone’s thought is unsteady; he does not think in a straight line.
Indonesian
Seperti air di daun talas.
Balinese
Buka nulis di yehe; tusing matampak agisgis.
English
(proverb) Like writing on the water; there is not even a small print. Said of a parent who tries to teach his child to do well, but the child neglects the suggestion. A situation in which someone tries to influence a person without result; a teacher and his student.
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Made Putri ngentungang bungkus plastike ento ka tongos luune, nanging laut kakutang ka tukade tur ngranayang yehe ngembeng.
English
Dengue-carrying mosquitos then bred in those pools, making the original problem of packaging waste even worse.
Indonesian
Nyamuk pembawa demam berdarah kemudian berkembang biak di genangan-genangan air tersebut, yang membuat masalah sampah kemasan menjadi semakin parah.
Childrens Book 6 - Luh Ayu Manik Mas Ngalahang Legu Poleng
Balinese
Yening inargamayan titiang pariwisata lan ekonomi sekadi nyepeg yehe tuara ngidang pegat, nenten presida kapalasin, yening nenten wenten pariwisata, ekonomi ring bali tambis-tambis sayan ical, pinaka conto ritatkala wenten gering agung covid-19 ring bali, akeh pisan sene keni pikobet sekadi ekonomi taler pariwisata, manut databoks maosang yening ring masa gering agung covid 19 wenten 46,67% sane dados pengangguran, utawi akeh sane ke PHK.
English
-
Indonesian
-
Government LRT Ngentosin Setra
Balinese
Kenyemne prajani ocem kerana ningalin lawat cunguhne di yehe enu pesek.
English
-
Indonesian
Mendadak dia cemberut melihat hidungnya pesek.
Folktale Bojog Jegeg
Balinese
Bang ja ngidih yehe aklegekan!” “Ha… ha… ha….
English
-
Indonesian
-
Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
Balinese
Pejalan yeh e metutup engkenang masi yehe liwat, pelih masyarakate ento ane nu ngutang sampah di got lan di tukade.
English
-
Indonesian
-
Literature Saluran Air Mampet
Balinese
Buka ngalih yehe ane nasarin tanah wenang tanahe kacongcong riin.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Yehe malincer, madidih, di tengahig yehe pesu ebe mawarna selem denges.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Congeh Kacunduk Ratun Segara
Balinese
Yehe malincer, madidih, di tengahig yehe pesu ebe mawarna selem denges.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Congeh Kacunduk Ratun Segara
Balinese
Wake apanga suud mataluh di tengah yehe, wake kapangandikayang apanga mataluh di pasisi.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Kurmawa Ngambul
Balinese
Yeh tukade meres, batu-batu ane marerod di sisin tukade kelem ulian yehe gede.
English
-
Indonesian
Air sungai meluap, batu-batu yang berjejer di tepi sungai tenggelam karena air besar.
Folktale I Lelipan Kacunduk Kedis Cetrung
Balinese
Saluran yehe mempet lan enggal kene penyakit.
English
-
Indonesian
-
Literature Daur Ulang Sampah
Balinese
Ento akah-akah kayune ane biasane ngisiang yehe ngisiang gumine apang tusing mecelos, jani suba telah berek wireh punyane telah baha teken anake corah.
English
-
Indonesian
-
Literature Instrospeksi Diri Berupaya Menjaga Hutan Di Bali
Balinese
Buka ngalih yehe ane nasarin tanah wenang tanahe kacongcong riin.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Apa buin yening masan endange teka, sinah yehe lakaran keweh pesan.
English
Even animals are ashamed to see the water.
Indonesian
Apa lagi kalau musim kemarau, pasti akan susah mencari air.
Literature Sungai sekarang jauh berbeda dengan yang dulu
Balinese
Di subane makupkup, yehe ento isinina bunga mategepan ane miik ngalub.
English
-
Indonesian
-
Literature Yeh
Balinese
Tinggal clegek-clegek, sambilang mabalih TV unduk gumine di Jakarta telah uyak blabar ulian yehe tusing ngelah jalan mulih.
English
-
Indonesian
-
Literature Yeh
Balinese
Buka mabading, i pidan liu anake ane ngedekin pengusaha ngadep yeh, ane jani dagang yehe ane kedek nyansan liu anake tusing nyidaang idup tan payeh ane adepa.
English
-
Indonesian
-
Literature Yeh
Balinese
Yehe rasanga len gati tusing patuh buka yeh ane makecor di jumahne.
English
-
Indonesian
-
Folktale Malukat di Tirtha Empul
Balinese
Patut melahang apang sayan liu ambahan yehe.” Luh Putri sayan ngon ningalin Tirtha Empule.
English
-
Indonesian
-
Folktale Malukat di Tirtha Empul
Balinese
Sawireh idup ebene mula di yehe.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Sadurung siat yehe kakawitin, para wargine ngaturang bhakti kaater olih limang pamangku sane malinggih ngarep ring panca disaya.
English
On the sidelines of this celebration also danced Wwe Amerta dance, which means 'water of immortality'.
Indonesian
Di sela-sela perayaan ini ditarikan pula tarian Wwe Amerta, yang berarti ‘air keabadian’.
Holiday or Ceremony Siat Yeh
Balinese
Puniki ngawinang bendu Tonya Yehe, santukan sekancan luu sane wenten di tukade punika pacang ngrusak genah ipun meneng taler pacang ngawinang buron sane wenten ring tukade punika padem.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Tonya Yeh Murka
Balinese
Anggon gena yehe ane kaidih uli Tuan Keran sawai-wai?
English
Spout works hard giving out water!
Indonesian
Buat apa air yang diminta orang-orang dari Tuan Keran setiap hari?
Childrens Book Tuan Keran
Balinese
Ri tatkala Ida Mpu Lalumbang malaib ngengkebang angga, dadi kapanggihin ada temuku gede ane magook betene, yehe ngecor gede pesan tur ening ngrincing di kakecorane madegdegan, ada deleg macanda saling tututin, saling kepung, ngapirpir kepesne cara anake liang pesan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Tusing Dadi Naar Be Deleg
Balinese
Apa buin yening masan endange teka, sinah yehe lakaran keweh pesan.
English
-
Indonesian
-
Government WAJIB DIISI JUDUL BERBAHASA BALIKU
Balinese
Tuni tengai ne ,tiang lakar luas mancing ke tukade, nanging di tukade tiyang nepukin, anak ngalih be nganggo ubad-ubadan, sane ngeranaang be ne pade mati, sepatut ne irage Ten dados ngaggo bahan kimia keto, Solah ento ngeranayang, be lan gumatat gumitit sane idup di yehe lengeh tur mati Yen keto carane ngalih be sing ja beneh dogen mati, sakewale mekejang soroh be ane Ade di tukade mati.lenan ken to masih yehe dadi tercemar Jani paling melah ngalih be Baan pancing melali Maan be masih Maan, Bene masih sing kejang mati.
English
-
Indonesian
-
Literature Ngelarang menggunakan racu untuk mencari ikan