Literature “ Tan Nyidang Ngelidin “

462E1C95-F291-4046-932E-5F11120CFF8A.jpeg
Title (Other local language)
Photograph by
Made Fandy Darma Putra
Issue name
Year
ISBN
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Warsa kalih tali kalih kalih dasa, pinaka warsa sane lintang abot sane karasayang olih kramane makasami. Ring warsa puniki kawentenan gering utawi gerubug, sane tan keni rawuhnyane. Kadi katiben sengkala, jakti pesan punika. Sengsara mahabarane ka panggih. Tan sida ngelidin. Tan mamilih. Tan ajebos. Tan prasida kawaliang. Nanging lakar satata wenten ring kahuripan iragane makasami. Ri kawentanan Covid-19 puniki, akeh paplajahan sane kapolihang, wenten masi kadadosan sepat siku, mangdane iraga satata eling teken lingkungan, eling teken krama sane lianan, eling teken kesehatan miwah kabersihan, naler eling ring Hyang Parama Kawi. Tan surut surut nunas ica, ngemargiang protokol kesehatan, lan ngemargiang awig-awig saking Guru Wisesa. Nanging ri tepengan mangkin, napike iraga lakar bengong? Napike iraga ten madaar? Sawireh eknomi sane pinih utama ring Bali sampun ical, inggian pariwisatane. Iraga sane medue pakaryan ring widang pariwisata pastika sampun kaicalang pakaryan. Tan dadi kelidin. Tanpa guna. Tan medue pakaryan. Antuk punika, rikawentenan covid-19 ngirim nyalanang UMKM, manados pengusaha mandiri, maadolang karajinan-karajinan, inggih punika prasana babantenan sane kaangge ring Bali. Krana yening ten iraga, sira malih?

  In Indonesian