Esai : Gegaén Ané Bisa Ngisinin Galah Dugas Mrana Corona

From BASAbaliWiki
200px-TISTA, TABANAN.jpeg
0
Vote
Title
Esai : Gegaén Ané Bisa Ngisinin Galah Dugas Mrana Corona
Year
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    https://dictionary.basabali.org/w/index.php?title=Literature_Gega%C3%A9n_An%C3%A9_Bisa_Ngisinin_Galah_Dugas_Mrana_Corona&action=formeditProperty "Covid reference" (as page type) with input value "https://dictionary.basabali.org/w/index.php?title=Literature_Gega%C3%A9n_An%C3%A9_Bisa_Ngisinin_Galah_Dugas_Mrana_Corona&action=formedit" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Essay


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Description


    In English

    In Balinese

    Ring kahanan jagat buka k n , sedeng mrana Corona pamr ntah nyobyahang sing dadi pesu uling jumah, griya, jero dru n soang-soang y n sing ngelah ga n penting an sing bisa ga nin jumah krana virus Coronan en becat sajan pajalann ngen nin iraga konyangan. Bek sajan tongos pariwisata kanti kantor an matutup apang grubungn en sing ngen nin nak l nan. Uling polisi kanti pecalang milu masih nyaga sakancan jagat en apang kraman jagat satata inget bebaosan an sobyahanga tek n pamr ntah apang iraga sing pesu uling umah soang-soang.

    Dugas mrana Corona en masih ngen nin sakancan jagat, iraga konyangan an ngoyong jumah bisa nga nin gega n makadi malajah online bareng guru pangajian utawi dosen y n iraga para mahasisya an kapraiang uli pamr ntah, nga tugas sekolah an baanga teken guru pangajian. Krana iraga ngoyong sing dadi pesu uli jumah, iraga bisa mamaca kriya sastra an tonden suud kabaca, nga reragragan indik apa g n an dot kaga , miwah yen demen nga kriya sastra bisa ngirim kriya sastran ento ring internet utawi tongos an patut anggon nampi kriya sastra. Di galah en masih luung sajan anggon nga pupuh utawi puisi Bali purwa, iraga bisa masih malajah matembang.

    Krana bek sajan galah an ada jumah, galah en luung sajan anggon ajak kulawarga. Iraga nyidang ngorta tek n m m , bapa, bli, mbok, adi an nongos di jumah. Ngorta ajak kulawarga sebenarn penting sajan krana bisa ngeretang rasa tresna ajak kulawarga. Iraga masih bisa ngedasin umah ajak kulawarga an ngoyong jumah apang satata bersih. An l nan tek n ento, iraga bisa nyakan apa ja an dedemenin. Iraga masih bisa nga dedaran lan jaja an tond n ta n ga jumah. Dedaran lan jajan ento bisa kadaar ajak kulawarga. Truna truni an ngoyong jumah masih bisa malajah nyait bebantenan ajak m m lan dadong jumah krana iraga para yowana patut nga bebantenan padidi y n nyanan suba ngant n.

    Y n suba makelo ngoyong di jumah, sing nawang apa buin ga an bisa kaga nin. Iraga bisa mabalih c nkblonk, drama gong, lan saluirnyan an suba bek ada di internet. Bek an bisa ga nin y n suba nongos di jumah. Apa buin galah an bek bisa anggon ngoyong jumah, yakti suba pipis an sapatutn anggon pesu malali ento bisa enu tileh sing anggo mablanja an jele-jele apabuin an tawah-tawah.

    Iraga krama Bali an ngoyong di Bali, sapatutn y n langkungan ngelah apa dog n dados anggon mapunia. Dados mapunia pipis, piranti medis anggon dokter lan perawat an suba nulungin sapasira an suba kena mrana Corona en krana di rumah sakit ento enu bedik piranti anggon ngwantu para pasien virus Corona. Iraga bisa mapunia masker utawi piranti an bisa kaanggon polisi lan pecalang an nyaga. Apang satata rahayu nyaga jagat di jalan. Krana kaw ntenan polisi lan pecalang niki, ngwantu sajan pamr ntah ngamargiang awig-awig an suba kasobyahan apang para janan sing pesung uli jumahan.

    Nika an prasida sobyahang titiang indik napi ke an bisa kalaksanayang di jumah dugase mrana Corona. Iraga konyangan sing dadi pesu patut ngoyong jumah yen bisa magae jumah eda bengkung nagih pesu, madaar an luung-luung, tetep nyaga karahayuan iraga ajak konyangan apang satata seger oger, sing ken nina virus Corona lan penyakit an l nan.

    In Indonesian