Mbok

mbok

  • older sister
  • respectful term of address to any older female
Andap
mbok
Kasar
mbok
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Mbok Ayuk nlatarang “mékkk, tiang belog mék, tiang belog” masaut lantas mémén tiangé nyengking “nak kénkén nyai yan nak belog kénkén” titiang makeneh-keneh padidian nak nyai mula belog ajum lin cenik mbok, ngrikik titiang kedék mangenehang unduké punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring warsa 2020 punika mbok titiang sane mawasta ayuk naenin keni gegodan sané ngranayang kulawarga titiang gentuh, inguh lan tuyuh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga nyidang ngorta tekén mémé, bapa, bli, mbok, adi ané nongos di jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cingakine biangne nglaklak. “Icen ja tiang asiki biang,” atur okane. “Nah cening, kewala da oranga teken rakan ceninge.”

Sesampun di pameramane, raden galuh nguningin rakane. “Mbok galuh, i biang ngaryanin laklak di perantenan, tiang icena abungkul.”

Mara pirenga atur raine, ngencolang Raden Galuh Mertasari ka perantenan. “Biang, icen ja tiang laklak abungkul, tiang seduk pesan.” “Nah cening galuh, kewala da sambatanga teken rakan ceninge!” Kenten pabesen biangne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga nyidang ngorta tekén mémé, bapa, bli, mbok, adi ané nongos di jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sampun kenten mbok titiang sane mawasta Monika ngamolihang jayanti pateh sakadi napi sane kapolihang titiang ring akun punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Maninne I Sugih ka umahne I Tiwas matakon, “Ih Tiwas, dije nyai maan slake liu?” Masaut I Tiwas, “Kene mbok, ibi tiang ka alase ngalih lakar jukut.

In English:   If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Mbok titiange marasa kagiat wenten anak rauh malih ngarsayang jinah angsuran, duaning ipun sane sampun naurin daweg rahina Wrespati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane ngawinang mbok titiange nenten ngega sangkaning anake sane rauh ituni matiosan sareng anak sane rauh ring rahina Wrespati, raris paman titiange ten icena naur angsurane punika malih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Mbok tusing ngebaang titiang ngubungin I Meme buin, ngeblokir makejang sosial media sane metimpal ajak I Meme.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Onyang anake ngelah mbok wiadin beli ane bisa ngae unduk-unduk ane tusing bisa laksanaanga.

In English:   Everybody has an older sister or brother who can do things they can't.

In Indonesian:   Semua orang punya kakak perempuan atau laki-laki yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan.

In Balinese:   Adi setata ngelah patakon ka mbok utawi blinne.

In English:   Little Brother's inquisitive mind is always full of questions for Big Sister.

In Indonesian:   Adik selalu punya pertanyaan untuk kakak.

In Balinese:   Dugas Mbok nakonang teken ia nguda ia nakonang keto, lantas paminehne ngalimbak .

In English:   When Big Sister asks him why he things it could be so, his imagination runs riot.

In Indonesian:   Ketika Kakak bertanya kepadanya mengapa dia melakukan hal itu, maka imajinasinya mengalir .

In Balinese:   Sedeka tiyang ngopi sambilang melali siap, teka mbok Nyoman geger pesan " uweee.....uweee..." Ngabe orta sane nyambatang Luh mongkeg keni virus korona tur Jani iya maisolasi di rumah sakit girimas ,tur kluarga nyane makejang orang e isolasi mandiri ,nanging iya Maan orta ne ento tuah ULI status wa timpal ne iluh mongkeg ,teken embok nyomang mireng orta ring margine .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dimulihe, tamiune tepukina teken Nang Bangsing, lantas ia matakon, “Ih bapa, beli, mbok, lan luh-luh ajak makejang teka uli dija ne, mirib teka uli kundangan aa?” “Aa, bapa uli kundangan sig umahne I Belog.” Keto abetne makejang masaut buka briukan panggule, patuh pasautné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mbok tiange curhat teken tiang, nanging tiang curhat teken Basa Bali Wiki nganinin mbok tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mbok tiange curhat teken tiang, nanging tiang curhat teken Basa Bali Wiki nganinin mbok tiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngorak Sesukat ada mbok rona lan bli kupid di gumi né liu anaké ané ngoyong jumah, nangin timpal titiang di desa ngelimurang manah ring panepining danu sambilangan ngorak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mbok tiange suba lakar tamat kuliah, tur belin tiange masi anak tukang gambel di pentas-pentas tari ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bli, Mbok keto masi Adi

Sayangang icang jani Gaenang kenyem di bibih icange buin

Kadi imalu dugas iraga nu pade demen mapalalian

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubané neked di puri, I Méong menék témbok, lantas majalan di raab puriné.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Barry Marshall youtube video