UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

PIKOBET NEPASIN KEMACETAN PAMEDEK RING PURA PURA BESAKIH

From BASAbaliWiki
20240418T065908471Z515315.jpg
0
Vote
Title
PIKOBET NEPASIN KEMACETAN PAMEDEK RING PURA PURA BESAKIH
Affiliation
SMK Negeri 1 Denpasar
Regency/City
Denpasar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Rikala nemonin piodalan ring pura besakih, saking nguni rauh mangkin stata kapiambeng antuk pikobet indik kemacetan sajeroning nuju penangkilan ring penataran agung miwah ring padharman soang-soang. Sinalih tunggilnyan pikobet san pinih mabuat rikala nglintangin margi munggah ring sisi kangin pura besakih. Para pamedek n nten prasida munggah nuju ring soang-soang padharman ngantos pamedek ngrereh margi alternatif majalaran antuk parilaksana sane n nten becik, sakadi ngecogin t mbok, miwah ngrusak tetaneman san wewidangan pura besakih, w nten san kroda ngawinang pikayunan menangkil n nten hening, napi malih san makta anak alit turmaning nangis sangkaning kajepit antuk pamedek san tiosan. Y ning sampun kadung ngadeg ring tengah munggah tan prasida tedun taler n nten mrasidayang. Indik puniki san ngawinang para pamedek ngrereh galah san becik mangda pamargin nangkil ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa antar. Pikobet sane tiosan taler akeh wenten anak maadolan ring margi nuju pura taler ngawinang margine krodit. Madasar antuk pikobet puniki, manut ring panamp n titiang manggala praja mangda mikayunin ngaryanang pamargi alternatif miwah ngewehin pecalang san nujunin utawi nudonang pamedek. Margi alternatif san kakaryanin punika pacang milah pamedek san tangkil nuju padharman miwah wenten margi majeng para pamedek san naus nuju pura penataran agung. Pecalang san nyaga mangda nguningang para pamedek mangda masandekan riin ring sor margi sadurung w nten genah ngaturang bakti. Punika patut kalaksanayang santukan pamedek san tangkil ka padharman ak h nongos ring undag-undagan margi. Penampen titiang sane tiosan inggih punika majeng ring para prawartaka piodalan ngepah-pahang para pamedek sane jagi tangkil ka padharman utawi n nten ka padharman ring jaba sor pura. Salanturnyan san maadolan sapatutnyan n nten maadolan ring sapantaraning pura.

In Indonesian