What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Jinah Telas sangkaning Disinformasi.

63958748-CFF4-4875-B366-44B315EAC62C.jpeg
Photo credit
BogBog
Issue name
Year
Contributor
I Gusti Ayu Tirta Ningsih
Author(s)


  Made Hartadinatha

  34 months ago
  Votes 0++
  Om Swastyastu, satua puniki becik pisan sawireh daging ipun prasida mengedukasi sane ngewacen. Iraga patut waspada yening wenten anak sane nenten kauningin rauh ke jero iragane. Kapertama, iraga patut takenin saking dija ragane. Yening ragane maosang saking silih sinunggil instansi, dados iraga tagihin surat tugas punika. Yening nenten makta ragane patut kacurigain. Sane kaping kalih, dados tunas informasi pribadi ragane, manawi KTP utawi sane lianan. Yening ngancan mencurigakan, dados foto anggen bukti yening wenten kejadian sane nenten becik. Kaping untat, ngiring sareng sami stata waspada antuk penipuan, hoax, menawi nika ring media online utawi offline. Ampunang iraga enggal tergiur teken hadiahne, anggen manah lan cita iragane minehang manut utawi ten hadiahne punika.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Rahina mangkin, rahina Saniscara, tanggal 10 April 2021 wenten anak lanang sane rauh ka jero titiange, ipun ngangken dados pegawai sane jagi ngarsayang jinah angsuran ring paman titiange. Mbok titiange marasa kagiat wenten anak rauh malih ngarsayang jinah angsuran, duaning ipun sane sampun naurin daweg rahina Wrespati. Anak lanang punika mamarikosa ngarsayang jinahe punika taler maosang indik paman titiange sampun nglingga tanganin surat perjanjian saking kantornyane, mirengang indike punika paman titiange emosi sangkaning marasa nenten wenten nglingga tanganin swalapatra. Anak lanang punika taler maosang indik ngarsayang jinah angsuran punika kambil rahina mangkin duaning yening malih pitung rahina sampun nemonin rahina Galungan. Sane ngawinang mbok titiange nenten ngega sangkaning anake sane rauh ituni matiosan sareng anak sane rauh ring rahina Wrespati, raris paman titiange ten icena naur angsurane punika malih. Yening jakti pinaka pegawai saking kantor pastika jagi makta swalapatra saking kantor nganinin indike punika. Duaning marasa meweh, raris anak lanang punika matilar. Paman titiange maosang indik ipun ngega informasi ring media sosial polih hadiah Hp sakewanten patut naur angsuran dumun wawu Hpne polihanga. Kantos mangkin hadiahe punika ten wenten rauh, sane wenten wantah jinahne telas angge naur angsuran. Titiang makasami makesiab miragi bebaosan paman titiange, aget mbok titiange nenten ngicen paman titiange naur malih. Iraga nenten dados dangan ngega indik informasi ring media sosial sane durung janten kawyaktiannyane, dados anak istri patut uning sapunapi informasi sane patut miwah sapunapi informasi sane nenten patut. Iraga dados anak istri patut tetep mlajahang dewek prasida nuntun kulawarga mangda nenten keni disinformasi.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )