Nagih

nagih

  • demand something back from someone, ask for something
  • be about to do something (vs. bakat = get back something that has been lost, be able, can)
  • want something demand return of something
  • (vs. ngidih = beg)
Andap
nagih
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Buka ngemuduhang tuak sekele, I Made Sutama ane dadi krama banjar nagih menahin awig-awig desa ane suba cumponinne teken banjare.
[example 1]
Like overdrinking palm wine, Made Sutama wants to improve a rule that has proven to be effective in his neighbourhood.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Teka lantas I Cicing gudig nagih ngidih bene I Kerkuak.

“We kerkuak baang ja icang ngidih bene abedik, basang icange layah tusing maan ngamah.”

Masaut I Kerkuak, “Ye mai-mai neh amah be icange!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Belog, apa daar cai ento mirib jaen pesan?”

Masaut I Belog, “Taluh kakul ane duduk icang di pundukane.” Buin lantas mamunyi Pan Sari, “Yen keto tegarang balin bedik, kal cicipin!” Masaut I Belog, “Beh, Bapa tusing ja bisa naar taluh kakul cara naar jaja begina magoreng.”

Sawireh bas mamelas Pan sari nagih ngidih, baanga teken I Belog nyicipin jaja beginane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked di tengah goane dapetange I Benaru nagih melagandang Raden Dewi.

In English:  

In Indonesian:   Kemudian di sanalah I Grantang bergelantingan pada tali agar bisa naik.

In Balinese:   Iraga konyangan sing dadi pesu patut ngoyong jumah yen bisa magae jumah eda bengkung nagih pesu, madaar ané luung-luung, tetep nyaga karahayuan iraga ajak konyangan apang satata seger oger, sing kenénina virus Corona lan penyakit ané lénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bedik-bedik nagih masuntik ka dokter, bedik-bedik sube nagih pil.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging ne jani malenan, bisa kanti wadih ngoyong jumah ulian liunan libur, liburne ane bakatang boya ja ulian nagih libur, kewala ulian gering korona, mekada sing ngidang kija-kija.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pakcoy, Pakcoy, kaden tetanggane nagih alape"

"Ken-ken carane ngalap, Tut" "Aluh Me tinggal butbut gen"

"Tut, seken-seken Meme metakon.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dikenkene panake ngeling inget-inget nagih susu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lénan ento, iraga ngidang masih maubu-ubuan, kéwala apang tusing sanget mesuang modal lan resiko pocol masih rendah, iraga ngidang ngubuh siap bali, tusing wantah aluh ngubuh, siap baliné masih tusing sanget nagih amah-amahan ané tawah-tawah cara siap oren.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wenten Masi masyarakate sane nenten ngamolihang kartu BPJS, masyarakate sane lianan langsung nagih maganti kartu sane kapolihine malunan lakar gantine nganggen kartu BPJS punika apang patuh Masi maan pipis nyane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cang nagih bebek bat jeg bebek ingan cang bange.”

I Belog kaliwat pedih.

In English:  

In Indonesian:   Aku minta itik berat, tapi diberi itik ringan.”

Si Bodoh amat marah.

In Balinese:   Pan Meri kesiab takut nagih malaib sakewala batisne lemet awakne ngetor.

In English:  

In Indonesian:   Ya.......

In Balinese:   Pan Meri kesiab takut nagih malaib sakewala batisne lemet awakne ngetor.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Konden buin ia nagih ngamah sabilang wai,” keto panikan jro kelian marep I Celempung. “Sampunang ngandika sakadi punika jro kelian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, disubane I Macan kapesuang uli krangkeng, jeg mabalik kenehne I Macan nagih nyarap I Cita.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang palabuhan ida mararian nagih numbas anak luh berag ane nyuun tain siap ambul kuskusane, nanging tusing masi ada ngadepin.

In English:  

In Indonesian:   Dan lagi hamba akan memberi sehelai daun alang-alang dan setangkai bunga gadung.

In Balinese:   I Macan makesiab nepukin bojog cekah saha nyerit nagih masiat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen makejang bakat urukang, sinah cai aluh lakar ngamatiang icang.” Nyet keto omongne, nanging I Macan kedeh masih nagih malajahin karirihan I Menge buka keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Berek tonya, tonya apa ja iba?”

Masaut I Sigir, “Da jerone tangkejut, tiang jlema mala, patujuhin tiang ngalih bapan tiange Bhatara Surya di tanggun langite.” Anak matekap masaut pedih ngembros, “Saling iba jlema asibak nagih ngalih tanggun langite, anake nu genep ukudan sing nawang kema.”

Buin majalan I Sigar ngecogcog.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Berek tonya, tonya apa ja iba?”

Masaut I Sigir, “Da jerone tangkejut, tiang jlema mala, patujuhin tiang ngalih bapan tiange Bhatara Surya di tanggun langite.” Anak matekap masaut pedih ngembros, “Saling iba jlema asibak nagih ngalih tanggun langite, anake nu genep ukudan sing nawang kema.”

Buin majalan I Sigar ngecogcog.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sebet ring manah titiang mangenehang, nagih mekelid tusing nyidayang, pesu jejeh, sami pada keweh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wake ane ngutus I Sawunggaling ngmatiang anake buka cai

Sawireh dosan caine kalintang gede Cai buka kuping ngliwatin tanduk Kajegegan Layonsari, somah caine, ngliwatin kajegegan pramiswari Wake ane pantes ngelahang ia Mati cai jani Jayaprana

Da pesan cai nagih ngelawan!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cicing borosane ngongkong galak kecag kecog nagih nyagrep. “Tuwunang iban caine, bojog Irengan sing ngelah pangundadika.

In English:  

In Indonesian:   Diam-diam I Yuyu merangkak ke atas pohon.

In Balinese:   Pelaku ngaku yening ia ento timpal tiang tur ia lakar nagih nyilih pipis ka kontak ring hpne salah satune titiang.

In English:  

In Indonesian:   Pelaku mengaku bahwa dirinya adalah teman saya yang ingin meminjam uang kebeberapa orang salah satunya adalah saya.

In Balinese:   Setata nagih tetadahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ipidan, yèning sameton- sametonè ngalih pipis ka dura negara, makejang nagih gagapan anè mewah-mewah tur anè misi mèrek luar negri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga konyangan sing dadi pesu patut ngoyong jumah yen bisa magae jumah eda bengkung nagih pesu, madaar ané luung-luung, tetep nyaga karahayuan iraga ajak konyangan apang satata seger oger, sing kenénina virus Corona lan penyakit ané lénan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bedik-bedik nagih masuntik ka dokter, bedik-bedik sube nagih pil.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen batesin, basange kreak kreok nagih ngajeng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging ne jani malenan, bisa kanti wadih ngoyong jumah ulian liunan libur, liburne ane bakatang boya ja ulian nagih libur, kewala ulian gering korona, mekada sing ngidang kija-kija.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen nagih macelep ka desané ento iraga harus maperiksa malu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Masyarakate madagang tusing ja nagih modal ka pemerintah tur ento masih tusing dadi beban pemerintahe.

In English:   People should be given the freedom to sell as long as they adhere to health protocols and keep distance if necessary.

In Indonesian:   Kalau tidak dilakukan seperti ini bagaimana caranya masyarakat untuk bertahan hidup, jika mengandalkan bantuan pemerintah saja tidak cukup.

In Balinese:   Murid tiange ane lenan ada masi ngorahang, dugas ia nagih ngidih pipis teken reramanne anggona meli paket data, jeg prejani reramane bangras ngopak pianakne, ngorahang alih-alihane jani keweh, kadirasa pipis anggon meli baas kal jakan buin mani konden karuan ngelah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   jug nagih wug asan gumine yen nepukin ibuk-ibuk nawang ane keketo.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uling pidan tiang sai nagih apang mokohan, da ja mokoh, apang misian bin bedik dogen tiang suba demen.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Men, ne jaran nirané anak nagih pedeman ane melah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yén kasar baan kola ngorahang, patuh tekén éda matari nagih meli jaja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiap semengan nagih meplalian layangan, nuju angine ngancan baret.

In English:  

In Indonesian:   Jadilah tiap pagi selalu minta ditemani main layangan, kebetulan angin memang sudah semakin kencang belakangan ini.

In Balinese:   Nah cening, ajak makejang apang bisa nulad I bebek, da magarang saling langkungin nagih makisid.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing cara ibi puane ebene magarang nagih keberang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buih, magarang ebene nagih kakeberang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Singkat cerita supervisor merasa pedih, lantaran tusing kuat ngajak tekanan teman kerja tersebut supervisor baru ento nagih berhenti.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kantonge tipis mamuyung

Ulian gumine jani suung Makejang pade makurung Sing ade ne ngidang nulung Panake uyang nagih kuota Sing ngitung gumine nu uyak corona Yen tuara baang pragat meguyang Somahe guer-guer ngeremon Ngungkabang mekejang isin paon Ulian gerange sube keonyang Pragat sube jani megarang Ngae sirahe uyeng-uyengan

Kel kudiang men jani?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pangupa jiwa kakenehang sabilang wai

Apanga payu ngae darang nasi Boya ja ngidaang majudi Apa buin nagih melali

Nyen kapelihang teken unduke jani Unduk ane tusing ngetisin ati Tusing nawang misan teken rerama pedidi

Ulian itep magarang ngalih bati

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Méong ngencotang nengok, nyaru-nyaru nagih ulung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Serahang tirta amerthane yening cai dot selamet!”

Ida Bhatara Wisnu nyaurin antuk semita manis. “Uduh cening Sang Garuda idewa, yening cening nagih tirta amertha tekening manira, pastika manira mapaica tekening cening.

In English:  

In Indonesian:   Belum selesai memikirkan siasat, tiba-tiba Sang Garuda tiba di Wisnu Loka.

“Hai Dewa Wisnu, aku kemari mencari tirta amertha untuk membebaskan ibuku dari perbudakan para naga.

In Balinese:   Solahne jele pesan teken kedise lenan, sabilang ada ane paek nagih cotota.

In English:  

In Indonesian:   Biar kamu tahu saja, coba kamu buang kotoranmu sekarang.

In Balinese:   Iba soroh kedis kapecit, nagih ngalahang kai.

In English:  

In Indonesian:   Kamu hanya seekor burung kecil, mau mengalahkan aku.

In Balinese:   Ipun raris matur ring Ida Sang Prabu.

“Inggih Gusti Prabu, mangda mamargi sayemwarane, ledangang Gusti Prabu mecutin titiang ping telung dasa.”

“Kal soleh, ngudiang paman nagih apang katigtig ping telung dasa?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cicing nyeritin timpalne. “Kambing icang teka nagih janji,” ucap I Cicing uling tongose majohan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara Daha Mabok Selem nawang pisagane sugih, lantas ia kema nyibsib ka umah Daha Ubanan nagih ngemalin dedarane.

In English:  

In Indonesian:   Perawan tua itu pun menjadi orang terkaya di kampungnya.

In Balinese:   Ningalin I Tuma ane mokoh, I Titih maekin tur nagih masuwitra.

In English:  

In Indonesian:   Titih senang dijadikan murid oleh Tuma.

In Balinese:   Saget I Titih nagih ngutgut Ida Anake Agung.

In English:  

In Indonesian:   Di kamar tidur raja juga ada binatang lainnya.

In Balinese:   Apabuin kanti ade ane ngorahang ngemang pipis nanging misi nagih foto kartu keluarga utawi identitas pribadi sane lianan, sampunang pun baange.

In English:  

In Indonesian:   Kita juga harus tetap rajin membaca surat kabar, baik media online maupun media cetak, agar kita juga tahu akan perkembangan dari dunia ini.

In Balinese:   Saget nagih pipis voucher Shopee pay keto ring aplikasine, telung atus ye nagih, lakar anggone ongkos ngirim kone.

In English:  

In Indonesian:   Akhirnya seseorang tersebut kembali menelpon, saya diminta memasukkan kode yang ada di SMS saya.

In Balinese:   Buka semute ngalih gula , makejang nagih ka Bali ngalih bati.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Fred Eiseman