UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Makudang-kudang pikobet ulian korona, kanti pidan lakar kene?

From BASAbaliWiki
Suasana-lengang-ground-zero-dan-legian1.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Tibun Bali
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • Esay
  • covid-19
  • jegtulisgén
  • lestariangbasaibuné
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Jani makejang jadma ne ada digumine ngelah pikobet ane patuh, pikobetne sing ada lenan ken ngelidin ne madan virus korona. Makejang patuh ngasanin keweh ulian gering koronane ene. Sing joh-joh ngalih conto cara jani di Bali, ane kasambat pulo pariwisata. Ne biasane sabilang wai karamenin baan toris mancanegara, ane kema mai ngebekin tongos-tongos pariwisatane, nanging ne jani suba sepi ulian virus koronane ne. Yen ipidan biasane sabilang wai magae. Ngewuku maan libur cepok, dikenkene misi lembur kapah-kapah. Ditu dot kenehe apang maan libur, ngidaang santai ngoyong jumah makumpul ngajak kaluwarga, dikenkene pang maan masi malali ngajak timpal-timpal, kewala keweh, mapan dugase ento gaene liu ane jemak. Nanging ne jani malenan, bisa kanti wadih ngoyong jumah ulian liunan libur, liburne ane bakatang boya ja ulian nagih libur, kewala ulian gering korona, mekada sing ngidang kija-kija. Keto masi muride, ipidan muride sabilang awuku maan libur cepok, jani liburne bisa kanti abulan. Mula seken-seken tenget gering koronane, kaden ja tongos-tongos cara setra gen tenget, virus patuh masi tenget. Sekat ada virus korona, ane biasa kasambat covid-19 ene, liu pikobet ne karasayang para kramane. Sakancan utsaha liune tutup krana rugi. Yen biasa dagangane lais liu nak mablanja, jani langah bisa kanti sing payu dagangane. Keto masi tongos-tongos malali, biasane kanti meliah ulian toris jani puyung ngedamplung. Mapupul ngajak timpal rame-rame sabilang malam mingu, jani suba sing dadi. Duh Gering agung Cara ne jani rasayang, sing kerasa suba abulan deweke ngoyong jumah, sabilang wai pragat mecil hp ken mabalih tv, nolih kabar kuda ne seger ken ajak kuda ne mati di tvne. Meh, neked bin pidan lakara kene gumine? Apake tusing ada jalan len anggo ngilangang geringe ene? Makejang sing ngidang, makejang buung. Sing ngidang mayah kos, mayah cicilan, kotrakan lan sakancan utang ane patut bayah ento. Lenan ken ento, ane lakar nganten bin abulan payu buung, buin ngalihin duasa, ukane ujian skripsi buung, lakara wisuda buung, ngae kene lan keto makejang buung ulian gering koronane ene.

Apake sujatine virus korona ene? Ngudiang adi bisa ngae pikobet tur ngae jadma digumine liu kena lantas ngemeasin mati? Virus korona kasambatang virus ane ngenah di wuhan, panegara cina. Ditu kone viruse ane paling kapertama nglimbak, viruse ene kabaosang ada di buron cara lelawah. Lawahe ene lantas dadi silih sinunggil ane nglimbakang ka awak manusa, krana lelawahe ento kadadiang ajengan. Ulian buron lawahe ane kadadiang ajengan ento, makelo-kelo sakabesik jadmane kena penyakitne, nganti jani digumine suba makejang panegara-panegarane kena viruse ene. Virus koronane kabaosang ngidang ngae sesek tangkah rikala iraga mangkihan, lenan teken ento sakit ane kerasayang sekadi mekokohan, panes awake menek lan penyakit ane lenan. Lianan teken ento, yen ada anak ane suba ngelah penyakit bawaan, cara penyakit jantung, diabetes, sesek lan anak ane lingsir ento bisa masih ngae enggal ngreres, krana macampuh ngajak virus koronane. Kenken carane apang iraga tusing kena gering corona ene? Makudang-kudang cara ane patut iraga laksanayang, ane kapertama iraga patut seleg ngumbah lima, krana korona ene ngidang macelep ka awak iraga ulian liman iraga suud ngisi barang ane suba misi virus cara besi, tongos megisiangan, meja lan tongos-tongos ane nganggone ajak rame. Keto masih yen lakar pesu, ingetang pesan nganggo masker. Da malu kumpul-kumpul ngajak anak rame, sesainin olahraga, ane paling melah laksanayang gegaene ento makejang di jumah. Ane bin besik de pati bengkung mrasa dewek truna bajang kebal sing kel kena viruse ene, ento madan belog ajum. Yen suba ento makejang laksanayang, pastika iraga ajak makejang tusing lakar kena korona. Tur ngidaang iraga, ngewantu pamerintah apang gering agungene enggal ilang uli jagate.

In Indonesian