UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Seperti orang-orang yang bingung mencari bahan pembicaraan di BASAbali wiki untuk ngegibah dan membicarakan orang lain

From BASAbaliWiki
20221112T121749346Z855335.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMAN BALI MANDARA
Category
High School
Reference for photograph
@senimanbocah
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan


  Gede Hermawan

  19 months ago
  Votes 0++
  1. Yen sing pisage nyen buin
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  In Balinese

  Buka Becicane Paling Ngalih Amahan ring BASAbali Wiki Anggon Ngegibah lan Ngegosip Sareng Banjarane

  Sane mangkin akeh pisan wenten isu-isu utawi informasi sane ngaryanang gumine heboh tur anake ngortaang berita sane durung pasti lan ka imbuh-imbuhin orte sane nenten becik. Sakadi buka becicane paling ngalih amahan bacica sekadi anak tua sane ngiurang tekening berita utawi informasi sane nenten pasti dimargine sane seneng makta reraosan kemu mai, tur amahane punika kaartiang sakadi berita utawi isu-isu sane kacingak tur kapirengang Krana punika iraga dados jadma sane rungu teken anak sane akeh, mangda patut malajah mirengang reraos anak di sisi, encen orta sane patut lan encen orta sane nenten patut mangda informasi utawi isu sane melah mangda kauningin. Krama sipil pinaka gega n nyledihi olih publiksane aktif lan mabayu, sanget penting angge ngemastiang indik mapikolih masiat nglawan panyel w ngan pipis pamerintah utawi perusahan anggon kaperluan padidi lan nglaksanayang nenten becik mawinan kuasa anak liu baosne. Ring situs Wikiton puniki wenten akeh pisan isu-isu sipil sane sampun kalaksanayang. Ring gumi baline mangkin akeh banjarane sampun tyang cingakin endeh utawi guak-guuk yening ningeh lan nawang ngenenin indik isu-isu sipil, apa buin ibuk-ibuk mihh... jug nagih wug asan gumine yen nepukin ibuk-ibuk nawang ane keketo. Perkembangan wecana krama sipil ring Indonesia kajumunin uli warsa 1970-an lan kacap sareng polah palih nguatang paham wewangunan. Yadiastun buka k nten, indik makisid sosial ring Indonesia sampun endag saking warsa sadurungne. Warsa 70-an asan - asan dados galah san pas bagi ngelinggahangnyane gerakan kramam sipil ring Indonesia, pinaka wentuk lan upaya ngimbangin sane ngedominasi malarapan saking samian konsep wewangunan nasional. Momentum nglimbak krama sipil punika katandai sareng kawenten ajakan majeng negara utawi pemerintah atauk samian produk kebijakan sane wenten top down lan otoriter. Pergerakan krama sipil sane kalaksanayang dawe punika kawujudang sareng sikap mengkritisi kebijakan-kebijakan tur kawentenang ngawangun rasa solidartas malarapan saking ngedampingin majeng anak sane dados korban kebijakan pemerintah. Dekade puniki ngawentenang jadma-jadma anyar sane mawit saking tempekan-tempekan perguruan tinggi miwah tempekan-tempekan krama pinaka upaya ngimbangin jadma pejabat publik sane sedeng ngelah kuasa. Nanging tyang dados anak truna - truni mangda ngambil sisi positif ne inggih para masyarakat Bali, aktif antuk ngerereh berita utamane ring situs WIKIbasa bali sane kakaryanin olih Lembaga Swadaya Masyarakat. Ring situs puniki selain berita utawi isu-isu sipil wenten masi kamus lan buku-buku sane mabau-bau basa bali. Lan sane menarik sane kapolihang titiang inggih irage dados truna truni Baline puniki nyidayang makarya opini utawi komentar-komentar menarik ring WIKIbasa Bali lan sane paling melah wenten hadiahne ane marupa jinah, piagam, lan piala. Mih,,, engken serune len suba ngae kaketo sane ten nelahang bayu liu utawi coba-coba polih hadiah.

  Yuk, ngantosang napi malih? Ngiring unggah opini ragane mangkin Niki sampun sane keruruh tur kelaksanayang ring Bali.mangdene Jagat Bali ne Sayan kasub ring dure negare, tur sedaging jagat Bali ne saking Pawongan, Palemahan tur Perahayangabe .ngukati jagat Bali ne trepti side Rahayu sekale niskale

  In Indonesian