UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Foto-Idupe Nyansan Gudig krana Virus Corona ring Jaman Kali Ugug-I Putu Heri Ramanda

From BASAbaliWiki
IMG 20200705 163516 1593944418059.jpg
0
Vote
Title
Foto-Idupe Nyansan Gudig krana Virus Corona ring Jaman Kali Ugug-I Putu Heri Ramanda
Year
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    081914784244
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Photo


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Description


    In English

    In Balinese

    Om Swastyastu Jamane jani karasayang suud madan Kali Yuga, nanging jani suba madan jaman Kali Ugug. Jaman sane wenten Virus Corona sane keras ngugug idupe krana manusane begug-begug. Pariwisatane macet, gae tuara ada. Ekonomine benyah, politik ring negerine nenten luih makilit. Keweh baan ngorahang, liu ada informasi sane ten sujati hoax, ada ngorahang kene ada ngorahang keto, ten uning encen sane patut ane encen sane nenten patut. Ipidan anake sane takeh dueg nganggo dasi, gobane mapi-mapi cara polisi, jani patuh ngajeng nasi sane puyung tusing misi, kangguange jani kanti parasne badeng magae ngejuk be di pasisi. Cara bebaosan anake idup matine satata asah. Yening pinehang sujatine punika keliru. Yadiastun idupe benyah, sepatutnyane iraga jengah, tuutang kenehe ane wayah, sakadi pawarah ring basa Indonesia iragane inggih punika masa depan anak kita masih cerah, jangan pernah menyerah. Ne jani, kangguang magae di carik sambilang ngempu pianak. Sedih atine nyingakin pianake nyarengin tyang magae numbeg mangda polih rejeki anggen nyaputin sakit idupe sane nyansan gudig krana Virus Corona. Sane mangkin, ane arepin polih wantuan beras, nanging sane kapolihin tuah sela misi berek , aduh lacur idupe. Idupe mewali cara jamane ipidan, nasine telah kangguang ngajeng sela, pianake tusing masekolah, tundene nglanjutin ngangge program dalam jaringan internet , nanging sane madan Hp Handphone nike tusing ngelah, dije men nyilih pipis anggon meli Hp?, numbas kuota internet mael ajine. Mangkin program saking pemerintah wenten kuota internet gratis, jeg seneng pisan atine, kewala tusing ada sinyal internet. Yening mangda polih sinyal internet, biin tyang misi menek gunung. Keweh mula idupe. Jani, mebalih TV dipenggake akeh polih informasi indik provokasi lan pasiatan ring duranegara. Beh ...bisa kanti makelo macet ekonomine. Yen kenten, ten buungan carike puniki jagi kaadol anggen nyambung idupe. Niki boya je jejeh mati ulian Virus Corona, nanging tityang takut mati krana basange puyung tusing misi. Dumogi pandemi puniki gelis sirna. Om Santih, Santih, Santih Om

    In Indonesian