THE ROLE OF TOLERANCE IN RELIGIOUS LIFE

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
PERAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA
Title (Balines)
KAWIGUNAN TOLERANSI RING KAHURIPAN UMAT BERAGAMA
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Putu Suluh Kinanjati
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Idup ring negara sane mabinayan inggih punika tantangan sane unik. Punika sampun dados rahasia umum y ning kahuripan masyarakat ring tengahing keanekaragaman Indonesia n nten ja setata lancar. Sampun setata wenten konflik sane medal saking rasa saling asah asih. Utopia perdamaian ring tengahing keanekaragaman sane kaaptiang olih Pancasila sayan-sayan doh kapolihang yening nyingakin kawentenan intoleransi antar agama ring Indonesia.

  Indonesia inggih punika negara san madu nem agama resmi miwah ak h kepercayaan lokal san kasebar ring sajebag wewidangannyan . Krama agama san pinih ageng ring Indon sia inggih punika Muslim san ak hnyan 229 yuta diri. Kaw ntenan miwah pabinayan krama san nganutin agama puniki sering pisan ngawinang konflik ring Indon sia.

  Kebebasan beragama sampun katentuang ring makudang-kudang pasal. Sak wanten ring pamarginnyan , fakta san mabinayan kapanggih ring lapangan. Laporan saking makudang-kudang media sampun nyihnayang, ring dasa warsa sane sampun lintang wenten kirang-langkung 200 gereja sane katutup lan katulak olih krama. W nten taler ak h praktik intoleransi majeng ring krama minoritas ri tatkala pandemi puniki, sekadi ngrusak genah mabakti miwah makudang-kudang larangan mabakti. Punika wantah akidik saking ak hnyan kasus san prasida kasobyahang olih m dia, napi malih ak hnyan kasus intoleransi san n nten kasobyahang?

  N nten perlu nyantosang penegakan hukum sayan becik, san kabuatang mangkin inggih punika utsaha san kakawitin saking inisiatif krama. Pikayun parajanane patut kabecikang, taler pangresepnyane marep ring agama. Narasi heroik sane ngambel kemanusiaan antuk ngukum tindakan diskriminatif mangkin patut kaucap ring negara. Nenten wenten pikobet indik soroh, agama, utawi soroh, toleransi patut kapolihang. Sujatinnyane para janane sane nganutin agama ring Indonesia madue dasar sane becik mangda prasida hidup rukun lan saling asah asah.

  Iraga sampun saking nguni nampi sabda sane sapuniki: Santukan iraga puniki maraga tunggal . Pancasila pinaka dasar negara sane madaging 5 prinsip. Kadi asapunika taler sajeroning pauwahan-pauwahan sane sampun mamargi ring masyarakat, taler wenten pauwahan-pauwahan ring sajeroning pawiwahan agama. Punika mawinan mangda prasida nglestariang kerahayuan sosial lan agama, patut kapolihang sikap toleransi lan pola pikir sane madasar antuk limang prinsip Pancasila. Toleransi agama inggih punika sikap saling terima lan kabuka ring parajanane sane madue agama sane mabinayan. Sawatek anake sane pracaya ring Ida Sang Kristus, patut saling tresnain ring pantarannyane. Tetujon saking toleransi agama inggih punika mangda prasida ngawetuang suasana utawi kahanan sane becik lan harmonis taler ngawetuang kerjasama antar umat agama.

  In Indonesian