Paras

From BASAbaliWiki
prs/
Root
paras
Other forms of "paras"
Definitions
  • gentle en
  • soft, gray stone from which stone carvings are cut; an ashy sandstone (Mider) en
  • the shape of children's hair, mustache, or neat and beautiful eyebrows resembling a crescent moon, formed by scrape en
  • bentuk anak rambut, kumis, atau alis yang rapi dan indah menyerupai bulan sabit, dibentuk dengan cara mengikis id
  • batu paras; batu padas (Mider) id
Translation in English
stone; gentle
Translation in Indonesian
batu paras; batu padas; bentuk anak rambut, kumis, atau alis yg rapi dan indah menyerupai bulan sabit, dibentuk dg cara mengikis
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
Kasar
-
Andap
-
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Tiang meli paras di gianyar.
English
I bought paras stone in Gianyar.
Indonesian
Saya membeli batu padas di Gianyar.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Inggih wantah asapuniki prasida titiang nuturan indik peraketan kerukuan hidup beragama ring kota Gianyar semoga kejantenan asapuniki mangda nglantur kayang kawekas.Mangda padabdan kauripan puniki mambu miyik nyihnayang kerukunan umat beragama memargi becik lan paras paros salunglung sabayantaka metuang kadirgayusan jagat .
English
-
Indonesian
-
Intercultural Adung Luung
Balinese
Makasami prasida masikian saling paras paros nyujur jagat Indonesia sane dirgayusa.
English
-
Indonesian
-
Comics Akehnyane akulturasi ring Indonesia
Balinese
Sawireh tuntutan ring jaman puniki mangda sami sane merage istri mangde setate ngenah jegeg utawi ayu paras ipun. " Glow Up" nike biasane bahasa sane tren ring kalangan truni-truni utawi ibuk-ibuk ring jaman jani puniki.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Alon-alon ring sajeroning ngange skincare sane durung jakti antuk kebenarannyane.
Balinese
Semeton sareng sami, pidabdab ngwerdiang karesikan palemahan Bali puniki, patut kalaksanayang olih sami karma Bali nganutin sesanti sagilik saguluk, paras paros sarpanaya (gotong royong).
English
-
Indonesian
-
Government BALI BOYA JA GRYA LUU
Balinese
Nah keto kaceritayang ia I Be Jeleg manyama ajaka tetelu, nyalanang tresnane manyama, setata paras paros mapaitungan, tresna teken kawitan utawi tanah palekadan, tur setata pageh meyasa.
English
-
Indonesian
-
Folktale Be Jeleg Tresna Telaga
Balinese
Ngiring nglaksanayang "Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya, Saling Asah Asih Asuh" nuju Bali Era Baru.
English
Let's do "unite, respect other people's opinions, decide everything by deliberation and consensus, remind each other, love and help".
Indonesian
Mari lakukan "bersatu padu, menghargai pendapat orang lain, memutuskan segala sesuatu dengan cara musyawarah dan mufakat, saling mengingatkan, menyayangi dan membantu".
Comics Bersatu Nuju Bali Era Baru
Balinese
Paras paros sarpanaya.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Bhina tejaning bhuana
Balinese
Mawinan parindikan punika midep pinaka sarin nyane yadiastun iraga matios tiosan nanging sujatin nyane wantah tunggil, mawinan iraga sareng sami patut nyaga rasa gilik saguluk paras paros sarpanaya seluung luung sabayantaka.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Creating a sense of tolerance to be able to respect each other between communities
Balinese
Panyuratan kalaksanayang ring tigang Kabupaten lan kota inggih punika Buleleng,Tabanan lan Denpasar.Ring soang soang Kabupaten lan Kota kajudi kalih Desa inggihan ring Kota lan ring pedesaan.Data kapupulang antuk saur pitaken nganutin papaletan madasar antuk pitaken mantuka ring 120 diri panyawis tur kalanturang antuk saur pitaken sane teleb mantuka ring panyawis panyawis utama.Panyuratan mitegesang inggihan makeh kantun panyawis( 68,30 persen)durung tatas ngeninin pidabdab gender, mawastu wantah 21,70 persen sane gumanti uning tur madue panampen yadiastun kantun mabina binaan ngeninin gender wiadin kesetaraan lan kesetaraan gender.Mapaiketan ring kesetaraan lan kesetaraan gender wantah 24,20 persen panyawis sane naanin ngawacen lan mireng parindikan inucap.Nanging yening kapaiketang ring utsaha nabdab kesetaraan lan kesetaraan gender mawilang 91,60 persen panyawis mitegesang cumpu ring paridabdab inucap.Siosan ring punika kapanggihin taler ring kasujatiane timbis timbis makasami para panyawis sampun ketah metukar widang pakarya inggihan sane marupa ageman anak istri kalawan ageman anak lanang sekadi adung paras paros.Kasujatian puniki mitegesang sampun wenten paobahan pikayunan prejanane ngeninin widang karya sane duk rihin kantun kaku mangkin sampun sayan lues.Madasar antuk kawentenan inucap presida kapitegesang inggihan yadiastun kantun arang prejanane sane uning tur teleb ring paridabdab gender rauhing kesetaraan lan kesetaraan gender kasujatiane ipun sampun pada ngalaksanayang ring kauripan sedina dina.Makeh taler wargi sane cumpu ngobah panampen ipune ngeninin gender,mawastu kaadilan lan kasetaraan gender presida kalaksanayang.
English
Therefore, struggle toward gender equity and equality is become interesting global issue for the world and also Indonesia and Bali.The aims of this study is 1) to analyze knowledge, perception, and attitude of Balinese community toward gender concept and gender equity and equality, and 2) to know implementation of gender role in the family and community.
Indonesian
Oleh karena itu, perjuangan menuju kesetaraan dan kesetaraan gender menjadi isu global yang menarik bagi dunia, termasuk Indonesia dan Bali.
Scholars Room GENDER AND GENDER EQUALITY AND JUSTICE: A STUDY OF THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF BALI PEOPLE
Balinese
Wulan kemerdekaan sane paling becik ngalaksanayang menyama braya, dwaning menyama braya polih nincapang paras paros utawi persatuan lan kesatuan.
English
-
Indonesian
-
Comics Generasi Milenial Generasi Manyama Braya
Balinese
Rahinan galungan wantah rahinan kemenangan dharmakelawaning adharma sepatutne wantah dados titi pengancan sida ngikat srada lan bakti samimajeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa, siosan ipun mangda sida ngikat rasa manyama braya,asah asih asuh, paras paros lan sida ngrasapang napi sujatinnyane iraga sami nglaksanayangrahina jagat punika. +alarapan antuk kemenangan dharma punika, patut eling, patut nureksaraga napi sane sampun kalaksanayang iwang patut raga nyalanin idup, mangda ja sida dados jatma sane maguna.manut bebaosan puniki patut sareng sami ningkatang srada lan bakti sami mangdanapi sane sampun kalaksanayang sida nemuang kasuwecaan.Inggih, tuah puniki bebaosan dharma wacana titiang marep Ida dane sinamian,sadurung titiang muputin galah mabebaosan indik rahina galungan puniki tan lali titiangmatur suksma mantuk uratian dane sinamian lan titiang nunas pangampura mantuk kekirangannyane.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Hari Raya Galungan
Balinese
Siosan ring punika, pikayunan mapablibagan sane paras paros ngutamiang kaadungan kantun kasungkemin olih I krama nanging sayan kalempasan.
English
Whereas dialogue enables discussion and problem-solving, monologue re-asserts ideology in the face of uncomfortable actualities.
Indonesian
Sementara itu, dialog memungkinkan diskusi dan pemecahan masalah, monolog menekankan ideologi saat menghadapi keadaan sulit.
Scholars Room How Balinese argue
Balinese
Nyuryanin paras Ni Layonsari, Ida Anak Agung ten prasida ngeraos napi-napi santukan nyuryanin kajegegan ipun.
English
-
Indonesian
-
Folktale Jayaprana dan Layonsari
Balinese
Kehidupan sosial masyarakat ring bali ngangge budaya sistem gotong royong rikala ngemargiang yadnya sekadi panca yadnya sekadi dewa yadnya,pitra yadnya,rsi yadnya,manusia yadnya,lan bhuta yadnya Sane memargi saling asah saling saling asuh selung lung sebayantake paras paros sarpenaye Agama hindu dibali ngemargiang budaya adat ring tiosan pekeraman pada liangan pemarginanne sakewanten untengne asiki ngerastiti bakti ring ida sang hyang widhi wasa mejalaran antuk para umat hindu Mebakti sane mesrane ketulusan ati,memargiang suardarmaning sulinggih sekadi jro mangku,rikala wenten upacara agama iraga suadarmanyane ngaturang sakesidan sarana yadnya punika Mawinan irika iraga patut sareng sami menanamkan ajaran ajaran kebaikan ring semeton irage sareng sami,ring ngelastariang budaya lan memargiang suadarmaning iraga sebagai umat hindu mangda mencapai tetujon kerukunan umat,iraga patut uning yening Tri kaya parisudha inggih punika tiga perbuatan sane becik,sekadi kayika Parisudha,Wacika parisudha,Manacika parisudha trikaya parisudha Patut iraga Memargiang tri kaya parisudha anggen pedoman iraga umat hindu ngelaksanayang ring kehidupan sehari hari.tri kaya parisudha nike mapedoman ring karmaphala inggih punika perbuatan sane becik atau buruk ne iraga margiang ring kehidupan iraga sehari hari.Nike suardarmaning iraga sebagai umat hindu mangda mencapai tetujon iraga lan semeton umat sekadi kerukunan umat beragama ring bali
English
-
Indonesian
-
Intercultural Kerukunan umat beragama
Balinese
Indike puniki katuku malih antuk paras paros sarpanaya salunglung sabayan taka majeng ring krama Baline sane dados tamiang jagat baline.
English
-
Indonesian
Video kebaya, tridatu, hingga selebgram bali tersebar melakukan tindakan kopulasi dengan bangga nya memamerkan sebuah permainan yang tidak bernorma hingga kasus hamil di kalangan para pelajar.
Literature Bali gumi tenget! Sampunang Buang!
Balinese
Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya, Saling Asah Asih Asuh.
English
-
Indonesian
-
Literature Bangun Bali
Balinese
Mabriyuk lantas timpal timpal tyange paras paros ngewetuang isin manahnyane indik pangastiti kelanturan kaajegan bali dvipane"ttyang mangastiti dumadak pemargin pariwisata ring jagat bali nyansan mecikang ring indik lelintihan, menakadi kesucian miwah ngakehang pelancong sane jagi rauh.
English
-
Indonesian
-
Literature KEINDAHAN BALI
Balinese
Nincapang srada bhakti ring Hyang Widhi sane kawastanin parhyangan, paras paros sarpana ya pasidikaran, anut sadulur ring sesamen manusa sane kawastanin pawongan, tresna asih ring sesamen maurip saha nitenin bhuana agung sane kabaos palemahan.
English
-
Indonesian
-
Literature Melaksanakan Tri Hita Karana, Melestarikan Tanah Bali
Balinese
Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya, Saling Asah Asih Asuh.
English
-
Indonesian
-
Literature Membangun Bal
Balinese
Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya, Saling Asah Asih Asuh.
English
-
Indonesian
-
Literature Membangun bali
Balinese
Saking paundukane nika, tiang ngarepang nyama Baline sagilik salunglung sabyantaka paras paros sarpanaya, saling asah asuh lan asih.
English
-
Indonesian
-
Literature Perlunya rasa sosial dalam mewujudkan persatuan
Balinese
Iraga patut mulat sarira segilik seguluk paras paros sarpenaya selunglung sebayantaka.Yen prade wenten singsal ring kayun indik silih sinunggil partai ,iraga patut masukserah ring KPU.
English
-
Indonesian
Saat pemilu tersebut kemungkinan akan terjadi riak dan sedikit memanas tentang pemilu di Indonesia.
Literature Pesta Demokrasi 2024 Jangan Sampai Mengguncang Tanah Bali
Balinese
Bali sané

pinaka pulau sané akéh mapunia dévisa minab saking sektor pariwisatan nyane miwah jana utawi krama Bali sané makarya ring dura négara ngarereh pangupa jiwa, anggén prabéya nugtugang tuwuh lan swadharma dados krama adat ring Bali, yadiastun doh makarya ring dura nagara dados pegawai migran Indonesia nangin kaluarga ring Bali nénten lémpas antuk keni sané mawasta ayah-ayahan manados krama adat sané madasar antuk yadnya

makuma nyama sagilik saguluk salunglung sabayantaka paras paros sarpanaya.
English
-
Indonesian
-
Literature Sekaté Covid-19 ada di Bali
Balinese
Pabinayan punika sané mangkin banget rarisan irage ajegan, yéning sampun irage masikian pabinayan punika sane jagi ngaryanin irage rahayu lan mawentuk rasa sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah, asih, lan asuh.
English
-
Indonesian
-
Intercultural MABUATNYANE BHINEKA TUNGGAL IKA RING PANTARANING KAHURIPAN MAAGAMA
Balinese
Sayuwakti sami punika mabinayan, sakewanten ngiring sane mabinayan punika angge titi pangancan tur angge sasuluh ngardi jagat rahayu, sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, manyama braya ring jagate puniki.
English
-
Indonesian
-
Comics Manyama Braya Ngisi Kemerdékaan
Balinese
Desa Batubulan magenah ring Kecamatan Sukawati, Gianyar, tur sampun sue kaloktah antuk karajinan paras.
English
Batubulan is also famous for its barong dance performances.
Indonesian
Batubulan juga terkenal dengan pementasan tari barongnya.
Holiday or Ceremony Mapantigan ring Batubulan
Balinese
Inggih punika sane kapertama indik budaya meyadnya sane nyihnayang rasa subakti majeng Ida Sang Hyang Widhi majalaran antuk upacara, sane kaping kalih indik paras paros menyama braya, kabaos ramah tamah sane ngawinang rasa welas asih ketah kebaos Bali Shanti.
English
-
Indonesian
-
Intercultural NGAJEGANG JAGAT BALI MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA
Balinese
Menyama Braya inggih

punika pahan saking konsep budaya lokal Tri Hita Karana indik unsur Pawongan (ngajegang paiketan becik pantaraning manusa) sané kamargiang antuk tradisi lokal, inggih punika Tat Twam Asi (tiang wantah semeton miwah semeton wantah tiang), Wasudewa Khutumbhakam (iraga sareng sami dados semeton), segilik seguluk selulung sebayantaka, paras paros

sarpanaya, saling asah, asih, miara.
English
-
Indonesian
-
Intercultural NGLIMBAKANG PERDAMAIAN LAN NGLESTARIANG BUDAYA BALI
Balinese
Sanggah anaké mabatu paras, kola ngelah sanggah turus lumbung duang.
English
-
Indonesian
-
Childrens Book Ngalap Tresnan Punyan Nyuh
Balinese
Segilik seguluk sebanyantaka, paras poros sarpanaya lan saling asah, asih, asuh.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Ngastitiang Kerukunan Umat Meagama
Balinese
Meagama punika nenten dados kapiambeng sakewanten keanekaragaman prasida ngewetuang kedamaian masyarakat sane siosan mangdane parilaksana sane paras paros sarpanaya.
English
Indonesia is a country rich in diversity.
Indonesian
Majunya suatu negara berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas.
Intercultural Ngayah : Implementation of Local Wisdom as Unifier of Religious Communities
Balinese
Memargiang sesolahan sane kabaos sakral tetep kelastariang sekadi rejang dewa, baris gede, tari samiang, tari barong, sekadi punika rekalaning memargiang budaya bali setata nganggehang sistem gotong royong sane memargi saling asah saling asih saling asuh selung lung sebayantake paras paros sarpenaye.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Ngeajegan kahuripan umat beragama
Balinese
Inggih wantah asapuniki prasida titiang nuturan indik peraketan kerukuan hidup beragama ring kota Gianyar semoga kejantenan asapuniki mangda nglantur kayang kawekas.Mangda padabdan kauripan puniki mambu miyik nyihnayang kerukunan umat beragama memargi becik lan paras paros salunglung sabayantaka metuang kadirgayusan jagatḗ .
English
-
Indonesian
-
Intercultural None
Balinese
Saking riin sampun setata numbuhang rasa segilik- seguluk, salulung sabayan taka , paras- paros sarpanaya, saha urip magotong – royong.
English
-
Indonesian
-
Government Nyikiang Pikayunan Ngrajegang Segara Kerthi Ngulati Bali Sutrepti
Balinese
Bali punika wantah akeh julukannyane sakadi Pulo Seribu Pura, Pulo Dewata, lan, Pulo Surga, keluwihan lan keasrian alam tur pabinayan budaya sane wenten ring Bali akeh pisan, keindahan lan keasrian punika memargi sinarengan antuk kewentenan makudang kudang suku, agama , ras sane hidup utawi nyeneng medampingan lan paras paros.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Paras-Paros
Balinese
Pulau Bali madue akeh pisan wisata sane madue paras becik lan asri.
English
-
Indonesian
-
Government Pariwisata Ring Bali Terancam
Balinese
Luh

Suba tawang iluh ane ngaba paras jegeg, Magoba moleh mapangango renyep, Nangging beli takut maekin iluh, Kajegegan iluhe ngae beli buduh, Buduh sing payu ngalih merta, Buduh tusing payu pesu, Buduh tusing payu malali-lali, Duh iluh corona,

Buin pidan iluh lakar magedi?
English
-
Indonesian
-
Covid Buin pidan
Balinese
Asah, asih, asuh, paras paros sarpanaya punika sepatut nyane.
English
-
Indonesian
-
Intercultural RELIGIOUS HARMONY IN INDONESIA
Balinese
Ring patraning umat maagama mangdane mikukuhin kahuripan pasuka – dukan malarapan sasanti saling asah, asih, asuh paras paros sarpanaya ngulati kahuripan sukerta santi.
English
Order and tolerance are important to guard Indonesia.
Indonesian
Di antara umat beragama agar dapat memperkokoh kehidupan suka-duka berdasarkan slogan "asah, asih, asuh, paras paros sarpanaya" (saling mengasihi, menjaga, memberi dan menerima satu sama lain) agar menciptakan kehidupan yang penuh damai.
Intercultural Rasa Toleransi
Balinese
Moderasi beragama inggih punika sikap terbuka (paras paros sarpanaya) majeng ring agama siosan tur saling adung, yadiastun mabinayan agama tur keyakinan.
English
Religious moderation is an attitude of openness to accept the existence of other religions and mutual respect for the diversity of existing religions.
Indonesian
Moderasi beragama adalah sikap keterbukaan menerima keberadaan agama-agama lainnya dan saling menghargai keanekaragaman agama yang ada.
Intercultural Religious Moderation as a Means of Anticipating Religious Difference Conflicts
Balinese
Ne jani anake nganggo abah-abahan Raksa Maya utawi Prabu Sastrapisuna apang kramane demen, ulian nganggo paras sane ngaenang ia nyidaang ngae uwug pikeneh kramane krana ngebaang munyi ane boya dogen kanti gugune munyi ento ane paling beneh.
English
-
Indonesian
-
VisualArt SENGSARA IDUP, PEMERINTAH KIJE?
Balinese
Ipun makadadua tusing ada santulan, paras paros sagilik saguluk.
English
-
Indonesian
Aku akan menjaganya baik-baik.
Folktale Silih Silih Kambing
Balinese
Tat Twam Asi taler madue tatujon ngawetuang pasuka - dukan malarapan sasanti saling asah, asih, asuh paras paros sarpanaya ngulati kahuripan sukerta santi.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TAT TWAM ASI IN THE COMMUNITY
Balinese
Tri Hita Karana indik budaya meyadnya sane nyihnayang rasa subakti majeng Ida Sang Hyang Widhi majalaran antuk upacara, sane kaping kalih indik paras paros menyama braya, kabaos ramah tamah sane ngawinang rasa welas asih ketah kebaos Bali Shanti, keasrian jagat bali sane tan mari nuduk kayun lan ngulangunin.Ida dane yening maosang ngajegang jagat bali malarapan antuk Tri Hita Karana punika wantah mikukuhin jagat bali malarapan mikukuhin ajaran Tri Hita Karana.
English
-
Indonesian
-
Intercultural TRI HITA KARANA
Balinese
Iraga sami patut ngalaksanayang Tri Hita Karana Paras paros sarpanaya saling asah asih asuh
English
-
Indonesian
-
Place Tri Hita Karana
Balinese
Nika mawinan tutur anak lingsir sane tatiga punika patut kalestariang mangda Bali druwene setata paras paros, salunglung sabayantaka.
English
-
Indonesian
-
Intercultural What Makes Bali Have Salunglung Sabayantaka ?
Balinese
Tangiang tradisi manyama braya, maplalian sareng-sareng, lan nglaksanayang aktivitas budaya minakadi majejaitan,Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh,Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Irika tiang matemu lan madue timpal timpal baru saking sekolah lianan, irika malih tiang dilatih sareng tentara, polisi lan polih kaweruhan antuk hidup manyama braye sareng timpal timpal,Ri sampune viruse sampun jakti-jakti Ical, irika iraga malih mapupul sareng kulawarga, mapupul manyama braya, mecikang karma, saling nunas iwang, saling ngampurayang,Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inget teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh,Yadiastun ia tusing manyama teken iraga, patut masih saling tulungin,Krama ring panepi siring sane kaloktah antuk manyama braya taler meweh saling matetulung pantaraning krama,Ané pidan ngelah ipah saling mamisuh, jani bisa raket manyama, adung saling tulung ngaé banten apang kulawargané makejang rahayu,Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun,Covidé ené ngaé cupit krana para krama Baliné ané geginané sabilang wai di jalan sakadi manyama braya, ngalih pangupa jiwa, ngayahang sekaa, tur ané lénan tusing nyidayang magarapan.Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Yan di manyama tugelan suba seken mulané iraga saling kébék, maiyegan, bisa-bisa mapuikan ngewai ulian ada dogén pakerahanga,Minab gering di gumine jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget teken kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya,Para krama sane lianan pastika sampun asih tur ngajak para pengungsi sane wenten saking negara lianan pamekas ngawangun rasa manyama braya.Krama ane sabilang wai cara manyama braya ajak turise krana pepes tepuk tur nyatua bareng-bareng jani orahina ngoyong jumah krana nyeh kena mrana, uli dija maan pipis yen kene unduke?Pandemi COVID-19 ene dadi entitas utawi pikobet ane ngranaang anake bingung di pantaraning anake manyama braya.manahang titiang, ring Bali khususnyane pinaka daerah sane ngajegang rasa manyama braya, antuk pengungsi punika kadadosang dumun mengungsi ka Indonesia,Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Rasa anake manyama suba tusing ada ulian corona, seka bedik enceb care gumine jani, liu anake mati ulian corona ,Olasin ja dewek icange, kaden iraga manyama melah.Sakewala makanggo-kanggoang, tiang manyama ngajak liu apa ada ento daar.sami punika mabinayan, sakewanten ngiring sane mabinayan punika angge titi pangancan tur angge sasuluh ngardi jagat rahayu, sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, manyama braya ring jagate puniki.Iraga taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak,Iraga dadi nak Bali suba sepatune luung-luung manyama braya, saling menghormati lan mengasihi,Kéné suba, bakat nguberin arta kanti engsap manyama,Ipun malajah matimpal lan manyama braya.Majalaran antuk parikrama punika iraga sareng sami prasida ngukuhang rasa manyama braya miwah rasa persatuan sane pinih utama, sane dados unteng tetujon mangda negara Indonesia sayan kuat lan maju.Sing ngidaang buin makenyem bungah Tusing ngidaang malali ngalimurang manah
English
-
Indonesian
-
Intercultural be friends
Balinese
Kehidupan sosial masyarakat ring bali ngangge budaya sistem gotong royong rikala ngemargiang yadnya sekadi panca yadnya sekadi dewa yadnya,pitra yadnya,rsi yadnya,manusia yadnya,lan bhuta yadnya

Sane memargi saling asah saling saling asuh selung lung sebayantake paras paros sarpenaye Agama hindu dibali ngemargiang budaya adat ring tiosan pekeraman pada liangan pemarginanne sakewanten untengne asiki ngerastiti bakti ring ida sang hyang widhi wasa mejalaran antuk para umat hindu

Mebakti sane mesrane ketulusan ati,memargiang suardarmaning sulinggih sekadi jro mangku,rikala wenten upacara agama iraga suadarmanyane ngaturang sakesidan sarana yadnya punika
English
-
Indonesian
-
Intercultural community social life
Balinese
Manyama Braya inggih punika perpaduan ring konsep Tri Hita Karana ring unsur pawongan (nyaga hubungan sane becik sareng manusa),sane diterapkan teken tradisi lokal ,inggih punika Tat Twam Asi(aku adalah kamu,kamu adalah aku),lan Wasudawa Khutumbakam (Irage samian menyame ).Paras Paros Sarpanaya,Asah Asih Asuh (bersatu padu menghargai raos manusa sane len,saling ngingetang,tresna lan tolong menolong).
English
It further strengthens brotherhood because the culture in Bali places great importance on cooperation or mutual cooperation.
Indonesian
Bali juga terkenal karena keragaman budaya dan adat istiadat yang masih melekat pada setiap masyarakatnya.Masyarakat Bali juga memiliki sosialisasi yang tinggi dan didukung oleh perkembangan zaman, yaitu teknologi canggih dan globalisasi.Pengaruh tersebut sangat berpotensi untuk memperkenalkan dan mengembangkan budaya-budaya Bali dan keberagamaan yang masih kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia.Dalam menjaga dan merawat adat istiadat dan keberagamaan, masyarakat Bali merealisasikan beberapa budaya lokal yang masih relevan dan diterapkan dalam praktek kehidupan sosial sehari-harinya.
Literature Jangan Lupakan Budaya Kita
Balinese
Mangda saling Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya, Saling Asah Asih Asuh.
English
The various kinds of culture that are owned should be preserved and developed by the Indonesian people.
Indonesian
Berbagai macam kebudayaan yang dimiliki sudah semestinya dilestarikan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia.
Intercultural educate, love and foster each other