UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

None

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
None
Title (Balines)
Adung Luung
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Made Ayesa Bagus Dwipayana
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  ADUNG LUUNG

  1. Marasa angayu bagia pisan titiang riantukan prasida titiang ngunggahang indik paraketan lan pasemetonan para umat beragama ring d sa Gianyar. Wantah sak ng pasw can Ida Sang Hyang Parama Kawi lan kesagedan para semeton umat beragama ring Gianyar san prasida ngic n titiang carita mawinan kangkat kaunggahan indik pacaritan alit indik kerukuanan umat beragama ring d sa Gianyar san nyihnahang kerukunan hidup para wargan san mabinanan agama lan tatacara kauripan as matiosan nanging masambang semangat keindonesiaan Bineka Tunggal Ika. Rerincikan titiang puniki wantah madasar antuk pitak n ring anak lingsir san uning ring peraketan pasemetonan antar umat beragama ring Gianyar,

  2. Mawali ring pariindikan paraketan kauripan ring wawengkonan d sa Gianyar mawit saking kaw ntenan kerajaan Gianyar rihin. Sadaweg Raja Dewa Manggis Kuning magingsir saking padukuhan d sa Beng Gianyar lantas ngawangun Puri ring delod desa B ng punika . Puri Gianyar kawangun pateh saking kaw nten Puri Taman Bali karena Raja Taman Bali punika wantah paman Raja Dewa Manggis. Punika akidik kaw nten wit kerajaan Gianyar puniki. Lantas ngancan suw napi malih sasampun Indonesia merdeka lantas ak h para semeton rauh ka Gianyar ngrereh pangupa jiwa. Boya ja sameton saking wawidangan sajebag Gianyar lan Bali ak h sameton saking jaba dura Bali rauh ka Gianyar. Ak h semeton saking Jawi , Sumatra, Sasak lan saking Nusa Tenggara Timur rauh ka Gianyar ngrereh kakaryaan. Pagubegan oara semeton niki metuang padabdab kauripan san masikian nanging matiosan. Pabinaan niki ngranayang w nten padabdab masikian sareng-sareng malarapan karena Negara Indonesia puniki madasar antuk falsafah Panca Sila, Undang-undang Dasar 45 lan NKRI, san ngematutang krama dura Bali patut masungkeman ngrereh genah lan pakaryan ring Gianyar miwah ring Bali puniki.

  3.. Pariindikan saking padabdab sang ngawengkoning bumi rat ring d sa Gianyar ngematutang krama saking doh magenah lan magubegan ring wawengkonang d sa Gianrar mangda pada adung luung. Ngancan suw ngancan ngak hang sameton jaba pulo Bali puniki ngrereh pakaryan lan madunungan ring d sa Gianyar puniki. Pabinaan puniki metuang pikayun sareng sami sapunapi antuk tan metuang dukita, baya napi malih parebatan kauripan, yeg wiadin siyat .Indik puniki taler karasayang olih sang padunung , marasa n b ng ring genah san anyar. Matilesang raga lan rasa mawinan sareng-sareng magubugan wiadin matiosan agama. Ngancan suw padabdab kaw nten niki ngancan becik kalanturan lantas ngancan ngak hang anak rauh meriki napi malih sasuban Indonesia merdeka puniki, Pegawe, tentra , polisi lan pedagang ngancan akeh rauh ring kota,desa lan daerah Gianyar. Pamargin kauripan san matiosan wirasa,adat, agama niki metuang pedabdab kauripan san matiosan. Sekadi padabdan anak maupacara ri Bali , matiosan laksanan , raris w nten upacara Idul Fitri, Natal, Imlek patut memargi suwang-suwang sekadi san sampun kaperahang lan kepatutan manut Undang-Undang dasar 45, Falsafah Negara Pancasila dan NKRI.

  4. Malarapan kahanan kauripan san sampun lascarya pastika w nten panedung jagat sekadi Panca Sila Undang-Undang Dasar lan NKRI san sampun teges katincap ujar ulih Bapak Presiden Indonesia Bapak Jokowi Panca Sila, Undang-Undang dasar 45 lan NKRI niki harga mati san patut kajunjung kadabdaban lan katinut margiang olih samian warga negara Indonesia, patut tegen malih matandang baos pacang ngemargiang tatuek suluh kauripan Indonesia punika. Sampun adung sami pacang ngruruh luung pemargin kauripan jagat Indonesia. Yan sampun adung, sampun pada sih, sampun pada ngerti lan sampun pada raket kayun ngrereh luung kauripan . Yan sampun adung,sampun saling sih, sampun pada ngajiang paraketan, ngajiang jati diri, ngajiang pasemetonan san becik, ngajiang patiosan pemargin nanging ngruruh patut, patut punika luung lan salunglung punika pada sih sareng sami, pastika pemargin pacang ayu kepanggih. Ngrereh pada luung wiadin becik punika wiakti m weh nanging yan sampun janten tatuek pikayun saling pada uning ring pad w kan lan uning ring pabrayan pastika adung punika pacang nandan sareng sami ngrereh lung becik sanunggal punika. Napi malih mangkin tuah jaman perubahan kacihnayang antuk kemajauan proses digital sarana lan wahana padabdab kauripan doh sampun marubah, Perubahan punika wantah boya ja sangkaning kemajuan jaman k mawon taler pabinaan san ngrereh, keswadarman soang-soang. Mikayunin padabdaban pabinaan punika yan tan adung tingkah laksanan pastika pacang metuang rebat san metuang baya.Karenanyan pikayun para pengayah san ngardiang gumin patut katinut pinaka suluh contoh kauripan hidup berdampingan.

  5. Pikayun becik luung para pemucuk jagate sekagi raja rihin, sekadi san sampun janten pikenoh wargan injilang titiang sekadi raja Gianyar ngew hang tanah setra ring umat islam mangda w nten genah nayn nguburang mayat. Niki sekadi pikayun becik mangda san mabinaan prasida adung madampingan nganutin pikayun san luung . Napi malih sekadi jaman mangkin ngancan ngak hang semeton non Hindu ngrereh pakaryan di Gianyar Nika mawinan di Gianyar w nten masjid agung ring pusat kota.Taler ak h w nten Gereja lan genah peribadatan tiosan niki nyihnayang kerukunan beragama adung lan metuang luung. Kaw ntanan pedabdab perakitan kauripan sekadi puniki semogo nglantur becik nyane kayang kawekas.

  6. Inggih wantah asapuniki prasida titiang nuturan indik peraketan kerukuan hidup beragama ring kota Gianyar semoga kejantenan asapuniki mangda nglantur kayang kawekas.Mangda padabdan kauripan puniki mambu miyik nyihnayang kerukunan umat beragama memargi becik lan paras paros salunglung sabayantaka metuang kadirgayusan jagat . Inggih wantah asapuniki titiang prasida maparang atur lan panguntap titiang lungsur banget geng rena sinampura menawita kirang lan tan menggah ri kayun atur titiang. Gianyar 15 Febuari 2023

  .

  In Indonesian