UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Hari Raya Galungan

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
Hari Raya Galungan
Title (Balines)
Hari Raya Galungan
Original title language
Indonesian
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
  Institution / School / Organization
  SMA 1 Gianyar
  Related Places


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   Videos

   Description


   In English

   In Balinese

   Galungan anggen titi pengancan ngiket srada lan baktiInggih Ida dane sinamian sane mangkin rahina sane becik puniki, titiang jagimabebaosan indik dharma wacana sane mapiteges Galungan, anggen titi pengancan ngiketsrada lan bakti . Sadurung punika tan lali manah titiang ngaturang panganjali umat ngawitindharma wacana punikiOm SwastyastuIda dane sinamian. Yening mabebaosan indik rahina ring Bali, akeh wenten rerahinan,nanging cutetne wantah kakepah dados lalima, sane manut ring ontar Sundhari Gama,inggih punika rahinan sane kalaksanayang sadina dina, sane kalaksanayang manut patemon ring ara lan sanca ara, sane manut patemon Sapta ara lan sanca ara, utawi rahina sanemanut awukon utawi wuku, lan sane manut patemon Sasih. Galungan dados rahina jagatumat Hindu wantah ipun conto rahinan sane manut patemon wuku, inggih punika rikala wuku ungulan, rahina Budha aliwon. anging sadurung jagi nuju rahinan jagat punika,akeh wenten tetingkadanne, minakadi Sugihan awa utawi sarerebuan, Sugihan Bali,senampahan Galungan, wau lantas rahinan jagat galungan.Inggih Ida dane sinamian. Rahinan galungan wantah rahinan kemenangan dharmakelawaning adharma sepatutne wantah dados titi pengancan sida ngikat srada lan bakti samimajeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa, siosan ipun mangda sida ngikat rasa manyama braya,asah asih asuh, paras paros lan sida ngrasapang napi sujatinnyane iraga sami nglaksanayangrahina jagat punika. alarapan antuk kemenangan dharma punika, patut eling, patut nureksaraga napi sane sampun kalaksanayang iwang patut raga nyalanin idup, mangda ja sida dados jatma sane maguna.manut bebaosan puniki patut sareng sami ningkatang srada lan bakti sami mangdanapi sane sampun kalaksanayang sida nemuang kasuwecaan.Inggih, tuah puniki bebaosan dharma wacana titiang marep Ida dane sinamian,sadurung titiang muputin galah mabebaosan indik rahina galungan puniki tan lali titiangmatur suksma mantuk uratian dane sinamian lan titiang nunas pangampura mantuk kekirangannyane. Inggih antuk muputin galah titiang ngucapang parama santhi OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

   In Indonesian