UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Bahasa Bali Semakin Berkurang

From BASAbaliWiki
20230509T103023782Z358646.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
Mahasaba
Category
University
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Sire sane ten uning Pulo Bali? Bali kasengguh pulo seribu pura, santukan kawentenan akehnyane pura-pura sane wenten ring Bali taler pulo Bali kasengguh pulo dewata santukan kawentenan seni lan budaya, tradisi miwah adat-istiadat sane becik tur lestari sane akeh karereh olih para wisatawan saking dura negara. Taler pulo Bali madue basa daerah sane lumrah kaanggen mabebaosan sareng krama Bali sane kawastanin basa Ibu, sane kapiara becik olih krama Baline.

  Yadiastun yening kacingak ring aab sakadi mangkin, akeh generasi muda sane meweh mabebaosan nganggen basa Bali. Napi mawinan sekadi punika? Sane ngeranayang sekadi punika inggih punika pengaruh basa saking budaya luar minakadi basa Indonesia, basa Inggris miwah basa lianan sane sampun keedar ring sajebag pulo Bali sane ngeranayang basa Ibu punika sampun kageser lan nenten kauningin malih olih generasi muda Bali. Basa Ibu utawi basa Bali punika sampun akeh kauningan taler keplajahin olih wisatawan dura negara. Lianan punika wisatawan dura negara sampun uning napi sane wenten ring pulo Bali minakadi budaya, adat-istidat, tradisi miwah lianan. Nike ngeranayang wisatawan dura negara akeh sane mresidayang tur pasih mabaosan nganggen basa Bali.

  Napi mawinan asapunika? Saantukan sastra lan budaya baline makeh pisan madaging indik sane mapikenoh kagunan nyane sajeroning nglaksanayang darmaning agama miwah Negara. Iraga dados krama Bali asli sepatutnyane ajeg teken budaya, basa miwah sane tiosan. Iraga sareng sami patut rumasa bagia dados putra-putri Bali, patut ngemban, miara kabecikan utawi kaasrian jagat Baline pamekas nglimbakang sastra lan budaya druene, mangda sami sayan becik, sayan asri, sayan nudut kayun.

  In Indonesian