UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Build harmony with Tri Hita Karana

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
Membina Kerukunan Dengan Tri Hita Karana
Title (Balines)
Membina Kerukunan Dengan Tri Hita Karana
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Luh Putu Yoni Suari
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Ida Bagus Gede Dhananjaya

  14 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan penampen utawi esai puniki, ring ajah-ajahan susastra agama Hindu wenten silih sinunggil ajahan sane prasida kaanggen sesuluh nyaga kaadungan Maagama. Ajahan punika kawastanin Tri Hita Karana. Tri Hita Karana inggih punika paiketan sane Adung majeng ring Ida Sang Hyang Widhi, majeng ring Palemahan, taler majeng ring Manusa. Silih sinunggil ajahan Tri Hita Karana sane prasida kaanggen sesuluh nyaga kaadungan Maagama inggih punika wantah Pawongan. Pawongan inggih punika paiketan sane Adung majeng ring Manusa sareng Manusa sane tiosan. Ajahan Pawongan puniki prasida kaanggen sasuluh Urip mangdane prasida nyaga kaadungan Maagama.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Membina Kerukunan Dengan Tri Hita Karana

  Kerukunan inggih punika urip sane damai lan tentrem sajeroning ngamargiang kahuripan sosial, saling toleransi pantaraning parajanane sane wenten ring masyarakat sane tiosan, sane madue agama utawi sane nenten madue agama. Kabecikan taler mateges ngidepang indik mabinayan kapracayan marep ring anak tiosan, tur ngicalang anake sane tiosan ngamargiang kapracayannyane. In Balinese: Ring sajeroning pangresepan kerahayuan, wenten taler kemampuan antuk nampi kawentenan pabinayan suku, adat istiadat, ras miwah agama

  Ring sajeroning nglestariang kerahayuan iraga prasida mateges sareng ajaran agama Hindu inggih punika Tri Hita Karana. Kruna Tri Hita Karana mawit saking basa Sansekerta san madaging tigang kruna, inggih punika: Tri, Hita miwah Karana. Tri mateges tiga, Hita mateges bagia, miwah Karana mateges Panyebab. Punika mawinan Tri Hita Karana madue arti tigang sane ngawinang bagia. Makekalih paiketan sane harmonis puniki kapercaya pacang ngrauhang rasa bagia, kerahayuan, miwah harmoni ring kahuripan puniki. Ring terminologi krama Hindu, puniki kawujudang ring tigang unsur, sane kabaos parhyangan, pawongan, miwah palemahan. Kauripan sajeroning rukun agama Hindu prasida kamargiang majalaran antuk Tri Hita Karana san pinaka silih tunggil ajaran agama Hindu. Tri Hita Karana ngajahin indik sapunapi manusa prasida ngwangun paiketan sane harmonis sareng Ida Sang Hyang Widi Wasa, sesama manusa, miwah alam sekitar. Panglimbak Parhyangan, Pawongan, miwah Palemahan.

  Yening iraga maurip sajeroning pasemetonan, pasemetonan pacang kawangun. Ring Veda, pastika akeh sloka-sloka sane madaging indik kerukunan, silih sinunggilnyane ring catur Veda inggih punika pahan atapa Veda. Sloka puniki ngelingang iraga mangda ring sajeroning kauripan puniki iraga patut ngwangun harmoni, perdamaian sareng soang-soang. Sloka Veda ring Atharvaveda III.30.4 indik Yena deva viyanti, no ca vidvisate mithah, Tat krnmo brahman vo grhe samjnana purunebhyah Maksudnyane: Inggih para janane Ngiringja semeton sareng-sareng matunggilan sakadi sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ulun suba maicayang teken kita sakancaning ane ada di pantaran kitane.

  In Indonesian