Ngelestariang Sektor Sektor Bali, Minakadi Pariwisata Lokal

From BASAbaliWiki
Title
Ngelestariang Sektor Sektor Bali, Minakadi Pariwisata Lokal
Affiliation
SMA Negeri 1 Gianyar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

PARIWISATA RING BALI

Om Swastyastu, ring rahina mangkin titiang jagi ngaturang suksmaning manah majeng ring para pamiarsa lontar puniki. Ngiring iraga matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan iragane Sane Maha Kuasa, sane sampun maicayang urip sane becik ring iraga, mangdane iraga mrasidayang ngaturang ayah sakadi mangkin. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin lugrayang titiang ngaturang suksmaning manah, santukan sampun sueca wacen ring titiang. Ring rahinane mangkin titiang jagi ngaturang pidarta sane mamurda Ngelestariang Sektor Sektor Bali, Minakadi Pariwisata Lokal . Sakadi sane sampun kauningin, pariwisata ring Bali sayan nglimbak. Puniki prasida kabuktiang saking ak hnyan wisatawan dura negara miwah wisatawan lokal san malancaran ka Bali. Lianan ring liburan, dura negara miwah lokal puniki seneng pisan malancaran ka objek-objek wisata ring Kuta, Ubud, tanah lot miwah ak h malih. Turis-turis san malancaran ring Kuta, inggih punika ring pasisi, ketahnyan ipun seneng nglaksanayang berjemur, main olahraga surfing, volly, miwah w nten taler san nglangi ring pasisi. Tiosan ring Kuta, para turis puniki taler seneng malancaran ka Ubud antuk nyingakin kabecikan alam ring Ubud. Turis taler seneng ring lukisan-lukisan karya anak Bali miwah cendera mata san unik san wantah w nten ring Ubud. Lianan ring Kuta miwah Ubud, w nten taler genah wisata san ak h karauhin olih para turis lokal miwah dura negara, inggih punika tanah lot. Turis saking dura negara miwah lokal sering pisan lunga ka tanah lot antuk nyingakin pemandangan san becik, minakadi nyingakin sunset utawi pura san w nten irika. Indik punika ngawinang devisa negara sayan nincap. Punika mawinan, iraga patut nyiptayang suasana sane aman lan degdeg tur maparilaksana becik majeng ring samian krama, utaminnyane majeng ring para wisatawan dura negara miwah lokal sane malancaran ka Bali, mangda setata ngamolihang tur ngajegang predikat sane becik indik nusa Bali punika nusa sane becik pisan tur asri pisan. Inggih, sane mangkin titiang nunas geng rena sinampura yening wenten atur titiang sane nenten manut ring kayun para pamiarsa. Aturang titiang suksmaning manah. Punika mawinan titiang muputang antuk Parama shanti Om Shanti Shanti Shanti Om.

In Indonesian