UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Merawat Kerukunan Agama

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
Ngupapira Kerukunan Agama
Title (Balines)
Ngupapira Kerukunan Agama
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ketut Ayu Santi Paramita Putri
Institution / School / Organization
SMA Negeri 1 Gianyar
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Krama Indonesia inggih punika bangsa san majemuk, mawit saking makudang-kudang suku, agama miwah ras, sak wanten kauningin pinaka bangsa san ramah miwah toleran, taler ring sajeroning kauripan agama. Pluralisme agama ring Indonesia sampun su tur dumunan katimbang ring negara-negara ring jagat . Ring makudang-kudang warsa san sampun lintang w nten makudang-kudang paindikan san nyihnayang parilaksana agama san n nten utawi kirang toleran ring masyarakat Indon sia. Toleransi inggih punika rasa seneng ring rasa, kabiasaan, pikayunan, utawi kapercayaan sane mabinayan ring sane sampun wenten. Toleransi agama prasida ngawetuang perdamaian agama Kerukunan agama inggih punika kawentenan paiketan antar agama sane kadasarin antuk toleransi, saling pikayunan lan saling hormat sajeroning ngamargiang ajaran agama miwah kerjasama sajeroning kahuripan masyarakat. Kaw ntenan perdamaian puniki mabuat pisan, taler santukan puniki wantah kabecikan ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa HAM , taler santukan perdamaian puniki dados prasyarat antuk kawujudan integrasi nasional, miwah integrasi puniki dados prasyarat antuk keberhasilan pembangunan nasional. Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik. Makudang-kudang agama ngajahin indik pasemetonan puniki, mawinan agama sane becik dados faktor integrasi. Sujatinipun, paiketan pantaraning soroh agama ring Indonesia sampun becik pisan. Sakewanten, ring era reformasi, sane utamanyane nyokong kebebasan puniki, medal makudang-kudang ekspresi kebebasan, inggih punika sajeroning pikayunan, ideologi politik, pemahaman agama, miwah ekspresi hak-hak dasar. Pendidikan ring Bali taler mabuat pisan ring sajeroning ngukuhang kerahayuan agama ring Bali. Anak-anak kaeduk mangda ngajiang sakancan agama miwah ngresep indik mabuatnyane keragaman. Indike punika ngawinang parajanane dados toleran lan saling pikayunin, sane nampi soang-soang anak sakadi kawentenannyane, nenten wenten pikobet saking agama ipun. Yadiastun wenten pabinayan pandangan lan tradisi, krama Bali tetep mautsaha ngajegang kerahayuan agama, antuk ngajegang nilai saling hormat lan kerjasama. Indike punika nyinahang indik antuk utsaha miwah kerjasama, pasemetonan agama prasida kapolihang miwah sayan nglimbak, ngawinang panglalah sane becik majeng ring kahuripan sane harmonis. Pamuputnyane, ngukuhang rasa rukun agama inggih punika tanggung jawab sareng sami, rumasuk pemerintah, lembaga agama, masyarakat, miwah individu. Antuk makarya sareng-sareng, iraga prasida ngwangun jagat san makasami jadma bebas maosang kapracayannyane, ngajegang makasami agama, miwah kraman saking makudang-kudang agama prasida maurip sareng-sareng sajeroning perdamaian miwah saling pikayunan.

  In Indonesian