How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Lingkungan alam irage puniki

0
Vote
Title
Lingkungan alam irage puniki
Affiliation
SMK PGRI 2 BADUNG
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Nama : Iguati putu murdiana putra. Adek wahyu Apriliana

Om Swastiastu,

sareng sami ngaturang bhakti ring Hyang Widhi, ngiring sareng sami mikayunin indik mabuatnyane miara palemahan iraga. Lingkungan alam iraga puniki wantah paican Ida Sang Hyang Widi Wasa sane patut kauratiang tur kasimpen. Iraga patut ngajiang kaw ntenan ipun miwah tanggung jawab nglestariang ipun mangda prasida kasenengin olih generasi selanturnyan .

Sampah inggih punika pikobet sane ageng sane ngancam palemahan iraga. Sampah sane nenten kaaturang becik prasida ngawetuang pikobet ring palemahan, sekadi polusi toya miwah udara miwah ngrusak ekosistem. Duaning punika, iraga patut ngirangin ngawigunayang bahan sane nenten prasida rusak lan ngicalang sampah.

Tiosan ring punika, iraga taler patut urati ring pemanfaatan sumber daya alam. Iraga patut ngawigunayang sumber daya alam antuk wicaksana lan nenten nglampahin mangda prasida setata kasediaang antuk generasi selanturnyane. Iraga sareng sami madu peran ring nglestariang palemahan. Ngawitin antuk paindikan-paindikan san alit sakadi ngicalang sampah miwah ngirangin listrik. Ngiring sareng-sareng nglestariang palemahan mangda prasida setata ngicenin kabecikan lan kabecikan majeng ring iraga sareng sami

In Indonesian