What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature Utsaha ri kala Covid-19

Gambar 3.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Utsaha ri kala Covid-19 Ring jaman kaliyuga puniki ak h penyungkan san ngenenin iraga sareng sami. Silih tunggil virus corona utawi covid-19. Virus corona puniki biasan ngalalinin sarwa paksi lan beburon lianan makadi lelawah, lelipi miwah san lianan. Virus corona puniki ngaranayang tatu ring kolongan utawi paru-paru. Virus puniki saking panegara Cina ring kota Wuhan, wargi wuhan puniki ak h ngajeng ajengan lelawah, nyingnying, lelipi. Nika mawinan virus corona puniki dados grubug ageng. Penyungkan virus corona puniki sampun w nten ring Indonesia duk warsa 2019, yening ring Pulo Bali panyungkan virus corona puniki w nten duk warsa 2020. Ak h jatma padem sawir h penyungkan puniki, penyungkan virus corona sabilang wai sayan ak h ring Indonesia , mangkin sampun w nten 9.511 jatma san keni panyungkan virus corona san kerawat ring rumah sakit. Ring Bali sampun w nten 215 jatma san karawat ring RS Sanglah, RS Udayana, RSUD Tabanan, RS Gianyar miwah san lianan. Pakaryan san kamargiang olih para jana ring Bali luwir ipun undagi, guide, taxi online, pariwisata miwah san lianan. Santukan w nten virus ring Pulo Dewata puniki sami krama bali ten mresidayang ngamargiang pakaryan. Liu carik lan tanah ring Bali san kaadol angg n pariwisata, mangkin pariwisata sampun padem napi kaang n bekel pianak, cucu sami? ulian covid-19 payu para janan gerit-20 santukan ten w nten tamiu melali ring pulo Dewata. Mangkin iraga sareng sami sareng-sareng utsaha mangda grubug ageng puniki ten w nten ring gumi Bali puniki. Inggian pamargi san prasida nyadokang indik utsaha san prasida kamargiang nambakin virus corona utawi covid-19 punika ak h. San kapertama ngumbah lima, san utama risedek ngajeng, sesampun ngisi beboron sekadi asu, meong, siap miwah san lianan lan sesampun mebangkesan patut krama balin ngumbah lima kantos kedas mangda virus san ring lima puniki padem. Utsaha san kaping kalih ngang n masker, mangda krama bali ten nglalahin krama san lianan lan mangda krama balin ten kairup virus virus san w nten ring margi margi. Y ning sampun sungkan, patut krama balin nganti masker yening sampun sepatutn meganti. San kaping tiga sampunang makumpul utawi melali ke tongos san ram , mangda magatang rant sadulur panglalah virus lan tan tinular ring janma ak h. Liu anak san bengkung lan pemerintah sampun ngraremin mangda kraman ten melali, makumpul ring warung kopi, metajen, mancing. Sapatutn krama balin ten bengkung lan meneng ring paumahan soang-soang krana w nten virus ring margi-margi san ten kacingak. Utsaha san kaping papat inggih punika iraga sareng sami ngajeng ajengan san s hat utawi s ger sakadi soroh jukut, soroh juuk, jahe, kesuna. Jukut san w nten vitamin A, C, B, E, miwah antioksidan ngwantu apang daya tahan tubuh setata kuat tur ngempahang mrana sakadi virus. Soroh juuk sakadi juuk lengis, juuk kintamani, juuk Bali san w nten vitamin C punika becik angg n ubad mangda ten keni virus. Kesuna pinaka ubad san ngranayang sistem imun stata kuat, y ning ajeng matah-matah becik pisan angg n ubad. Jah pinaka ubad san ngaranayang kolongan anget mangda virus san meneng ring kolongan padem lan jah puniki cocok pisan angg n w dang. Utsaha san kaping untat ngutsahayang mangdan jagat Bali satata bersih, yening jagat Balin satata bersih pastika sampun byuta san kasengguh virus corona utawi covid-19 n nten pacang nibenin jagat Bali. Sapunika taler y ning alam lingkungan sampun bersih pastika pakantenannyan becik tur ngawinang iraga sehat rikala maurip pamekasn ring jagat Bali. Panyungkan virus corona puniki caciren ipun keni panes, kekolongan sakit, duwurn uyeng-uyengan, ngarasayang lemet bayun miwah san lianan. Y ning kraman sampun marasa gelem sekadi punika sepatutnyan mapriksa ka dokter mangda uning sakitn . Ngiring mangkin sareng sami mautsaha mangda iraga sareng sami san magenah ring pulo dewata puniki n nten keni penyungkan virus corona utawi covid 19. Y ning iraga sampun nglaksanayang punika mawit saking angga soang-soang pastika virus corona utawi covid-19 puniki ten w nten malih ring Bali utawi Indonesia. Dumogi covid-19 puniki gelis ical tur mangda iraga sareng sami stata seger apang tusing kena mrana an ngusang-asik gumin jani.

  In Indonesian