UMKM are the most important heroes during the COVID-19 Pandemic

From BASAbaliWiki
UMKM.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Made Ayu Dinda
Author(s)
Reference for photograph
Pasar Ex Tiara Grosir
Subject(s)
  • Ekonomi Pemuda Milineal
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference
Competition
Gunakaya


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

UMKM are the most important heroes during the COVID-19 pandemic. Now many people have been affected by COVID-19 which has increased unemployment and then switched professions to become traders, some are selling canang, some are selling food, some are selling clothes and so on. This solution is very good, especially those who sell beautiful and handsome, clean, premium merchandise and competitive prices, surely many people are interested. For example, someone who sells canang, the canang is fresh, according to the standard, the smell is good and the traders are friendly, who is not interested? Now we as a morally conscious society must help each other to the UMKM, don't knock each other down, we have to help each other. If someone sells food, we can sell drinks, so that they can be sold together. The most important thing is that as traders, we have to make a profit so that little by little capital is collected, who knows we can create new branches and have a career, so we have a business as well as create new jobs. Hopefully this solution can be taken into consideration by the community, so that we are not confused and can prevent crimes due to the economic crisis due to the impact of this pandemic. Thank you. Author: kadekayudinda_PBSADenpsar #jegtulisgen #jegtuturanggen #gunakayabali

In Balinese

UMKM wantah Pahlawan sane pinih utama ring masa Pandemi COVID-19 puniki. Mangkin akeh masyarakate sane keni dampak COVID-19 nika mawinan akeh penganggurane sane beralih profesi dados pedagang, wenten sane ngadol canang, wenten sane ngadol ajengan, wenten sane ngadol busana miwah sane lianan. Pemargi punika becik pisan, napi malih sane meadolan jegeg lan bagus, kedas, adolane becik lan harga nenten ja mael, pastika akeh sane berminat. Sekadi conto sane meadolan canang, canangne jegeg, manut sekadi tata titi canang sane manut, bungane miik tur dagangne jegeg lan kenyemne manis, sira sane nenten arsa? Mangkin iraga dados masyarakat sane sadar patut saling wantu ring UMKM sane lianan, sampunang saling singguk iraga patut mensuport satu sama lain. Yening timpale ngadol ajengan iraga ngadol minumane, apang pada misi kantong e. Lan ane paling penting iraga dados dagang patut ngelah bati untung mangda sakebedik ngidang iraga nambah-nambahin dagangan, sira uning ngidang muka cabang lan medue kariawan, dadosne iraga ngelah usaha timpale masi maan gae pang iraga pada-pada payu. Dumogi pemargi puniki prasida dados pertimbangan ring semeton sami, mangda masyarakate nenten paling, lan prasida meminimalisir tindak kejahatan sane pemicunyane krisis ekonomi. Suksma. Penulis : kadekayudindajunia_PBSADenpasar jegfotogen jegtulisgen jegapludgen

In Indonesian

UMKM adalah Pahlawan yang paling utama dimasa pandemi COVID-19 ini. Sekarang banyak masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yag membuat semakin meningkatnya pengangguran yang kemudian beralih profesi menjadi pedagang, ada yang berjualan canang, ada yang berjualan makanan, ada yang berjualan baju dan lain-lain. Solusi ini sangat baik, apalagi yang berjualan cantik dan tampan, bersih, dagangannya premium dan harganya bersaing, pasti banyak orang yang berminat. Seperti contoh orang yang berjualan canang, canangnya segar, sesuai standar, wanginya harum dan pedagangnya ramah, siapa sih yang tidak berminat? Sekarang kita sebagai msyarakat yang sadar akan moral harus saling tolong menolong terhadap UMKM yang lain, jangan saling menjatuhkan kita harus sling bantu satu smaa lain. Kalau ada yang berjualan makanan, kita bisa berjualan minumannya, supaya sama-sama laku. Yang paling penting sebagai pedagang kita harus memperoleh keuntungan agar sedikit-demi sedikit modal terkumpul, siapa tahu bisa membuat cabang baru dan memiliki kariawan, jadi kita punya usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Semoga solusi ini dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat, agar kita tidak bingung dan dapat mencegah terjadinya kejahatan akibat krisis ekonomi dampak dari pandemi ini. Terimakasih. Penulis : kadekayudinda_PBSADenpsar #jegtulisgen #jegtuturanggen #gunakayabali