tolerance in Indonesia

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
Toleransi di Indonesia
Title (Balines)
Toleransi ring Indonesia
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Ketut Sri Rahayu
 • I Dewa Ayu Githa Ariestiari
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Krama Indonesia inggih punika bangsa san majemuk, mawit saking makudang-kudang suku, agama miwah ras, sak wanten kauningin pinaka bangsa san ramah miwah toleran, taler ring sajeroning kauripan agama. In Balinese: Keanekaragaman agama ring Indonesia sampun su lan dumunan katimbang ring negara-negara ring sajebag jagat. Nanging anake sane ngae dame punika, ipun maderbe kawirosan sane becik. Kadi asapunika taler anake sane sampun kasedayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yening wenten pasemetonan ring sajeroning agama, negara pacang rahayu tur nenten wenten konflik. Indik toleransi sane sayan rered prasida ngawinang rasa rukun ring sajeroning agama nenten prasida mamargi. Makudang-kudang faktor sane ngawinang konflik lan nenten prasida ngamolihang kerahayuan parajanane inggih punika: 1. Ipun durung mrasidayang ngresep ring indik sane patut. 2. Krama masih makeneh dewekne padidi wiadin ngangkenin agamane ento paling beneh. 3. Krama kantun ngamargiang napi ja sane kaaptiang nenten nganutin tata cara sane sampun wenten. Patut taler wenten utsaha ngicalang konflik. Puniki makudang-kudang utsaha sane kamargiang: 1. Krama patut madue rasa bakti ring silih sinunggil agama. 2. Krama patut sayan-sayan ngukuhang pasemetonannyane tur sayan-sayan saling uningin. 3. madu kesadaran y ning soang-soang agama san di anut masyarakat makta misi perdamaian

  Mangda iraga dados krama Indonesia uning mungguing wenten 6 agama sane sah ring negara republik Indonesia inggih punika Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Dadosne iraga patut madue sifat utawi rasa toleransi sane tegeh mangda nenten mudah kapah, mangda prasida wenten keselarasan agama.

  In Indonesian